Slide background
Ataturk's Principles and History of Reform Research and Application Center

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Ataturk's Principles and History of Reform Research and Application Center

         Mersin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 10 Temmuz 2001 tarihinde kurulmuştur. Merkezimizin teşkilat ve yönetmeliği ekte sunulmuştur. Bu yönetmeliğe göre Merkezimizin yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

         Ayrıca merkezimizin Danışma Kurulu ise Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim elemanları ile Mersin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

         Merkezin amacı, yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi eğitim faaliyetlerine yardımcı olmak, öğretim elemanlarını yetiştirmek ve oryantasyon planının gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

         Buna ek olarak gerek Üniversitemizde gerekse Mersin kamuoyunda Atatürkçülük konusundaki bilinci ve duyarlılığı arttırmak amacı taşımaktadır. Ülkemizin sahip olduğu ulusal egemenlik, tam bağımsızlık, laiklik, çağdaşlık ilkelerini koruma duygusu geliştirmek, Atatürkçülüğün ilkelerini benimsetmek, üniversitemiz öğrencilerine ve kamuoyuna Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı tarihsel gerçeklikler ışığında anlatmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın tarihine ilişkin dönüm noktaları hakkında hedef kitleyi bilgilendirmek amaçları doğrultusunda çalışmalarda bulunmaktadır. Aşağıda yer alan Merkezimizin yürüttüğü çalışmalar da bu amaçları açıkça ortaya koymaktadır.

         Merkezimiz yeni kurulan bir birim olmasına karşın Tarih Bölümü ve AİİT Bölümü elemanlarıyla önemli etkinliklerde bulunmuştur. Bunlardan ilki Akdeniz Bölge Komutanlığı’nın talebiyle silah altında bulunan er ve erbaşlara Atatürkçülük eğitimi verilmesidir. Bu program çerçevesinde adı geçen bölüm elemanları her ay sırayla Akdeniz Bölge Komutanlığı’nda Konferans vermektedir.

         Merkezimiz 2004-2005 yılı içerisinde 22.11.2004 tarihinde "Mersin Belgeliği" adlı projeyi hayata geçirmiştir. İlk etapta üç yıllık bir süre içerisinde Mersin'de kişi ve kurumların arşivinde bulunan, sahipleri tarafından saklanan, onların gelecek kuşakları için olduğu kadar araştırmacılar için de son derece önemli olan ve ulaşılşıp korunması özellikle kent tarihi açısından hayati önem taşıyan belge, fotoğraf, gazete gibi dokümanların tespit edilmesi hedeflenmektedir. Uygun olduğu takdirde bu kayıtlar kopyalanıp bilimsel yollarla tasnifi yapılacaktır.Böylece kentimizin ve kentte yaşayanların tarihsel bilgileri tek bir merkezde arşivde toplanacak ve araştırmacıların kullanımına hazır bir hale getirilecektir.