Slide background
Ataturk's Principles and History of Reform Research and Application Center

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Slide background
Ataturk's Principles and History of Reform Research and Application Center

Meü

Activities

Centre for the History of Ataturk Principles and Reforms founded in 10 July 2001 is one of the affiliated centers to the Rectorate. 

Centre was founded to assist the academic facilities, raise up academic personnel and carry out scientific and cultural activities in this field.

CONFERENCES

- Okt. Çiğdem DUMAN 23.12.2017 tarihinde “ Mustafa Fehmi Kubilay ve Menemen Olayı” başlıklı bir konferans sunmuştur.

-30.10.2017 tarihinde merkez müdür yardımcımız Okt. Çiğdem DUMAN Cumhuriyet Haftası kapsamında Mersin Üniversitesi Tarsus Meslek Yüksek Okulu’nda “84. Yıldönümünde Cumhuriyet ve Atatürk”  konulu bir konferans vermiştir.

- Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılı Anma Programı çerçevesinde (E.) Dz. Kd. Alb. Ali KARADAL tarafından “Çanakkale Geçilmez” başlıklı Konferans 18 Mart 2018 tarihinde verilmiştir.

-Birimimiz tarafından 18.03.2019 tarihinde Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı Anma Programı düzenlenmiş ve bu kapsamda, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celalettin YAVUZ, “Çanakkale Ruhu ve Türk Askeri” başlıklı konferansı vermiştir.

-  Birimimiz, Cumhuriyet Bayramı 96. yılı kutlama programı kapsamında, Milli Mücadelenin 100. yılı anısına konferans düzenlenmiştir. Bu kapsamda, 25.10.2019 tarihinde Prof. Dr. İhsan Güneş tarafından “Cumhuriyete Giden Yolda “Kurucu Meclis”: I.TBMM (1920-1923)” başlıklı bir konferans verilmiştir.

- Üniversitemiz tarafından 14 Temmuz 2020 tarihinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Anma Etkinlikleri kapsamında merkez müdürü Prof. Dr. Şerife Yorulmaz tarafından, “Geçmişten Bugüne Türkiye’de Darbeler: FETÖ ve 15 Temmuz” başlıklı bir konferans verilmiştir.

PANELS

-30.10.2017 tarihinde Cumhuriyet Bayramı 94. Yılı kutlama programı kapsamında, Mersin  Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile “Atatürk ve Cumhuriyet Paneli” başlıklı panel düzenlenmiştir. Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Şerife YORULMAZ: panelde “1923 İzmir İktisat Kongresinden İkinci Dünya Savaşına Türkiye’de Ekonomik Gelişmeler” başlıklı sunumlarını sunmuşlardır.

     -18 Nisan 2017 tarihinde  Köy Enstitüleri'nin Kuruluşu'nun 77. münasebetiyle; Köy Çocukları Öğretmenlik Yolunda” başlıklı bir panel düzenlenmiştir. Düzenlenen panelde merkez müdürü  Prof. Dr. Şerife YORULMAZ “1940'ların Türkiyesi ve Bir Başyapıt "Bizim Köy", Yrd. Doç. Dr. Birgül BOZKURT “Köy Enstitülerinden Günümüze Çıkarımlar”,   Abdullah YANIK “PeynirDağı/Arslanköy’den Düziçi’ne” (Düziçi Köy Enstitüsü Mezunu) başlıklı sunumlarını sunmuşlardır.

- Cumhuriyet Bayramı 95. Yılı Kutlama Programı çerçevesinde, 31.10.2018 tarihinde, Prof. Dr. Şerife YORULMAZ, Prof. Dr. Taşkıner KETENCİ, Doç. Dr. Mustafa GÜNAY'ın panelist olduğu CUHURİYET PANELİ 4: CUMHURİYET VE FELSEFE paneli gerçekleştirilmiştir.

- Üniversitemiz tarafından 10.07.2019 tarihinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Anma Etkinlikleri kapsamında Erdemli’ de, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelde merkez müdürü Prof. Dr. Şerife Yorulmaz panelist olarak yer almış “15 Temmuz Darbe Girişimi Karşısında Tarih Bilinci” başlıklı bir bildiri sunmuştur.

TEXTBOOK

Yorulmaz Ş., vd, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Deniz Kitabevi, Mersin, 2019.

Yorulmaz Ş., Kayam M, “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı ve Kavramlar”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Deniz Kitabevi, Mersin, 2019, ss. 1-15.

Yorulmaz Ş., “Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik Temelleri”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Deniz Kitabevi, Mersin, 2019, ss.3 10-326.

Yorulmaz Ş., Duman Ç.,  “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Deniz Kitabevi, Mersin, 2019, ss. 328-346.

Kayam M., “Hukuk Alanındaki Gelişmeler”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Deniz Kitabevi, Mersin, 2019, ss. 255-263.

PUBLICATIONS

 Yorulmaz Şerife,"Maronites in Mersin Through Its Process of Becoming an Important Port City (the Nineteenth and the Twentieth Century) “ Eastern Mediterranean Port Cities-A Study of Mersin, Turkey-From Antiquity to Modernity, Springer International Publishing AG, August 2018.

 Selvi Tülin- Kayam Melike, “The Port of Mersin from the Nineteenth Century to the Twentieth Century “ Eastern Mediterranean Port Cities-A Study of Mersin, Turkey-From Antiquity to Modernity, Springer International Publishing AG, August 2018.- 

Sofracı E., Kayam M, “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Ekonomiye Olan Etkileri”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.23, S.2, 2019, ss.187-201.

Ulutaş S., Kayam M, “Köle Ticaretinin Yasaklanma Sürecinde Doğu Akdeniz Adaları: Kıbrıs ve Girit”, Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Berikan Yayınevi, Ankara, 2019, ss. 7-27.

 “Ulutaş, S., Kayam, M. (2020). Doğu Akdeniz kıyılarında yapılan kaçakçılık faaliyetlerine yerel bir örnek: Alata İskelesi. Turkish Studies - History, 15(2), 697-709. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.43211”.

 NOTICE

-  Melike Kayam- Songül Ulutaş "Doğu Akdeniz Kıyılarında Kaçakçılık Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme: Girit ve Kıbrıs Adaları" başlıklı bildiriyi sunmuştur.

-  Songül Ulutaş-Melike Kayam "Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Mersin Alata Kıyılarında Kaçakçılık Faaliyetleri" başlıklı bildiriyi sunmuştur.

EDUCATION SEMINAR

- Millî Eğitim Bakanlığı Mersin Akdeniz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 19.09.2019 tarihinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında eğitim semineri düzenlenmiş ve merkez müdürü Prof. Şerife Yorulmaz tarafından "15 Temmuz ve "Darbeler" başlıklı bir seminer verilmiştir.

RADIO PROGRAMS

-  Merkez Müdürümüz Prof.Dr. Şerife YORULMAZ 3 Aralık 2017 tarihinde TRT Çukurova Radyosunda Ceyhan’ın Kurtuluşu ile ilgili programa konuşmacı olarak katılmıştır.

- Merkez Müdürü Şerife Yorulmaz'ın konuşmacı olduğu, TRT ÇUKUROVA Radyosu'nda, 06.01.2018 tarihinde, Ceyhan'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin bir bir radyo programı gerçekleştirilmiştir. - Merkez Müdürü Şerife Yorulmaz konuşmacı olduğu,

- TRT ÇUKUROVA Radyosu'nda, 17.03.2018 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin ziyaretlerine ilişkin bir radyo programı gerçekleştirilmiştir.

- Merkez Müdürü Şerife Yorulmaz'ın konuşmacı olduğu, TRT ÇUKUROVA Radyosu'nda, 03.01.2019 tarihinde, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.

- Merkez Müdürü Şerife Yorulmaz'ın konuşmacı olduğu, TRT ÇUKUROVA Radyosu'nda, 06.01.2019 tarihinde, Ceyhan'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.

- Merkez Müdürü Şerife Yorulmaz'ın konuşmacı olduğu TRT ÇUKUROVA Radyosu'nda, 17.03.2019 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin ziyaretlerine ilişkin bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.

- Merkez Müdür Yrd. Öğr. Gör. Melike Kayam’ın konuşmacı olduğu, TRT Çukurova Radyosunda, 03.01.2021 tarihinde, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.

CONCERTS

- Ebediyete Uğurlanışının 80.Yılında 10.11.2018 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Programı Şiirler Eşliğinde "Atatürk" Konseri etkinlikleri düzenlenmiştir.

- Birimimiz tarafından 10.11.2019 tarihinde “Ebediyete Uğurlanışının 81. Yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Programı” kapsamında Devlet Konservatuvarı ile ortaklaşa hazırlanan “Şiirler Eşliğinde Atatürk Konseri” adlı etkinlik düzenlenmiştir.