Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant Adem Koç
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Education/Department of Science Education .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
11244 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2020-03-11 13:29:36 .
Last Modification
:
2021-10-01 23:34:56 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
LICENCE SCIENCE TEACHER EDUCATION GAZI UNIVERSITY 2015
DOCTORATE SCIENCE EDUCATION GAZI UNIVERSITY 2019
MASTER SCIENCE EDUCATION AKDENIZ UNIVERSITY 2019
DOCTORATE SCIENCE EDUCATION MERSIN UNIVERSITY 2020
Master Thesis

1. Determining Measurement and Evaluation Literacy Levels of the Prospective Science Teachers, Supervisor: Dr. Sait Bulut, Akdeniz University, Graduate School of Education Sciences, Science Education Department, Antalya, Turkey, 2019.

Theses_001.pdf

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT AKDENIZ UNIVERSITY 2018-06-06 - 2019-06-10
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2020-02-21 - Continue
International - Covered by ULAKBIM 0
2017
1. Tiftikçi, H.; YÜKSEL, İ.; KOÇ, A.; SERT ÇIBIK, A. . AHI EVRAN UNIVERSITESI KIRSEHIR EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2017, 18, 19-29. 0 + 0
International - Other 100
2021
1. TURAN, S.; KOÇ, A. . GAZI EGITIM BILIMLERI DERGISI, 2021, 7, 178-195. 100 + 0
International - publications.sections.42 100
2018
1. KOÇ, A.; ÇORAPÇIGİL, A.; DOĞRU, M. . EGITIM VE YENI YAKLASIMLAR DERGISI, 2018, 1, 39-52. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 200
2020
1. KOÇ, A.; BULUT, S. . GAZI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2020, 40, 877-904. 200 + 0
https://doi.org/10.17152/gefad.733749

International - Chapter(s) in Book 1833
1. Yüksel, İ.; Koç, A.; Savaş, M. Steps That Advance Science, ISBN: 978-625-439-433-1, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 250, 228 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 833
2. Koç, A. Steps That Advance Science, ISBN: 978-625-439-433-1, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 250, 228 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 1000
International - Full text - Oral 200

1. KOÇ, A., 2013 ve 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programının Çevre Eğitimi Açısından Karşılaştırılması. ERPA International Congresses on Education 2021, 2021-06-03, , Sakarya, Turkey, . 200

International - Abstract - Oral 400

4. ÇORAPÇIGİL, A.; KOÇ, A., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Su Kirliliğinin Suda Yaşayan Canlılara Etkisi Hakkındaki Düşünceleri. V. INES Human and Civilization Congress FromPast To Future, 2019-04-17, , ANTALYA, Turkey, . 100

3. KOÇ, A.; ÇORAPÇIGİL, A., Lisans Öğrenim Sürecinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlıkları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. V. INES Human and Civilization Congress FromPast To Future, 2019-04-17, 2019-04-21, ANTALYA, Turkey, 2019. 100

2. DOĞRU, M.; ÇORAPÇIGİL, A.; KOÇ, A., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), 2018-11-22, 2018-11-25, ANTALYA, Turkey, 2018. 100

1. KOÇ, A.; FİRİDİN, B., Fen Bilgisi Bölümü Öğretmen Adaylarının 3 Boyutlu Tasarım Ortamlarındaki Etkileşim Düzeyleri ve Düşünme Sitilleri ile Uzamsal Yetenekleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi -ICES UEBK 2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 2018-04-18, 2018-04-22, ANTALYA, Turkey, 2018. 100

National - Manager 100

1. The Effect of Three Dimensional Design in Virtual Environment on the Development of Preservice Science Teachers' Spatial Abilities, BAP, Project Number: 2021-1-AP2-4365, 9973 TL, Manager, Continue... 100