Slide background
Mechanical Engineering

Mechanical Engineering

a) Tasarım ve Konstrüksiyon Ana Bilim Dalı
b) Talaşlı Üretim Ana Bilim Dalı
c) Otomotiv Ana Bilim Dalı
d) Tesisat Ana Bilim Dalı
e) Kalıpçılık Ana Bilim Dalı
f) Mekanik ve Makine Elemanları Ana Bilim Dalı
g) Üretim Planlama ve Kontrol Ana Bilim Dalı
h) Enerji Ana Bilim Dalı


Bilindiği gibi mühendislik ve mühendislik teknolojisi birbirinden farklı iki meslek alanıdır. Mühendislik teknolojisi uygulama ağırlıklı bir alan olup, meslekler spektrumunda mühendisliğin yanında bulunmaktadır. Avrupa Birliği, ABD, Kanada gibi ülkelerde Teknoloji Fakülteleri veya Politeknik isimli öğretim kurumlarında Mühendislik Teknolojisi lisans öğretimi verilmektedir. Buradan mezun olanlar “Teknolog”, “Uygulama Mühendisi” veya “Teknolojist” ünvanlarını almaktadırlar. Mühendislik veya Mühendislik Teknolojisi lisans öğretimi mezunları isterlerse eğitim ve pedagojik formasyon sertifikası alarak teknik öğretmen olarak çalışabilmektedir. Türkiye’de halen Mühendislik Teknolojisi karşılığı lisans öğretimi veren kurumlar Teknik Eğitim Fakülteleridir. Makine Eğitimi Lisans programlarında %25-30 Matematik ve Fizik-Kimya gibi Temel Bilimler; %25-30 her programa uygun olarak Teknik Bilimler (Mukavemet, Makine Elemanları, Üretim Yöntemleri, Malzeme, vs); %25-30 her alana uygun olarak Mesleki Bilimler ve Uygulamalar; %20-25 Sosyal Bilimler(Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Yabancı Dil, İktisat, Eğitim Bilimleri, Psikoloji, Pedagoji, vs) bilim alanlarının dağılımları uygulanmaktadır. Bölümümüzde ilk defa, Tasarım ve Konstrüksiyon Eğitimi Ana Bilim Dalına, 2002-2003 Eğitim ve Öğretim Yılında 37 öğrenci alınarak eğitim ve öğretime başlanılmıştır.


Publications in International Scientific Journals(last two years)

2021
23. Aksu canbay, C.; Karaduman, O.; ünlü, N.; özkul, .; çiçek, M. . TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS, 2021, , 1-12.
10.1007/s12666-021-02241-6
22. Aksu canbay, C.; Karaduman, O.; ünlü, N.; özkul, . . BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS, 2021, 51, 13-18.
10.1007/s13538-020-00823-1
2020
21. Aksu canbay, C.; Karaduman, O.; özkul, . . JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2020, , 1-8.
20. çağan, S.; Pruncu, C.; Buldum, B. . JOURNAL OF MAGNESIUM AND ALLOYS, 2020, 8, 1061-1070.
19. şanlı, B.; özcanlı, M.; Serin, H. . FUEL, 2020, 277, 118108-.
10.1016/j.fuel.2020.118108
18. şanlı, B.; Uludamar, E. Energy and exergy analysis of a diesel engine fuelled with diesel and biodiesel fuels at various engine speeds. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 2020, 42, 1299-1313.
10.1080/15567036.2019.1635229
17. Gümüş, K.; Ustaoğlu, G.; Kara, L.; Ercan, E.; Albayrak, .; Tunali, M. Nano-Hydroxyapatite Airborne-Particle Abrasion System as an Alternative Surface Treatment Method on Intraorally Contaminated Titanium Discs. INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY, 2020, 40, 179-187.
http://www.quintpub.com/journals/prd/journal_contents.php?iss_id=1688&journal_name=PRD&vol_year=2020&vol_num=40
16. Aksu canbay, C.; Karaduman, O.; ünlü, N.; özkul, . . PHYSICA B: CONDENSED MATTER, 2020, 580, 411932-.
10.1016/j.physb.2019.411932
15. Jeganmohan, S.; Christy, T.; Solomon, D.; Sugozu, B. Influence of calcium sulfate whiskers on the tribological characteristics of automotive brake friction materials. ELSEVIER, 2020, 23, 445-451.
Publications_014.pdf
14. Aksu canbay, C.; Karaduman, O.; ünlü, N.; özkul, . . BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS, 2020, , -.
2019
13. şanli, B.; Uludamar, E. Energy and exergy analysis of a diesel engine fuelled with diesel and biodiesel fuels at various engine speeds. ENERGY SOURCES, PART A: RECOVERY, UTILIZATION, AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 2019, 1, 1-15.
http://dx.doi.org/10.1080/15567036.2019.1635229
12. özkul, .; Kurgun, M.; Kalay, E.; Aksu canbay, C.; Aldaş, K. . EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS, 2019, 134, 1-15.
10.1140/epjp/i2019-12925-2
11. şanli, B. Energetic and exergetic performance of a diesel engine fueled with diesel and microalgae biodiesel. ENERGY SOURCES, PART A: RECOVERY, UTILIZATION, AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 2019, 2, 1-15.
http://dx.doi.org/10.1080/15567036.2019.1587097
10. Aksu canbay, C.; Aziz, B.; özkul, .; Dere, A. . JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2019, , 1-9.
10.1007/s10973-019-08516-x
9. çağan, S.; Buldum, B.; özkul, . . MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES, 2019, 34, 1062-1067.
10.1080/10426914.2019.1615078
8. Aksu canbay, C.; Karaduman, O.; ünlü, N.; Aziz, S.; özkul, . . COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2019, 174, 106940-.
10.1016/j.compositesb.2019.106940
7. çağan, S.; Buldum, B. . MATERIALS TESTING, 2019, 61, 1105-1108.
10.3139/120.111428
6. şanlı, B.; Uludamar, E.; özcanlı, M. . FUEL, 2019, 258, 116116-.
10.1016/ j.fuel.2019.116116
5. Aksu canbay, C.; Karaduman, O.; özkul, . . PHYSICA B-CONDENSED MATTER, 2019, 557, 117-125.
10.1016/j.physb.2019.01.011
4. çakan, A.; Uğurlu, M.; Kaygusuz, E. . MATERIALS TESTING, 2019, 61, 142-148.
10.3139/120.111297
3. şanlı, B. . ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 2019, 41, 2519-2533.
10.1080/15567036.2019.1587097
2. çağan, S.; Acı, M.; Buldum, B.; Acı, . Artificial neural networks in mechanical surface enhancementtechnique for the prediction of surface roughnessand microhardness of magnesium alloy. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES, 2019, 67, 729-739.
Publications_003.pdf
1. özkul, .; Kalay, E.; Aksu canbay, C. . MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2019, 6, 8655-.
10.1088/2053-1591/ab21c7