Slide background
Mersin Üniversitesi

  Aylin Kont Özhan
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine/Department of Pediatrics .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2019-03-25 22:35:29 .
Last Modification
:
2019-03-27 08:28:57 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
SPECIALTY PEDIATRICS GAZIANTEP UNIVERSITY 2006
FELLOWSHIP PEDIATRIK IMMUNOLOGY AND ALLERGY CUKUROVA UNIVERSITY 2015
Expertise in Medicine Thesis

1. THE CORRELATION BETWEEN CLINICAL PROGNOSIS TOGETHER WITH THE TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS B INFECTION AND SERUM CD 95 (FAS) AND NITRIC OXIDE LEVELS IN CHILDREN, Supervisor: Dr. Mehmet Yavuz Coşkun, Gaziantep University, Others, Medical Sciences Department, Gaziantep, Turkey, 2007.

Theses_001.pdf

International - SCI/SCI-Expanded category 650
2009
1. Alasehirli, B.; Balat, A.; Barlas, O.; Kont, A. Nitric oxide synthasegene polymorphisms in children with minimal change nephrotic syndrome. WILEY, 2009, 51, 75-78. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-200X.2008.02655.x

Publications_001.pdf

International - Covered by Other International Indexes 80
2006
1. Baspinar, O.; Kont, A.; Guler, E.; Kilinc, M.; Coskun, Y. Dextrocardia and Atrial Septal Aneurysm in a Child With McCune Albright Syndrome. OVID TECHNOLOGIES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2006, 16, 5-6. 80 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/01.ten.0000197059.12042.27

International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 405
2018
2. Agin, M.; Tumgor, G.; Kont, A.; Karakoc, G.; Altintas, D.; Yılmaz, M. Endoscopic findings in patients with familial Mediterranean fever and dyspeptic symptoms. GASTROENTEROLOGY REVIEW, 2018, 13, 238-241. 195 + 0
http://dx.doi.org/10.5114/pg.2018.76954

Publications_003.pdf

2017
1. Şaşihüseyinoğlu, A.; Kont Özhan, A.; Serbes, M.; Ayçin Duyuler, G.; Bingöl, G.; Yılmaz, M.; Altıntaş, D. Çocukluk Yaş Grubunda Deri Testi ile Allerjen Duyarlılığının Dağılımı. TURKISH NATIONAL SOCIETY OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, 2017, 15, 0-0. 210 + 0
http://dx.doi.org/10.21911/aai.24

National - Covered by ULAKBIM 190
2018
1. Kont Özhan, A.; Doğruel, D.; Altıntaş, D.; Yılmaz, M. Five-year experience on early type drug reactions in Çukurova University Clinic of Pediatric Allergy. EGE TIP DERGISI, 2018, 57, 136-141. 190 + 0
Publications_004.pdf

National - Chapter(s) in Book 500
1. Kont Özhan, A. -, ISBN: 978-605-258-111-7, Akademisyen Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 300, 451 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 500
International - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 800

5. Karakoç, G.; Altıntaş, D.; Yılmaz, M.; Karagöz, D.; Kont, A., Can casein specific IgE levels predict oral desensitization results in children with persistent milk allergy. 2015 EAACI Annual Congress Barcelona, 2015-06-06, 2015-06-10, Barcelona, Spain, 2015. 125
Scientific_Meetings_003.pdf

4. KArakoç, G.; KAragöz, D.; Altıntaş, D.; Yılmaz, M.; Duyuler, G.; Kont, A., Natural course of food allergy at the endof the 4 years of age: results of birthcohort study from Turkey. 2015 EAACI Annual Congress Barcelona, 2015-06-06, 2015-06-10, Barceloma, Spain, 2015. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

3. Kont Özhan, A.; Altıntaş, D.; Doğruel Karagöz, D.; Bingöl KArakoç, G.; Ayçin Duyuler, G.; Yılmaz, M., Evaluation of our drug allergy cases. 2015 EAACI Annual Congress Barcelona, 2015-06-06, 2015-06-10, Barcelona, Spain, 2015. 212
Scientific_Meetings_005.pdf

2. Kont Ozhan, A.; Altıntaş, D.; Doğruel Karagöz, D.; Bingöl Karakoç, G.; Yılmaz, M., Adverse drug reactions during childhood: evaluation of 47 cases. 2013 EAACI Annual Congress Milan, 2013-06-22, 2013-06-26, Milan, Italy, 2013. 225
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Yılmaz, M.; Bingöl Karakoç, G.; Altıntaş, D.; Kont, A.; Doğruel, D.; Güneşer Kendirli, S., A case of Wiskott-Aldrich syndrome with a novel WASP gene mutation. 2013 EAACI Annual Cogress Milan, 2013-06-22, 2013-06-26, Milan, Italy, 2013. 137
Scientific_Meetings_002.pdf

National - Abstract - Poster 266

18. Şaşıhüseyinoğlu, A.; Kont Özhan, A.; Ağın, M.; Tümgör, G.; Doğruel, D.; Boldaş, Ü.; Serbes, M., Çölyak Hastalığında Allerjik duyarlılık Prevalansı. 24. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2017-11-18, 2017-11-22, Antalya, Turkey, 2017. 15
Scientific_Meetings_006.pdf

17. Şaşıhüseyinoğlu, A.; Serbes, M.; Kont Özhan, A.; Duyuler, G.; Altıntaş, D.; Yılmaz, M., Nadir Görülen Bir Sendrom Netherton Sendromu. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-11-28, 2015-12-02, Antalya, Turkey, 2015. 16

16. Şaşıhüseyinoğlu, A.; Kont Özhan, A.; Serbes, M.; Duyuler, G.; Boldaş, Ü.; Bingöl, G.; Yılmaz, M., Çocukluk Yaş Grubunda Deri Testi ile Allerjen Duyarlılığının Dağılımı. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-11-28, 2015-12-02, Antalya, Turkey, 2015. 16

15. Serbes, M.; Şaşıhüseyinoğlu, Ş.; Kont, A.; Duyuler, G.; Yılmaz, M.; Altıntaş, D., Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) ve Selektif İmmünglobulin A Eksiklikli Bir Çocuk Olgusu. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-11-28, 2015-12-02, Antalya, Turkey, 2015. 16

14. Serbes, M.; Şaşıhüseyinoğlu, Ş.; Kont, A.; Duyuler, G.; Sönmez, G.; Yılmaz, M.; Altıntaş, D., Cilt Abseleri ile Başvuran ve Erken Tanı Alan Kronik Granülomatöz Hastalık Olgusu. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-11-28, 2015-12-02, Antalya, Turkey, 2015. 15

13. Serbes, M.; Duyuler, G.; Kont, A.; Şaşıhüseyinoğlu, Ş.; Kula, N.; Yılmaz, M.; Altıntaş, D., Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonları ve Hışıltının Nadir Bir Nedeni Gastrik Volvulus. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-11-28, 2015-12-02, Antalya, Turkey, 2015. 15

12. Kont Özhan, A.; Altıntaş, D.; Doğruel Karagöz, D.; Bingöl, G.; Yılmaz, M.; Ayçin Duyuler, G.; Şaşıhüseyinoğlu, A., İlaç Allerji Olgularımızın Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-11-28, 2015-12-02, Antalya, Turkey, 2015. 18

11. Ayçin Duyuler, G.; Altıntaş, D.; Bingöl Karakoç, G.; Yılmaz, M.; Kont Özhan, A., Günlük Pratikte İnek Sütü Allerjisinde IgE-NonIgE Dağılımı ve Tanı Yöntemlerinin Katkısı. 10. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 2015-04-16, 2015-04-19, Sakarya, Turkey, 2015. 12

10. Bişgin, A.; Yılmaz, M.; Bingöl Karakoç, G.; Altıntaş, D.; Kont Özhan, A.; Ayçin, G., C2.4.14 Tüm Ekzom Dizi Analizi (WES) ile Tanımlanan TNFRSF6B Geni ile İlişkili Yeni Bir Primer İmmun Yetmezlik. 1. Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-04-09, 2015-04-12, Antalya, Turkey, 2015. 11

9. Kont Özhan, A.; Yılmaz, M.; Bişgin, A.; Altıntaş, D.; Bingöl Karakoç, G.; Ayçin Duyuler, G., DOCK-8 Mutasyonu Saptanan Otozomal Resesif Hiperimmünglobulin-E Sendromlu Üç Olgu. 1. Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-04-09, 2015-04-12, Antalya, Turkey, 2015. 21

8. Kont Özhan, A.; Yılmaz, M.; Bişgin, A.; Altıntaş, D.; Bingöl Karakoç, G.; Ayçin Duyuler, G., Yeni Bir Mutasyon Belirlenen Hiperimmünglobulin-E Sendromlu Olgu. 1. Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-04-09, 2015-04-12, Antalya, Turkey, 2015. 21

7. Bişgin, A.; Yılmaz, M.; KAraer, K.; Altıntaş, D.; Bingöl Karakoç, G.; Kont, A.; Ayçin Duyuler, G., Primer İmmun Yetmezliklerin Moleküler Tanısının Gerekliliği Olgu Bazında. 21. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2014-09-25, 2014-09-29, Muğla, Turkey, 2014. 7

6. Yılmaz, M.; Altıntaş, D.; Bingöl Karakoç, G.; Kont, A.; Güneşer Kendirli, S., Kliniğimizde İzlenen Herediter Anjioödemli Olguların Özellikleri. 20. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2013-11-02, 2013-11-06, Antalya, Turkey, 2013. 15

5. Bingöl Karakoç, g.; Altıntaş, D.; Yılmaz, M.; Doğruel, D.; Kont, A., İnek Sütü Allerjisinde Oral Desensitizasyon Başarısı ile Kazein spIgE Düzeyi Arasındaki İlişki. 20. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2013-11-02, 2013-11-06, Antalya, Turkey, 2013. 12

4. Kont Özhan, A.; Yılmaz, M.; Bingöl Karakoç, G.; Altıntaş, D.; Güneşer Kendirli, S., Epidermodisplazia Verrusiformis: Bir olgu sunumu. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2012-11-07, 2012-11-11, Antalya, Turkey, 2012. 22

3. Bingöl Karakoç, G.; Altıntaş, D.; Yılmaz, M.; Doğruel, D.; Kont, A., Çoklu Besin Allerjisi Nedeniyle Ağır Egzema, Astım, Anaflaksi, Vernal Konjüktivit Olan Hastada AntiIgE (Omalizumab) Tedavisinin Etkisi. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2012-11-07, 2012-11-11, Antalya, Turkey, 2012. 12

2. Yılmaz, M.; Altıntaş, D.; Bingöl Karakoç, G.; Doğruel, D.; Kont Özhan, A.; Topaloğlu, A.; Güneşer Kendirli, S., Yeni Bir Mutasyon Belirlenen Wiskott-Aldrich Sendromlu Olgu. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2012-11-07, 2012-11-11, Antalya, Turkey, 2012. 10

1. Yılmaz, M.; Tunç, A.; Bingöl Karakoç, G.; Altıntaş, D.; Doğruel, D.; Kont Özhan, A.; Güneşer Kendirli, S., Juvenil İdiopatik artritli hastalarda doğal seyir ve prognoz. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2012-11-07, 2012-11-11, Antalya, Turkey, 2012. 7

National - Researcher 50

1. Impulse oscillometry reference values ​​in healthy Turkish children, BAP, Project Number: 2021-2-AP2-4429, 20000 TL, Researcher, Continue... 50