Slide background
Mersin Üniversitesi

  Lecturer PhD Barış Ten
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-- .
Created
:
2019-03-28 12:45:05 .
Last Modification
:
2019-12-03 10:07:44 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :
637

Expertise in Medicine Thesis

1. The role of Diffusion MRI in evaluation of nodular thyroid diseases, Supervisor: Dr. FERAMUZ DEMİR APAYDIN, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Medical Education Department, MERSİN, Turkey, .

Theses_001.pdf

National - publications.sections.42 50
2014
2. Akça, A.; Orekici temel, G.; Pınarbaşılı, T.; Yalçın, H.; Ten, B. . GUNCEL PEDIATRI, 2014, 12, 135-139. 50 + 0
10.4274/JCP.94914

2010
1. Ten, B.; Kara, E.; özgür, A.; Esen, K.; Apaydın, F. . MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, 2010, 11, 85-88. 0 + 0
International - Full text - Poster 55

1. ÖZGÜR, A.; ESEN, K.; BALCI, Y.; TEN, B.; Bebek, E.; OKUYAZ, Ç., Cortical malformations secondary to abnormal cell migration a pictorial review. European society of neuroradiolgy 41st annual meeting, 2018-09-19, 2018-09-23, Rotterdam, Netherlands, . 55

National - Abstract - Poster 382

21. İPEK, R.; TEN, B.; DEMİR GÜNDOĞAN, B.; KÖMÜR, M.; DELİBAŞ, A.; OKUYAZ, Ç., Nadir Bir Ataksi ve Yürüyememe Nedeni Antifosfolipid Antikor Sendromu. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 21. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-05, , Turkey, . 18

20. İPEK, R.; TEN, B.; KÖMÜR, M.; OKUYAZ, Ç., Baş Ağrısından Tanıya İzole Nöro-Behçet Kime, Nasıl?: Bir Olgu Nedeniyle. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 21. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-05, , Turkey, . 21

19. TEN, B.; ÖZGÜR, A.; BALCI, Y., Kranial Sinir Tutulumu İle Giden Lökodistrofi: Krabbe Hastalığı. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslar arası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2019-04-25, 2019-04-27, , Turkey, . 25

18. TEN, B.; BALCI, Y.; APAYDIN, F., US ve MRG Bulgularıylaa Nuck Kanal Kisti. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslar arası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2019-04-25, 2019-04-27, , Turkey, . 25

17. BALCI, Y.; TEN, B.; KARA, T.; KOÇ, Z., Dev Hepatik Kistik Mezenkimal Hamartom Zemininde Gelişmiş Andiferensiye Embriyonel Sarkom. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslar arası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2019-04-25, 2019-04-27, , Turkey, . 21

16. PINAR, S.; TEN, B.; ESEN, K.; ÖZGÜR, A.; KALEAĞASI, Ş., Nadir Bir Olgu Serebrotendinöz Ksantomatozis. Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslar arası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı, 2019-02-15, 2019-02-17, , Turkey, . 20

15. TEN, B.; ÖZGÜR, A.; BALCI, Y.; ESEN, K., Spontan Tromboze Olan Psödoanevrizmayla Rekanalizasyon Gösteren İdiopatik Karotis Diseksiyonu Olgusu. Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslar arası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı, 2019-02-15, 2019-02-17, , Turkey, . 23

14. TEN, B., Distal Üreterde Sonlanan Üretral Katatere Bağlı Gelişen Hidroüreteronefroz. 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, , Turkey, . 25

13. TEN, B.; ÖZGÜR, A.; GÜNAY, E.; ERDEN, S.; APAYDIN, F., Nodüler Tiroid Hastalıklarının değerlendirilmesinde Difüzyon MRG’xxnin yeri. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2011-10-28, 2011-11-02, , Turkey, . 22

12. ÖZGÜR, A.; TEN, B.; KARA, E.; USLU, A.; YILDIZ, A., İntrakraniyal nadir bir kist: Nöroenterik Kist. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2011-10-28, 2011-11-02, , Turkey, . 20

11. KARAMAN, Y.; NASS DUCE, M.; TEN, B.; ÇABUK, G.; AKKUŞ, İ., Morel-Lavallee Sendromu: Görüntüleme Bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2011-10-28, 2011-11-02, , Turkey, . 17

10. TOMBAK, M.; TEN, B.; SARI, F.; ÖZGÜR, A.; NASS DUCE, M., Nazal Kaviteden Köken Alan Malign Melanom: BT ve MRG Bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010-11-07, 2010-11-12, , Turkey, . 20

9. KARAMAN, Y.; APAYDIN, F.; KARA, E.; ÖZGÜR, A.; TEN, B., Parotis Lezyonlarında BT ve MRG Bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010-11-07, 2010-11-12, , Turkey, . 12

8. TEN, B.; APAYDIN, F.; BALCI, Y.; YILDIZ, A.; ÖZEN, E., Aortofemoral Greft Operasyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Üreter Yaralanması Ve İdrar Fistülü. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010-11-07, 2010-11-12, , Turkey, . 22

7. TEN, B.; KARA, E.; YILDIZ, A.; GÜNAY, E.; OKUYAZ, Ç.; DAĞTEKİN, A., Beyin Ölümü: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, , Turkey, . 21

6. APAYDIN, F.; YILDIZ, A.; KARA, E.; TEN, B.; YAZICI, M.; AKKUŞ, İ., Penil Renkli Doppler Ultrasonografi Tetkikinde Arteriyel Yetmezliğin Nadir Görülen Bir Bulgusu: Kavernozal Arterlerde Ters Yönlü Akım. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, , Turkey, . 13

5. YAZICI, M.; APAYDIN, F.; KUYUCU, N.; TEN, B.; KARSLI, G.; YILDIZ, A., Karaciğerde Multiple Tüberküloz Abseleri: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, , Turkey, . 13

4. SARI, F.; KARA, E.; YILDIZ, A.; ÖZEN, E.; TEN, B., May-Thurner Sendromu: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, , Turkey, . 12

3. ÖZEN, E.; NASS DUCE, M.; KARA, E.; ESEN, K.; TEN, B.; APAYDIN, F.; YILDIZ, A., Aort Patolojilerinde Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2008-11-01, 2008-11-05, , Turkey, . 8

2. APAYDIN, F.; KUYUCU, S.; NAYCI, A.; KARA, E.; TOMBAK, M.; TEN, B.; NASS DUCE, M., Tedaviye dirençli bronşial astım atağı öntanılı çocuk olguda saptanmış nadir görülen bir endobronşial yabancı cisim: Diş. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2007-10-27, 2007-10-21, , Turkey, . 7

1. GÜLHAN, S.; NASS DUCE, M.; DİLEK, T.; KARA, E.; TEN, B.; ÖZEN, E.; YAZICI, M., İnfertil olguların değerlendirilmesinde histerosalpingografinin yeri ve histeroskopi-laparaskopi bulguları ile korelasyonu. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2007-10-27, 2007-10-31, , Turkey, . 10

National - Manager 100

1. The role of superb microvascular imaging and shear wave elastography in the early diagnosis of De Quarvein Tenosynovitis, BAP, Project Number: 2019-3-AP4-3800, 35000 TL, Manager, Continue... 100

1. , Member No: 3081, Turkey, 2009-01-01-Continue.
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall RAD253 Radiation Safety and Protection of Radia... Vocational School of Health Se... Medical Monitoring Techniques 1-0-1