Slide background
Mersin Üniversitesi

  Caner Isbir
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine/Department of Pediatric Surgery .
Business Address
:
Mersin .
Phone
:
+90-388-2322220 .
Internal
:
2183 .
Created
:
2015-12-03 21:42:42 .
Last Modification
:
2019-11-05 14:41:48 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
DOCTOR FACULTY OF MEDICINE MERSIN UNIVERSITY 2005
DOCTOR 2013
Expertise in Medicine Thesis

1. DISTRIBUTION OF INTERSTITIAL CAJAL CELLS IN RAT FETUS ESOPHAGUS IN THE MODEL OF EXPERIMENTAL ADRIAMISIN ESOPHAGEAL ATRESIA, Supervisor: Dr. OĞUZ ATEŞ, Dokuz Eylül University, Others, Pediatric Surgery Department, İZMİR, Turkey, 2012.

Theses_002.pdf

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT DOKUZ EYLUL UNIVERSITY/FAKULTY OF MEDICINE/DEPARTMENT OF PEDIATRIC SURGERY 2007-09-09 - 2013-01-03
International - SCI/SCI-Expanded category 1000
2019
2. isbir, c. Assessment of clitoral anatomy in human fetuses. SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY , 2019, 19, 10-17. 1000 + 0
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00276-019-02383-9.pdf

Publications_007.pdf

1. bahadır, g. Analyzing the effect of laparoscopy duration time on peroperative gastroesophageal reflux. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2019, 49, 639-643. 0 + 0
http://journals.tubitak.gov.tr/medical/issues/sag-19-49-2/sag-49-2-28-1803-176.pdf

Publications_006.pdf

International - Covered by Other International Indexes 200
2015
1. İSBİR, C. Distribution of Interstitial Cells of Cajal in the Esophagus of Fetal Rats with Esophageal Atresia. JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, 2015, 1, 1-1. 200 + 0
http://www.jcam.com.tr/files/KATD-3794.pdf

Publications_004.pdf

International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2017
1. İSBİR, C. EARLY-TERM PORT CATHETER COMPLICATIONS IN PEDIATRIC PATIENTS RECEIVING CORTICOSTEROID THERAPY. JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, 2017, 6, 1-4. 300 + 0
http://www.jcam.com.tr/en/index.php?pg=abstract&article_id=5039

Publications_005.pdf

National - Covered by ULAKBIM 600
2015
3. İSBİR, C. Two-year retrospective analysis of childhood motorcycle accident. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2015, 8, 15-21. 200 + 0
Publications_001.pdf

2014
2. İSBİR, C. Results of fluoroscopy-guided hydrostatic reduction in the treatment of childhood intussusception. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2014, 7, 86-92. 200 + 0
Publications_003.pdf

1. İSBİR, C. Three-year retrospective analysis of childhood genital trauma. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2014, 7, 80-85. 200 + 0
Publications_002.pdf

International - Full text - Oral 200

1. Isbir, C., ÖZEFAGUS ATREZİLİ RAT FETÜS ÖZEFAGUSUNDA İNTERSTİSYEL CAJAL HÜCRELERİNİN DAĞILIMI. 3rd International Health Sciences Conference, 2019-11-06, 2019-11-08, diyarbakır, Turkey, 2019. 200
http://www.inesegconferences.org/ihsc/

International - Abstract - Poster 50

2. Isbir, C., ENDOSKOPİK KOLANJİOPANKREATOGRAFİ SONRASI KOLEDOK PERFORASYONU . 36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ VE 3. ULUSLARARASI PEDİATRİK ENDOSKOPİK CERRAHİ GRUBU - ORTADOĞU BÖLÜMÜ KONGRESİ, 2018-10-24, 2018-10-27, Mersin, Turkey, 2018. 50
http://www.bildirim.org/bildiri-goster/cocukcer2018/5103

1. taşkınlar, h., PENETRAN BOYUN TRAVMASI SONRASI TRAKEAL PERFORASYON. 36th Annual Congress of TAPS 22nd Annual Congress of PSNA 3rd Annual Congress of IPEG-MEC, 2018-10-24, 2018-10-27, izmir, Turkey, 2018. 0
http://www.bildirim.org/bildiri-goster/cocukcer2018/5108

National - Abstract - Oral 100

3. Isbir, C., HİPOSPADİAS NEDENİ İLE AMELİYAT EDİLEN ÇOCUK HASTALARDA İŞEME DİSFONKSİYONU. 10. ULUSAL PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ, 2019-05-17, 2019-05-19, SAMSUN, Turkey, 2019. 50
http://www.bildirim.org/bildiri-goster/peduro2019/5556

2. İSBİR, C., SIÇAN FETÜSLERİNDE DENEYSEL ÖZEFAGUS ATREZİSİ MODELİNDE İNTERSTİSYEL CAJAL HÜCRELERİNİN DAĞILIMI. 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2012-10-17, 2012-10-20, ANKARA, Turkey, 2012. 50

1. solmaz, b., RİJİT BRONKOSKOPİDE HOPKİNS TELESKOP VE OPTİK FORSEBS KULLANIMI ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU YABANCI CİSİMLERİNDE BAŞARI ŞANSINI ARTTIRMAKTADIR. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2010-09-22, 2010-09-25, ANTALYA, Turkey, 2010. 0

National - Abstract - Poster 100

6. ergen, p.; TUNCEL DALOĞLU, F.; İSBİR, C., SERUM AFP YÜKSEKLİĞİ GÖSTEREN TESTİSİN JÜVENİL GRANÜLOZAHÜCRELİ TÜMÖRÜ. 27. ulusal patoloji kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, , Turkey, . 25

5. İSBİR, C., DUODENAL ÜLSER PERFORASYONU OLAN DÖRT YAŞINDAKİ HASTADA TEDAVİ DENEYİMLERİMİZ . 32. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2014-09-17, 2014-09-20, TRABZON, Turkey, 2014. 25

4. İSBİR, C., İZOLE PARATUBAL KİST TORSİYONLU BİR OLGUDA LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM . 32. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2014-09-17, 2014-09-20, TRABZON, Turkey, 2014. 25

3. BULUT, E., ÇOCUKLARDA NADİR BİR OLGU: YABANCI CİSME BAĞLI KAZANILMIŞ FARİNGO-ÖZEFAGEAL DİVERTİKÜL. 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2012-10-17, 2012-10-20, ANKARA, Turkey, 2012. 0

2. İSBİR, C., RADYOLOJİK TANISI KARACİĞER APSESİ OLAN, İDİYOPATİK RETROPERİTONEAL APSELİ HASTADA TEDAVİ DENEYİMLERİMİZ. 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2012-10-17, 2012-10-20, ANKARA, Turkey, 2012. 25

1. BULUT, E., SAĞ PULMONER ARTER AGENEZİSİNE BAĞLI TEKRARLAYAN MASİF HEMOPTİZİLİ HASTADA TEDAVİ YAKLAŞIMIMIZ. 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2012-10-17, 2012-10-20, ANKARA, Turkey, 2012. 0

Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year ÇC401 Pediatric Surgery Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year ÇC401 Pediatric Surgery Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year ÇC401 Pediatric Surgery Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year ÇC401 Pediatric Surgery Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year ÇC401 Pediatric Surgery Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year ÇC401 Pediatric Surgery Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year ÇC401 Pediatric Surgery Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year ÇC401 Pediatric Surgery Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year ÇC401 Pediatric Surgery Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Year ÇC401 Pediatric Surgery Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year ÇC401 Pediatric Surgery Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year ÇC401 Pediatric Surgery Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year ÇC401 Pediatric Surgery Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year EL607 Elective Faculty of Medicine Medicine 1-1-2