Slide background
Mersin Üniversitesi

  Özer Dursun
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine .
BIRTH DATE
:
23 March 1980 .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2017-07-27 14:49:15 .
Last Modification
:
2019-12-02 13:37:45 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2003
2010
Expertise in Medicine Thesis

1. -, Supervisor: Dr. Ayça Yılmaz, Mersin University, Others, Ophthalmology Department, Mersin, Turkey, .

Title Dutie Institution/Other Year
2019-04-25 - 2022-04-25
- - - 2015-05-01 - 2017-07-28
International - SCI/SCI-Expanded category 2500
2017
4. Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, .; Görkem markirt, H.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıgüzel, U. Scleral fixated intraocular lens implantation with a modified Z-suture technique. INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, 2017, 0-0. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10792-017-0735-8

3. Sundu, C.; Dinç, E.; Sari, A.; ünal, S.; Dursun, . Bilateral Subperiosteal Hematoma and Orbital Compression Syndrome in Sickle Cell Disease. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, 2017, 28, 775-776. 250 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/SCS.0000000000003972

2. Dinc, E.; Dursun, O.; Yılmaz, B.; Vatansever, M.; Sarı, A.; Yıldırım, .; Adıguzel, U. Expression of prostaglandin E2 receptor subtypes in human pterygium and normal conjunctiva: immunohistochemical study. INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, 2017, 38(4), 1703-1708. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10792-017-0651-y

2012
1. Dursun, O.; Yilmaz, A.; Ayaz, L.; Tamer, L. Serum Levels and H/L Gene Polymorphism of Mannose-Binding Lectin in Primary Open Angle Glaucoma. CURRENT EYE RESEARCH, 2012, 37, 212-217. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/02713683.2011.639124

International - Covered by Other International Indexes 890
2018
9. dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, .; Temel, G.; Sarı, A.; Adıgüzel, U. Relationship Between Optical Coherence Tomography Signal Strength and Visual Acuity in Cataract Patients. JOURNAL OF RETINA-VITREOUS, 2018, 27, 154-157. 130 + 0
8. Vatansever, M.; Dinç, E.; Yıldırım, .; Dursun, .; özkan, O.; Bozkurt, F.; Adıgüzel, U. Possible Toxic Anterior Segment Syndrome After Combined Cataract Surgery and Pars Plana Vitrectomy. JOURNAL OF GLAUCOMA-CATARACT, 2018, 13, 50-52. 50 + 0
7. Dursun, O.; Kara, T.; Dinc, E.; Sarı, A.; Adıguzel, U. Pterjiyum epitelinden gelişen skuamöz hücreli karsinom. TURKIYE KLINIKLERI OFTALMOLOJI, 2018, 27(1), 61-64. 90 + 0
10.5336/ophthal.2016-50648

6. Vatansever, M.; Argın, M.; öcalan oktay, .; Yılmaz, E.; Dursun, .; Dinç, E.; Sarı, A.; Sezer, E. Alveolar Paranasal Sinus Rhabdomyosarcoma with Orbital Extension: an Adult Case. TURKIYE KLINIKLERI JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2018, 27, 152-155. 35 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/ophthal.2016-52370

2017
5. Dursun, O.; Vatansever, M.; Dinc, E.; Bozkurt, F.; Sarı, A.; Adıguzel, U. Alternaria alternata keratitli bir olgu. TURKIYE KLINIKLERI OFTALMOLOJI, 2017, 1, 1-1. 85 + 0
4. Ekinci, O.; Dinc, E.; Dursun, O.; Ekinci, N.; Gunes, S. Çocuk hastalarda aripiprazolün indüklediği akut miyopi: olgu sunumu. GLOKOM-KATARAKT, 2017, 12, 145-147. 70 + 0
3. Dinc, E.; Vatansever, M.; Dursun, O.; Bozkurt, F.; Sarı, A.; Yılmaz, A.; Adiguzel, U.; Yildirim, O.; Argin, M. Evaluation of fundus findings in preeclampsia. MEDICINE SCIENCE, 2017, 1-1. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5455/medscience.2016.05.8578

2016
2. Vatansever, M.; Yıldırım, O.; Dursun, O.; Yılmaz, A.; Adıguzel, U.; Temel, G. Diyabetik retinopatili hastalarda optik koherens tomografi bulgularının görme keskinliği ile ilişkisi. RETINA-VITREUS, 2016, 24, 305-308. 130 + 0
2009
1. Yılmaz, A.; Dursun, O. Mitomisin kullanılarak yapılan trabekülektomi sonuçlarımız. GLOKOM-KATARAKT, 2009, 4, 100-103. 200 + 0
National - Covered by ULAKBIM 425
2009
4. Sarı, A.; Doruk, N.; Adıguzel, U.; Dursun, O. Çocukluk çağı şaşılık cerrahisinde desfluran anestezisinin güvenliliğinin değerlendirilmesi. TURK OFTALMOLOJI GAZETESI, 2009, 39, 403-407. 130 + 0
3. Sarı, A.; Doruk, N.; Adıguzel, U.; Yıldırım, O.; Akoz, K.; Dursun, O. Çocukluk çağı şaşılık cerrahisinde sevofloran ve desfloran anestezisinin okülokardiyak refleks sıklığı açısından değerlendirilmesi. MEDICAL NETWORK OFTALMOLOJI, 2009, 16, 271-276. 80 + 0
2. Sarı, A.; Dursun, O.; Adıguzel, U.; Mercan, M. Posterior mikroftalmi ve optik disk druzeni birlikteliği. MEDICAL NETWORK OFTALMOLOJI, 2009, 16, 141-143. 85 + 0
2008
1. Sarı, A.; Dinç, E.; Dursun, .; Adıgüzel, U.; Lokmanoğlu, .; Doruk, N. Genel anesteziye iyi bir alternatif: oral kloralhidrat. MEDICAL NETWORK OFTALMOLOJI, 2008, 15, 131-134. 130 + 0
National - Other 42
2007
1. Sarı, A.; Dursun, O.; Unal, S.; Adıguzel, U. Sitozin arabinozide bağlı gelişen oküler toksisite. TURKIYE KLINIKLERI OFTALMOLOJI, 2007, 16, 279-281. 42 + 0
International - Abstract - Oral 60

1. Vatansever, M.; Dinc, E.; Dursun, O.; Markirt, G.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıguzel, U., Scleral-fixated intraocular lens implantation with a modified Z-suture technique. 35th Congress of the ESCRS, 2017-10-07, 2017-10-11, Lisbon, Portugal, 2017. 60

International - Abstract - Poster 92

2. Sarı, A.; Dursun, Ö.; Vatansever, M.; Dinç, E., Long Term Results of Bilateral Congenital Cataract Patients with Primary Intraocular Lens Implantation. 37th Congress of the ESCRS, 2019-09-14, 2019-09-18, Paris, France, 2019. 42

1. Yılmaz, A.; Dursun, Ö.; TEMEL, G., Efficacy of Transscleral Diode Laser Cyclophotocoagulation in the Management of End-Stage Glaucoma. 8th World Glaucoma Congress, 2019-03-27, 2019-03-30, Melbourne, Australia, 2019. 50

National - Full text - Poster 50

1. Dursun, Ö., -. TOD 53. ULUSAL KONGRESI, 2019-11-06, 2019-11-08, Antalya, Turkey, 2019. 50
https://todnet.org/kongre2019/

National - Abstract - Oral 187

5. Eraslan, S.; Yıldırım, Ö.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Temel, G., Anti-VEGF Tedavi Uygulanan Diyabetik Maküler Ödemli Hastalarda Sonuç Görme Keskinliği İle Optik Kohorens Tomografi Bulguları Arasındaki İlişki. TOD 31. Yaz Sempozyumu, 2018-09-07, 2018-09-09, Van, Turkey, 2018. 35

4. Markirt, H.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Adıgüzel, U., Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Anti-VEGF Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Gerçek Yaşam Deneyimi. TOD 2. Canlı Cerrahi Sempozyumu, 2018-06-28, 2018-07-01, İstanbul, Turkey, 2018. 42

3. Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Temel, G.; Adıgüzel, U.; Yılmaz, A., Arka Kapsül Opasitesi Olan Hastalarda Optik Koherens Tomografi Sinyal Gücü ve Görme Keskinliği Arasındaki İlişki. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Turkey, 2017. 37

2. Vatansever, M.; Dinc, E.; Dursun, O.; Markirt, G.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıguzel, U., Modifiye z sütür tekniği ile skleral fiksasyonlu intraoküler lens implantasyonu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Turkey, 2016. 30

1. Dursun, O.; Vatansever, M.; Dinc, E.; Temel, G.; Sarı, A.; Adıguzel, U., Kataraktlı hastalarda optik koherens tomografi sinyal gücü ve görme keskinliği arasındaki ilişki. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Turkey, 2016. 42

National - Abstract - Poster 348

19. Dursun, Ö., -. 4. Tıbbi Retina Günleri, 2019-12-06, 2019-12-08, İstanbul, Turkey, 2019. 25
https://todnet.org/retinagunleri2019/

18. Yıldırım, U.; Bakır, M.; Dursun, Ö.; Atıcı, Ş., Subdural Hematom ve Abdusens Parezili Postspinal Başağrısı: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı 15. Ağrı Kongresi, 2018-11-15, 2018-11-18, Antalya, Turkey, 2018. 18

17. Özer, Ö.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Adıgüzel, U., Penetran Keratoplasti Sonrası Gelişen Çift Ön Kamara. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Turkey, 2018. 21

16. Mermer, S.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Temel, G.; Adıgüzel, U., Epiretinal Membran Cerrahisi Uygulanan Olguların Fonksiyonel Sonuçlar ve Komplikasyonlar Yönünden Değerlendirilmesi. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Turkey, 2018. 20

15. Güçlü, E., Makula Deliği Cerrahisinde Geleneksel İnternal Limitan Membran Soyulmasının Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Turkey, 2018. 0

14. Dinç, E.; Sarı, A.; Özgür, A.; Dursun, Ö., Tesadüfen saptanan bir intraorbital yabancı cisim olgusu. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Turkey, 2018. 16

13. Vatansever, M.; Dinç, E.; Dursun, Ö.; Adıgüzel, U.; Yılmaz, A.; Argın, M.; Temel, G., Non-Arteritik Anterior İskemik Optik Nöropatide Optik Koherens Tomografi Bulgularının Değerlendirilmesi. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Turkey, 2018. 15

12. Özkan, O.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Sarı, A.; Yılmaz, A., Görsel Semptomlar ile Başvuran Creutzfeldt-Jacob Olgusu. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Turkey, 2018. 20

11. Atasoy, V.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Adıgüzel, U., Derin Anterior Lameller Keratoplasti Sonrası Gelişen Anterior Üveit. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Turkey, 2018. 21

10. Eröz, P.; Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Arpacı, R.; Adıgüzel, U., Konjonktival Displazi Nedeni ile Takip Edilen Bir Olguda Korneaya Sınırlı İntraepitelyal Neoplazi Gelişimi. TOD 51. Ulusal Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Turkey, 2017. 13

9. Göbel, L.; Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Adıgüzel, U., Katarakt Cerrahisi Sonrası Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Urrets-Zavalia Sendromu. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Turkey, 2017. 17

8. Ozkan, O.; Yıldırım, O.; Dursun, O.; Bozkurt, F.; Dinc, E.; Vatansever, M.; Adıguzel, U., Katarakt cerrahisi ile kombine pars plana vitrektomi sonrası gelişen toksik anterior segment sendromu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Turkey, 2016. 15

7. Aslan, F.; Dursun, O.; Vatansever, M.; Dinc, E.; Aydın, B.; Adıguzel, U., Konservatif tedavi ile gerileyen suprakoroidal hemoraji olgusu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Turkey, 2016. 18

6. Sundu, C.; Sarı, A.; Unal, S.; Dursun, O.; Dinc, E., Orak hücreli anemide orbital kompresyon sendromu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Turkey, 2016. 15

5. Oktay, Ö.; Dinç, E.; Dursun, O.; Bozkurt, F., Konjonktival fibroepitelyal polip. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Turkey, 2016. 18

4. Dursun, O.; Yılmaz, E.; Icme, G.; Dinc, E.; Argın, A.; Sezer, E.; Arpacı, R., Her iki göz kapağında şişlik şikayeti ile başvuran non-hodgkin lenfoma olgusu. 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2016-04-21, 2016-04-24, Antalya, Turkey, 2016. 20

3. Yılmaz, A.; Dursun, O., Mitomisin C kullanılarak yapılan trabekülektomi sonuçlarımız. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Turkey, 2008. 25

2. Dursun, O.; Yılmaz, A.; Yıldırım, O.; Argın, A., Son dönem glokomda siklokriyoterapi uygulaması. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Turkey, 2008. 23

1. Dursun, O.; Yılmaz, A.; Argın, A.; Yıldırım, O., Primer açık açılı glokom ve psödoeksfoliatif glokomda santral kornea kalınlığı. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Turkey, 2008. 23

National - Manager 100

1. Investigation of the Role of eNOS G894T Polymorphism in Pseudoexfoliation Syndrome, BAP, Project Number: 2019-3-AP4-3776, 16000 TL, Manager, Continue... 100

National Journal [Year, Count] 3
1. DUZCE TIP FAKULTESI DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 1
2. DUZCE TIP FAKULTESI DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 1
3. RESPIRATORY CASE REPORTS , [ 2019 : 1 ] . 1
1. , Member No: 400296, Turkey, 2006-03-06-Continue.