Slide background
Mersin Üniversitesi

  Özlem Tezol
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-- .
Fax
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-11-03 09:09:52 .
Last Modification
:
2019-11-28 10:21:58 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2008
2013
DOCTORAL STUDENT SOCIAL PEDIATRICS HACETTEPE UNIVERSITY 2017
Expertise in Medicine Thesis

1. MicroRNA gene polymorphisms in Congenital Anomalies of Kidney and Urinary Tract, Supervisor: Dr. ALİ DELİBAŞ, Mersin University, Others, Other Department, MERSİN, Turkey, .

Theses_002.pdf

Title Institute Year
ASST.PROF. MERSIN UNIVERSITY 2015-07-01 - Continue
International - SCI/SCI-Expanded category 1100
2015
2. Batmaz, S.; Kuyucu, S.; Arıkoglu, T.; Tezol, O.; Aydogdu, A. Impulse oscillometry in acute and stable asthmatic children: a comparison with spirometry. JOURNAL OF ASTHMA, 2015, 53, 179-186. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/02770903.2015.1081699

Publications_011.pdf

2014
1. Unal, S.; Tezol, O.; Oztas, Y. A novel mutation of the transcobalamin II gene in an infant presenting with hemophagocytic lymphohistiocytosis. SPRINGER, 2014, 99, 659-662. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12185-014-1545-7

Publications_003.pdf

International - Covered by Other International Indexes 850
2017
5. Arıkoğlu, T.; Aydoğdu, A.; Batmaz, S.; Tezol, .; Kuyucu, S. The Etiological Evaluation of Patients with Chronic Urticaria in Childhood. TURKISH JOURNAL OF PEDIATRIC DISEASE, 2017, 0-0. 120 + 0
http://dx.doi.org/10.12956/tjpd.2017.324

Publications_014.pdf

2016
4. Bozlu, G.; Tezol, .; Gündeşlioğlu, . Fever of Unknown Origin in Children: Mersin University Experience. TURKIYE KLINIKLERI J PEDIATR, 2016, 25, 89-93. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2015-48877

Publications_009.pdf

3. Tezol, . BCG and New Tuberculosis Vaccines. TURKIYE KLINIKLERI J PEDIATR SCI, 2016, 12, 97-104. 200 + 0
Publications_012.pdf

2015
2. Bozlu, G.; Tezol, .; Karpuz, D.; Hallıoğlu, O.; Kuyucu, N. Kawasaki Disease: The Clinical and Cardiologic Early-Term Characteristics and Prognoses of 44 Children with Acute Attack. TURKIYE KLINIKLERI J PEDIATR, 2015, 24, 138-142. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2015-46720

Publications_008.pdf

1. Tezol, .; Delibaş, A.; Ay, .; Karakaş, .; Taşdelen, B.; Erdal, M. Doğumsal Böbrek ve İdrar Yolları Anomalilerinde MicroRNA Gen Polimorfizmleri. CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, 2015, 40, 439-439. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.17826/cutf.45252

Publications_007.pdf

International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 450
2018
2. Karpuz, D.; Tezol, O.; Kara, B.; Usta, Y.; Hallıoğlu, O. Determination of early atherosclerosis risk with aortic elasticity parameters in children with subclinical Celiac disease . CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, 2018, 0-0. 240 + 0
http://dx.doi.org/10.17826/cumj.374993

2017
1. Turan, A.; Arıkoğlu, T.; Tezol, .; Aslan, G.; Kuyucu, S. Early life Markers to Predict the risk for Frequent Wheezing in ınfants; Going on a Mysterious road with an old Friend, “The Eosinophil” . TURKISH NATIONAL SOCIETY OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, 2017, 0-0. 210 + 0
http://dx.doi.org/10.21911/aai.379

Publications_013.pdf

National - Covered by ULAKBIM 400
2015
4. Tezol, . Facıoscapulohumeral muscular dystrophy: A case report . MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2015, (8)3, 90-94. 100 + 0
Publications_010.pdf

2014
3. Bozlu, G. INTRAPLEURAL TISSUE PLASMINOGEN ACTIVATOR TREATMENT IN PLEURAL EMPYEMA:REPORT OF TWO CASES. PEDIATRI UZMANLIK AKADEMISI DERGISI, 2014, 1, 6-10. 0 + 0
Publications_004.pdf

2. Tezol, . TWO CASES OF SANFILIPPO TYPE IIIA AND MORQUIO TYPE IVB SYNDROME. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, 2014, 15, 81-83. 100 + 0
Publications_006.pdf

2013
1. Tezol, . Evaluation of the Patients with Bicuspid Aortic Valve Disease: A Two Year Retrospective Analysis. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2013, 6, 25-28. 200 + 0
Publications_005.pdf

International - Abstract - Oral 0

2. YALÇIN, S., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN OYNAMA ALIŞKANLIKLARI: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA. ULUSLARARASI ÇOCUK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ KONGRESİ ''DİJİTAL OYUNLAR'', 2018-04-11, 2018-04-13, ANKARA, Turkey, 2018. 0

1. YALÇIN, S., OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN EKRAN ZAMANI VE DİJİTAL OYUN OYNAMA ALIŞKANLIKLARININ ÇOK MERKEZLİ ARAŞTIRILMASI. ULUSLARARASI ÇOCUK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ KONGRESİ ''DİJİTAL OYUNLAR'', 2018-04-11, 2018-04-13, ANKARA, Turkey, 2018. 0

International - Abstract - Poster 0

2. VATANSEVER, M., ÇÖLYAK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN GÖZ BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 51.ESPGHAN KONGRESİ, 2018-05-09, 2018-05-12, CENEVRE, Switzerland, 2018. 0

1. TARANCI, Ö., ORAK HÜCRE HASTALARINDA HbF DÜZEYİNİ ETKİLEYEN HMIP-2 LOKUSU rs9399137, rs9402685 ve rs11759553 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI. 1. Uluslararası İleri Araştırmalar ve Mühendislik Kongresi, 2017-11-16, 2017-11-18, OSMANİYE, Turkey, 2017. 0

National - Full text - Poster 50

1. TEZOL, Ö., Proplanolol ile tedavi edilen mediastinal hemanjiom. 59. Milli Pediatri Kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, ANTALYA, Turkey, 2015. 50

National - Abstract - Oral 100

3. TEZOL, Ö., ÇÖLYAK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA KAROTİS ARTER İNTİMA MEDİA KALINLIĞI VE EPİKARDİYAL YAĞ DOKU KALINLIĞI ERKEN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ OLABİLİR Mİ?. 3.GENÇ PEDİATRİSTLER KONGRESİ, 2017-12-01, 2017-12-03, İSTANBUL, Turkey, 2017. 50

2. ERSÖZ, G., ERGENLERDE BORDATELLA PERTUSSİS SEROPREVALANS VE KOLONİZASYON ORANI. 6.PUADER KONGRESİ, 2017-10-23, 2017-10-25, ANTALYA, Turkey, 2017. 0

1. TEZOL, Ö., FEBRİL KONVULZİYON ÖYKÜSÜ OLAN ÇOCUKLARIN BAYLEY-III TESTİ SKORLARI. 53.TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, 2017-05-14, 2017-05-18, GİRNE, Turkey, 2017. 50

National - Abstract - Poster 75

9. TEZOL, Ö., KOROİDAL ÇİLLENME:NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 İÇİN YENİ TANI KRİTERİ OLABİLİR Mİ?. 54. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, 2018-05-06, 2018-05-09, GİRNE, Turkey, 2018. 25

8. ÇETİN, N., DANS EDEN FAZLA KİLOLU ADOLESANDA MİYOZİTİS OSSİFİKANS. 54.TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, 2018-05-06, 2018-05-09, GİRNE, Turkey, 2018. 0

7. NİZAM, A., DİRENÇLİ KUSMA İLE BAŞVURAN ADOLESAN: AREA POSTR SENDROMUEMA. 54.TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, 2018-05-06, 2018-05-09, GİRNE, Turkey, 2018. 0

6. GÜVENER, O., COL4A1 VE COL4A2 GEN POLİMORFİZMLERİ SEREBRAL PALSİ İLE İLİŞKİLİ MİDİR?. 1. ULUSAL RİSKLİ BEBEK KONGRESİ, 2018-03-01, 2018-03-04, ANKARA, Turkey, 2018. 0

5. TEZOL, Ö., ÇOCUKLARDA NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ. 9.ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 2015-04-05, 2015-04-08, ANTALYA, Turkey, 2015. 25

4. TEZOL, Ö., D VİTAMİNİ ZEHİRLENMESİNE BAĞLI NEFROKALSİNOZİS. 58.MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, 2014-10-22, 2014-10-26, ANTALYA, Turkey, 2014. 25

3. KAYA, S., MALİGN EPİTELOİD ANJİOMYOLİPOMDA AKSİTİNİB KULLANIMI. XVIII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 2014-05-13, 2014-05-17, MUĞLA, Turkey, 2014. 0

2. ÜNAL, S., HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ BİRLİKTELİĞİNDE TRANSKOBALAMİN II EKSİKLİĞİ. 9.ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, 2013-05-24, 2013-05-28, VAN, Turkey, 2013. 0

1. ÜNAL, S., ORAK HÜCRE HASTALIĞI VE HENOCH SCHÖNLEİN PURPURASI. 9.ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, 2013-05-24, 2013-05-28, VAN, Turkey, 2013. 0

National - Researcher 50

1. Investigating Atmospheric Distribution of Pollen and Spores in Mersin Region and Associating With Allergenic Children Clinical Parameters, BAP, Project Number: 2016-2-AP5-1608, 106166 TL, Researcher, 2017,Completed. 50

National 25
1. , 2017-12-02, İSTANBUL, Turkey. 25
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Year CSH401 Pediatrics Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year CSH401 Pediatrics Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year CSH401 Pediatrics Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year CSH401 Pediatrics Faculty of Medicine Medicine 1-1-2