Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant PhD Şahnur Serap
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine/Department of Forensic Medicine .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-- .
Created
:
2017-06-21 10:29:48 .
Last Modification
:
2018-05-09 16:02:58 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :
170

National - Full text - Poster 170

4. Yaşat Aksay, E.; Serap, Ş.; Dokgöz, H.; Gamsız Bilgin, N.; Kar, H., MERSİN’DE YAŞAYAN SURİYELİ GÖÇMENLERİN MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRİLMESİ. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018-04-12, 2018-04-15, Antalya, Turkey, 2018. 40
https://adlibilimler2018.meetinghand.com/projectData/661/webData/15-ADL%C4%B0-B%C4%B0L%C4%B0MLER-KONGRES%C4%B0-2018-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI.pdf

3. Albayrak Acar, B.; Serap, Ş.; Kar, H.; Dokgöz, H.; Gamsız Bilgin, N., VÜCUT SIVILARININ TANIMLANMASINDA MİKRORNA KULLANIMI. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018-04-12, 2018-04-15, Antalya, Turkey, 2018. 40
https://adlibilimler2018.meetinghand.com/projectData/661/webData/15-ADL%C4%B0-B%C4%B0L%C4%B0MLER-KONGRES%C4%B0-2018-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI.pdf

2. Serap, Ş.; Yaşat Aksay, E.; Kar, H.; Dokgöz, H.; Gamsız Bilgin, N., İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURALI BİR ÇOCUK OLGUSUNUN ÇOCUK İSTİSMARI AÇISINDAN İRDELENMESİ. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018-04-12, 2018-04-15, Antalya, Turkey, 2018. 45
https://adlibilimler2018.meetinghand.com/projectData/661/webData/15-ADL%C4%B0-B%C4%B0L%C4%B0MLER-KONGRES%C4%B0-2018-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI.pdf

1. Serap, Ş.; Albayrak Acar, B.; Dokgöz, H.; Gamsız Bilgin, N.; Kar, H., HASTENE DIŞI İLAÇ UYGULAMASI SONUCU ANAFLAKTİK ŞOK TABLOSUYLA ACİL SERVİSE BAŞVURAN OLGU SUNUMU. 3. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-24, İstanbul, Turkey, 2018. 45
http://www.siddetianlamak.com/wp-content/uploads/2018/03/3.-Ulusal-%C5%9Eiddeti-Anlamak-Kongresi-Kitap%C3%A7%C4%B1k.pdf