Slide background
Mersin Üniversitesi

  Selda Okuyaz
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-324-241 00 00 .
Internal
:
29062 .
Fax
:
+90-324-241 00 00 .
Created
:
2017-07-20 16:16:55 .
Last Modification
:
2019-06-18 23:28:53 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
MD THE FACULTY OF MEDICINE CUKUROVA UNIVERSITY 1998
PHD MEDICAL ETHICS AND HISTORY OF MEDICINE CUKUROVA UNIVERSITY/ INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES 2017
Doctorate Thesis

1. The Decision of the Termination of the Pregnancy at Second Trimester or Later in an Ethical Context: With a Research Regarding the Obstetricians and Pediatricians Attitudes, Supervisor: Dr. Doç Dr Funda Gülay Kadıoğlu, Çukurova University, Graduate School of Health Sciences, Medical Ethics Department, Adana, Turkey, 2017.

Theses_001.pdf

Title Dutie Institution/Other Year
ASSISTANT PROFESSOR ASSISTANT COORDINATOR FOR PHASE III KUG FACULTY OF MEDICINE 2018-06-06 - Continue
MD GENERAL PRACTICE MINISTRY OF HEALTH 1998-08-25 - 2012-04-25
International - Covered by ULAKBIM 0
2019
1. OKUYAZ, S.; ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; ÖGENLER, O.; DERİCİ YILDIRIM, D. . MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM VE FOLKLORIK TIP DERGISI, 2019, 9, 228-235. 0 + 0
https://doi.org/10.31020/mutftd.552907

International - SCI/SCI-Expanded category 0
2011
1. Kadıoğlu, F. Physicians’ attitudes toward clinical ethics consultation: a research study from Turkey. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE, 2011, 41, 1081-1090. 0 + 5
10.3906/sag-1009-1171

Publications_001.pdf


Times Cited: 1
International - Covered by Other International Indexes 0
1. Kadıoğlu, S. The Impact of Clinical Education on the Empathy Level of Medical Students. INONU UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, 2011, 18, 33-37. 0 + 15
http://www.totmdergisi.org/articles/2011/volume18/issue1/2011_18_1_6.pdf://

Publications_002.pdf

National - Covered by ULAKBIM 100
2017
2. Ögenler, O. A Brief Evaluation regarding Status of Water in Turkey. MEU TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, 2017, 7, 01-09. 0 + 0
Publications_003.pdf

2015
1. Okuyaz, S. The Book in Memoriam of Adnan Adıvar Edited by Halide Edip. MEU TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, 2015, 5, 124-127. 100 + 0
Publications_004.pdf

International - Chapter(s) in Book 4750
1. Okuyaz, S.; Akça, T. Current Approaches in Adult Cardiopulmonary Resuscitation, ISBN: 978-605-81614-1-2, Akademisyen Kitapevi A.Ş., Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 19 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 2750
http://www.akademisyen.com
2. Okuyaz, S.; Ögenler, O. Academic Research Book 2018 Basic Health Sciences, ISBN: 978-605-258-051-6, Akademisyen Yayınevi A.Ş., Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 10 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 2000
http://www.akademisyen.com
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 4750
1. OKUYAZ, S.; AKÇA, T. Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-81614-1-2, Akademisyen Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 456 Page, Turkish, Ankara, , 2018. 0
2. OKUYAZ, S.; ÖGENLER, O. Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı, Temel Sağlık Bilimleri, ISBN: 978-605-258-051-6, Akademisyen Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, , , 2018. 0
National - Chapter(s) in Book 750
1. Kadıoğlu, S. Bioetics Studies, ISBN: 978-975-7041-07-8, Ege Reklam Basım Sanatları Ltd. Şti., Number of print: 1, Total Printing Number: 300, 6 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2012. 250
2. Okuyaz, S. Expanding Medical Ethics To Bioethics, ISBN: 978-975-7041-09-2, Türkiye Biyoetik Derneği Yayını No: XII, Number of print: 1, Total Printing Number: 300, 9 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2009. 250
3. Ögenler, O. Health and Water-Culture in History, ISBN: 978-605-9528-24-5, İstanbul Medikal Sağlık veYayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti. , Number of print: 1, Total Printing Number: 300, 6 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2016. 250
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 750
1. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, N. Tarihte Sağlık ve Su Kültürü, ISBN: , İstanbul Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, , Turkey, 2017. 0
International - Full text - Oral 1000

2. Okuyaz, S., Türk Tabipleri Birliği’nin, Amerikan Tıp Birliği’nin ve İngiliz Tıp Birliği’nin Boşuna Tedavi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 2. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU AÇISINDAN 21. YÜZYIL BAŞINDA YAŞAMA DESTEK TEDAVİLERİ, 2009-11-04, 2009-11-07, Bursa, Turkey, 2009. 200

1. Okuyaz, S., Böbrek Nakli ve Etik. 1.ULUSLARARASI TIP ETİĞİ ve TIP HUKUKU KONGRESİ ORGAN VE DOKU NAKLİNDE TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU SORUNLARI, 2007-10-17, 2007-10-20, Antalya, Turkey, 2007. 200

International - Abstract - Oral 845

4. Ögenler, O.; Okuyaz, S.; Kenziman, K.; Özer, N., TÜRKİYE’DEKİ İŞ(Çİ) SAĞLIĞI HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME. 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 2018-10-25, 2018-12-29, Afyon, Turkey, 2018. 85
http://www.ishim.net/conference_2018.pdf

3. Okuyaz, S.; Direk, M.; Ögenler, O.; Yıldırım, D., ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKTORLARININ EMPATİ BECERİSİ ÜZERİNE BİR PİLOT ÇALIŞMA. The 5th International and Interdisciplinary Conference on Health, Culture and the Human Body Principles of Biomedical Ethics, Genetics and Human Enhancement, 2018-10-04, 2018-10-06, İstanbul, Turkey, 2018. 95
http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=sempozyum-program_636722625234971892.pdf

2. Okuyaz, S.; Ögenler, O., Türkiye’de Mersin iliyle ilgili Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma (2013-2018). II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi , 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Turkey, 2018. 100
http://www.multicongress.net/2018Multicongress/

1. Okuyaz, S., GEBELİĞİN SONLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR VERME SüRECİNDE KARŞILAŞILAN ETİK SORUNLAR. 4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 2013-11-12, 2013-11-15, İstanbul, Turkey, 2013. 100

National - Abstract - Oral 350

9. OKUYAZ, S.; ÖGENLER, O.; UZEL, İ., Ciltlere Sığmayan Bir Yaşamın Kitabı “Tevfik Sağlam 1882-1963”. XI. LOKMAN HEKİM GÜNLERİ, 2019-06-18, 2019-06-21, , Turkey, . 50

8. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S., Yeni Mersin Gazetesi’nin Sağlık Açısından İrdelenmesi: 1929-1938. Xııı. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, , Turkey, . 50

7. KADIOĞLU, F.; OKUYAZ, S., Büyükanne Çaputlarından Adet Kaplarına: Tıbbın Sosyal Tarihinde Bir Menstrual Seyahat. 10. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2017-05-15, 2017-05-18, , Turkey, . 50

6. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, N., Küçük Fındık İçmesi. Tıp Etiği Tıp Hukuk Ve Tıp Tarihi Derneği Tıp Tarihi Kongresi, 2016-06-20, 2016-06-30, , Turkey, . 50

5. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, N., Kampüs Köpekleri ve Üniversite Çalışanları: Biyoetik Çerçevesinde Bir Değerlendirme. V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, 2016-05-25, 2016-05-27, , Turkey, . 50

4. Ögenler, O., Kampüs Köpekleri ve Üniversite Çalışanları: Biyoetik Çerçevesinde Bir Değerlendirme. V. ULUSAL VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE MESLEKİ ETİK SEMPOZYUMU, 2016-05-20, 2016-05-25, Bursa, Turkey, 2016. 0

3. ERBAY, H.; KADIOĞLU, N.; ALAN, S.; TAYLAN, S.; Nazik, S.; OKUYAZ, S.; CAN, R., Ambulansta Görev Yapan Bir Grup Sağlık Profesyonelinin Hastanın Tedaviyi̇ Reddetme Hakkı Konusundaki̇ Görüşleri̇. Türkiye Biyoetik Derneği VI. TIP Etiği Kongresi “Biyoetikte Yeni Ufuklar”, 2010-11-25, 2010-11-26, , Turkey, . 15

2. KADIOĞLU, F.; CAN, R.; OKUYAZ, S.; ÖNER YALÇIN, S.; KADIOĞLU, N., Klinisyenlerin etik danışmanlık alma konusundaki tutumları. Uluslararası katılımlı V. Tıp etiği kongresi, 2008-11-13, 2008-11-15, , Turkey, . 35

1. OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, F., Ortak ve farklı yönleriyle sağlık meslek etiği kodları. Uluslararası katılımlı V. Tıp etiği kongresi, 2008-11-13, 2008-11-15, , Turkey, . 50

National - Abstract - Poster 25

1. OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, N., Halide Edip’in Yanına Hazırladığı Adnan Adıvar Anı Kitabı. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2011-05-11, 2011-05-14, , Turkey, . 25

International Journal [Year, Count] 12
1. MERSIN ÜNIVERSITESI TıP FAKüLTESI LOKMAN HEKIM TıP TARIHI VE FOLKLORIK TıP DERGISI , [ 2019 : 3 ] [ 0 : 0 ] [ 0 : 0 ] [ 0 : 0 ] . 12
2. TURKISH JOURNAL OF UROLOGY , [ 2018 : 1 ] . 0
1. Turkish Medical Associasion , Member No: 000, Turkey, 2008-04-10-Continue.
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Year STP303 Bioethics Course In Films Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Year STP201 Art and Bioetichs Faculty of Medicine Medicine 2-0-0