Slide background
Mersin Üniversitesi

  Lecturer PhD Seda Türkili
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine/Department of Mental Health and Diseases .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-324-2410000 .
Internal
:
21481 .
Created
:
2020-04-22 09:35:21 .
Last Modification
:
2021-10-05 22:43:33 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1 PSYCHIATRY MERSIN UNIVERSITY 2015
Expertise in Medicine Thesis

1. MENTAL DISORDERS AND RELATED PSYCHOSOCIAL FACTORS IN WOMEN IN THE LAST TRIMESTER OF PREGNANCY, Supervisor: Dr. Ayşe Devrim BAŞTERZİ, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Medical Sciences Department, MERSİN, Turkey, .

Theses_001.pdf

National - Covered by ULAKBIM 390
2021
2. Türkili, S.; Uysal, Y.; Tot, Ş.; Mert, E. EXAMINATION OF CHALLENGES, ANXIETY AND BURNOUT AMONG FAMILY PHYSICIANS DUE TO CORONA VIRUS OUTBREAK. TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE, 2021, 15, 348-356. 190 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1795002

Publications_002.pdf

1. Aslan, E.; Türkili, S. The psychological ımpact of quarantine and ısolation. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2021, 14, 133-145. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1533728

Publications_001.pdf

National - Other 100
1. TÜRKİLİ, S. PHARMACOLOGY OF DRUGS USED FOR TREATMENT OF ANXIETY DISORDERS: FROM DIAZEPAM TO THE PRESENT AND THE NEAR FUTURE. PSIKIYATRIDE GUNCEL, 2021, 11, 169-184. 100 + 0
http://https://tpdyayin.psikiyatri.org.tr/Book.aspx?book=124

International - Chapter(s) in Book 10125
1. Türkili, S.; Yıldız, M. Forensic Psychiatry and Behavioral Sciences with Cases, ISBN: 978-625-7451-68-0, AKADEMİSYEN, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 6 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 125
http://www.akademisyen.com
2. Türkili, S. Management of Mental Disorders in Family Medicine and Emergency Department, ISBN: 9786052586310, AKADEMİSYEN, Number of print: 1, Total Printing Number: 40, 14 Page, Turkish, MERSİN, Turkey, 2019. 9500
https://www.akademisyen.com/aile-hekimligi-ve-acil-serviste-ruhsal-bozukluklarin-yonetimi.html
3. Türkili, S. MULTIDISCIPLINARY MANAGEMENT OF BREAST DISEASES, ISBN: 978-625-7679-37-4, AKADEMİSYEN, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 14 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2020. 250
http://www.akademisyen.com
4. NEBİOĞLU YILDIZ, M.; TÜRKİLİ, S. Anesthesiology and COVID-19, ISBN: 978-625-401-067-5, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 4 Page, Turkish, MERSİN, Turkey, 2020. 250
International - Full text - Oral 400

2. TÜRKİLİ, S.; ASLAN, E.; YILDIZ, M., Bir Üniversite Hastanesinde Psikiyatri Bölümünden İstenen Yatan Hasta Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma. 20. Uluslararsı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2021-05-20, 2021-05-23, ADANA, Turkey, 2021. 200
https://daahk.org/wp-content/uploads/2021/05/congress_proceedings2021.pdf

1. AKTÜRK, B.; TÜRKİLİ, S., Psikiyatri Servisinde Takip Edilen Non-Diyabetik Hastalarda, Açlık Kan Şekeri, D Vitamini, B12 Vitamini ve Ferritin Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2020-09-17, 2020-09-20, Mersin, Turkey, 2020. 200
http://www.daahk.org

International - Abstract - Poster 100

2. TÜRKİLİ, S., Alprazolam’a Bağlı Gelişen Hiçkırık Olgusu. 20. Uluslararsı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2021-05-20, 2021-05-23, ADANA, Turkey, 2021. 50
http://daahk.org/wp-content/uploads/2021/05/congress_proceedings2021.pdf

1. AKTÜRK, B.; TÜRKİLİ, S., Şizoafektif Bozukluk Tanılı Bir Hastada Tedavide Deintensifikasyonun Sağladığı Klinik Düzelme: Olgu Sunumu. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2020-09-17, 2020-09-20, Mersin, Turkey, 2020. 50
http://www.daahk.org

National - Abstract - Oral 50

1. Türkili, S.; Başterzi, A., Gebeliğin Soon Trimesterindeki Kadınlarda Ruhsal Hastalıklar ve İlişkili Psikososyal Faktörler. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2015-11-25, 2015-11-29, ANKARA, Turkey, 2015. 50
http://www.turkpsikiyatri.com/DigerDosyalar/51UPK_BILDIRILER_web.pdf

National - Abstract - Poster 100

5. YÜKSEK, A.; YÜKSEK, H., NADIR BIR OLGU: PSIKIYATRIK SEMPTOMLARIN EŞLIK ETTIĞI YETIŞKIN ALEXANDER HASTALIĞI. TPD 24. YILLIK TOPLANTISI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, 2021-06-02, 2021-06-06, ANKARA, Turkey, 2021. 0
http://www.turkpsikiyatri.com/DigerDosyalar/24_KES_web.pdf

4. TÜRKİLİ, S.; BARIŞKAN, F.; İZLER, İ., ŞIZOFRENI TANILI HASTADA TRIKOBEZOAR VE FITOBEZOARA BAĞLI İLEUS: BIR OLGU SUNUMU. TPD 24. YILLIK TOPLANTISI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, 2021-06-02, 2021-06-06, ANKARA, Turkey, 2021. 25
http://www.turkpsikiyatri.com/DigerDosyalar/24_KES_web.pdf

3. TÜRKİLİ, S.; TURHAN, S., “PSİKOLOJİKTİR, GEÇER’’ DEMEDEN ÖNCE…. TPD 24. YILLIK TOPLANTISI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, 2021-06-02, 2021-06-06, ANKARA, Turkey, 2021. 25
http://www.turkpsikiyatri.com/DigerDosyalar/24_KES_web.pdf

2. Türkili, S., Erişkin Siklik Kusma Sendromu: Bir Olgu Sunumu. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2020-12-18, 2020-12-20, Mersin, Turkey, 2020. 25
https://upk2020.virtualmagix.com/Lobby/Eposter

1. Türkili, S., Yapay Bozukluk: Bir olgu sunumu. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2020-12-18, 2020-12-20, Mersin, Turkey, 2020. 25
https://upk2020.virtualmagix.com/Lobby/Eposter

National - Abstract - Davetli 0

1. Türkili, S., COVID-19 PANDEMİSİNDE ÖZEL GRUPLARDA ANKSİYETE KAYNAKLARI ve MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2020-12-18, 2020-12-20, Mersin, Turkey, 2020. 0
https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/132202119434-56-UPK-Konusma-Ozetler_2021.pdf