Slide background
Mersin Üniversitesi

  Barış Ten
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine/Department of Radiology .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-- .
Created
:
2019-03-28 12:45:05 .
Last Modification
:
2021-10-12 11:49:23 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Expertise in Medicine Thesis

1. The role of Diffusion MRI in evaluation of nodular thyroid diseases, Supervisor: Dr. FERAMUZ DEMİR APAYDIN, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Medical Education Department, MERSİN, Turkey, .

Theses_001.pdf

International - SCI/SCI-Expanded category 2600
2020
4. BEGER, O.; TEN, B.; BALCI, Y.; Çakır, S.; ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; VAYISOĞLU, Y.; DAĞTEKİN, A.; BAĞDATOĞLU, C.; TALAS, D. . WORLD NEUROSURGERY, 2020, , -. 550 + 0
3. TEN, B.; BEGER, O.; ESEN, K.; Adanır, S.; Hamzaoğlu, E.; ÇİÇEK, F.; Taghipour, P.; KARA, E.; VAYISOĞLU, Y.; TALAS, D. . SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, 2020, , -. 650 + 0
2. TEN, B.; KARA, T.; KAYA, T.; YILMAZ, M.; OREKİCİ TEMEL, G.; BALCI, Y.; TÜRSEN, Ü.; ESEN, K. . JOURNAL OF COSMETIC DERMATOLOGY, 2020, , -. 750 + 0
1. TEN, B.; BEGER, O.; ÇOBANOĞULLARI, M.; BALCI, Y.; ÇİÇEK, F.; ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; TEMEL, G.; VAYISOĞLU, Y.; BAĞDATOĞLU, C. Radiologic analysis of the location, shape and size of the external aperture of the carotid canal in children. SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, 2020, 42, 749-759. 650 + 0
10.1007/s00276-020-02448-0

National - Covered by ULAKBIM 380
2020
3. ÖZALP, H.; TEN, B.; BEGER, O.; Taghipour, P.; Çakır, S.; Özdemir, D.; Müdüroğlu, F.; HAMZAOĞLU, V.; DAĞTEKİN, A.; TALAS, D. . SDU TIP FAKULTESI DERGISI, 2020, , -. 110 + 0
2019
2. TEN, B.; ÖZGÜR, A.; GÜNAY, E.; ERDEN, S.; APAYDIN, F.; BALCI, Y. . MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2019, 12, 505-514. 170 + 0
10.26559/mersinsbd.592435

2014
1. AKÇA, A.; OREKİCİ TEMEL, G.; PINARBAŞILI, T.; YALÇIN, H.; TEN, B. . GUNCEL PEDIATRI, 2014, 12, 135-139. 100 + 0
10.4274/JCP.94914

National - publications.sections.42 0
2010
1. TEN, B.; KARA, E.; ÖZGÜR, A.; ESEN, K.; APAYDIN, F. . MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, 2010, 11, 85-88. 0 + 0
International - Full text - Poster 55

1. ÖZGÜR, A.; ESEN, K.; BALCI, Y.; TEN, B.; Bebek, E.; OKUYAZ, Ç., Cortical malformations secondary to abnormal cell migration a pictorial review. European society of neuroradiolgy 41st annual meeting, 2018-09-19, 2018-09-23, Rotterdam, Netherlands, . 55

National - Abstract - Oral 60

2. DANACI VATANSEVER, E.; SÜRMELİ DÖVEN, S.; TEN, B.; ESEN, K.; YUYUCU KARABULUT, Y.; KOÇ, Z.; DELİBAŞ, A., Böbrek Yetmezliğiyle Başvuran Üç Böbrek Anomalisi. 5. Çocuk Nefroloji E-Olgu Panayırı, 2020-12-18, 2020-12-19, ANKARA, Turkey, . 30

1. ASFUROĞLU, Z.; GÜVENÇ, K.; GÜMÜŞOĞLU, E.; TEN, B.; ESKANDARİ, M., Kienböck hastalığında ulnar varyans ve lunat morfolojisinin rolü. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2019-10-22, 2019-10-27, , Turkey, . 30

National - Abstract - Poster 565

31. BOLAT, H.; BALCI, Y.; TEN, B.; APAYDIN, F., Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu bulgusuyla tanı alan pulmoner sekestrasyon olgusu. 41.Ulusal Radyoloji Kongresi, 2020-10-24, 2020-11-01, , Turkey, . 18

30. EKİZ, S.; BALCI, Y.; TEN, B.; ESEN, K., Tümör taklitçisi parazitik enfeksiyon olgusu. 41. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2020-10-24, 2020-11-01, , Turkey, . 18

29. BAŞARAN, S.; ÖZGÜR, A.; TEN, B.; PINAR, S., Bant benzeri intrakraial kalsifikasyon ve polimikrogri. 41. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2020-10-24, 2020-11-01, , Turkey, . 18

28. İPEK, R.; GÖNÜLLÜ POLAT, B.; TEN, B.; KÖMÜR, M.; OKUYAZ, Ç., Hipertrofik olivar dejenerasyon ve intrakranial kalsifikasyon birlikteliği: Olgu sunumu. 5. Bahar Pediatri Günleri Kongresi, 2020-03-05, 2020-03-07, , Turkey, . 17

27. CEREN, M.; ÖZGÜR, A.; TEN, B.; BAŞARAN, S.; DAĞTEKİN, A., Agresif vertebral hemanjiom olguları. 40. Uluslararası Katılımlı Radyoloji Kongresi, 2019-11-05, 2019-11-10, , Turkey, . 17

26. TEN, B.; ÖZGÜR, A.; BALCI, Y.; ESEN, K.; CEREN, M., Basiller İnvajinasyon ve Atlantoaksiyal Subluksasyonun eşlik ettiği Komplet Atlantooksipital Asimilasyon. 40. Uluslararası Katılımlı Radyoloji Kongresi, 2019-11-05, 2019-11-10, , Turkey, . 22

25. CEREN, M.; ÖZGÜR, A.; TEN, B.; BOLAT, H.; İSMİ, O., Olgularla Fasial Sinir Venöz Malformasyonu(Cases with Facial Nerve Venous Malformation). 40. Uluslararası Katılımlı Radyoloji Kongresi, 2019-11-05, 2019-11-10, , Turkey, . 17

24. BAŞARAN, S.; ÖZGÜR, A.; BOZLU, G.; TEN, B.; MEYLANİ, N., Pediatrik İntervertebral Disk Kalsifikasyonu. 40. Uluslararası Katılımlı Radyoloji Kongresi, 2019-11-05, 2019-11-10, , Turkey, . 15

23. ÜDÜRGÜCÜ, O.; ÖZGÜR, A.; TEN, B.; BALCI, Y.; EKİZ, S., Dış kulak yolunun iki farklı sklerotik lezyonu: Osteom ve Ekzositoz (Two different Sclerotic lesions of the external auditory canal: Osteoma and Excositosis). 40. Uluslararası Katılımlı Radyoloji Kongresi, 2019-11-05, 2019-11-10, , Turkey, . 17

22. BALCI, Y.; ÇITAK, E.; TEN, B.; KOÇ, Z., İzole Timik Largerhans Hücreli Histiositozla başvuran, takipte sistemik tutuluma bağlı Peritoneal Karsinomatozis gelişen nadir bir olgu. 40. Uluslararası Katılımlı Radyoloji Kongresi, 2019-11-05, 2019-11-10, , Turkey, . 18

21. İPEK, R.; TEN, B.; DEMİR GÜNDOĞAN, B.; KÖMÜR, M.; DELİBAŞ, A.; OKUYAZ, Ç., Nadir Bir Ataksi ve Yürüyememe Nedeni Antifosfolipid Antikor Sendromu. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 21. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-05, , Turkey, . 18

20. İPEK, R.; TEN, B.; KÖMÜR, M.; OKUYAZ, Ç., Baş Ağrısından Tanıya İzole Nöro-Behçet Kime, Nasıl?: Bir Olgu Nedeniyle. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 21. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-05, , Turkey, . 21

19. TEN, B.; ÖZGÜR, A.; BALCI, Y., Kranial Sinir Tutulumu İle Giden Lökodistrofi: Krabbe Hastalığı. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslar arası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2019-04-25, 2019-04-27, , Turkey, . 25

18. TEN, B.; BALCI, Y.; APAYDIN, F., US ve MRG Bulgularıylaa Nuck Kanal Kisti. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslar arası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2019-04-25, 2019-04-27, , Turkey, . 25

17. BALCI, Y.; TEN, B.; KARA, T.; KOÇ, Z., Dev Hepatik Kistik Mezenkimal Hamartom Zemininde Gelişmiş Andiferensiye Embriyonel Sarkom. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslar arası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2019-04-25, 2019-04-27, , Turkey, . 21

16. PINAR, S.; TEN, B.; ESEN, K.; ÖZGÜR, A.; KALEAĞASI, Ş., Nadir Bir Olgu Serebrotendinöz Ksantomatozis. Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslar arası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı, 2019-02-15, 2019-02-17, , Turkey, . 20

15. TEN, B.; ÖZGÜR, A.; BALCI, Y.; ESEN, K., Spontan Tromboze Olan Psödoanevrizmayla Rekanalizasyon Gösteren İdiopatik Karotis Diseksiyonu Olgusu. Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslar arası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı, 2019-02-15, 2019-02-17, , Turkey, . 23

14. TEN, B., Distal Üreterde Sonlanan Üretral Katatere Bağlı Gelişen Hidroüreteronefroz. 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2018-11-06, 2018-11-11, , Turkey, . 25

13. ÖZGÜR, A.; TEN, B.; KARA, E.; USLU, A.; YILDIZ, A., İntrakraniyal nadir bir kist: Nöroenterik Kist. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2011-10-28, 2011-11-02, , Turkey, . 20

12. TEN, B.; ÖZGÜR, A.; GÜNAY, E.; ERDEN, S.; APAYDIN, F., Nodüler Tiroid Hastalıklarının değerlendirilmesinde Difüzyon MRG’xxnin yeri. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2011-10-28, 2011-11-02, , Turkey, . 22

11. KARAMAN, Y.; NASS DUCE, M.; TEN, B.; ÇABUK, G.; AKKUŞ, İ., Morel-Lavallee Sendromu: Görüntüleme Bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2011-10-28, 2011-11-02, , Turkey, . 17

10. KARAMAN, Y.; APAYDIN, F.; KARA, E.; ÖZGÜR, A.; TEN, B., Parotis Lezyonlarında BT ve MRG Bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010-11-07, 2010-11-12, , Turkey, . 12

9. TOMBAK, M.; TEN, B.; SARI, F.; ÖZGÜR, A.; NASS DUCE, M., Nazal Kaviteden Köken Alan Malign Melanom: BT ve MRG Bulguları. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010-11-07, 2010-11-12, , Turkey, . 20

8. TEN, B.; APAYDIN, F.; BALCI, Y.; YILDIZ, A.; ÖZEN, E., Aortofemoral Greft Operasyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Üreter Yaralanması Ve İdrar Fistülü. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2010-11-07, 2010-11-12, , Turkey, . 22

7. APAYDIN, F.; YILDIZ, A.; KARA, E.; TEN, B.; YAZICI, M.; AKKUŞ, İ., Penil Renkli Doppler Ultrasonografi Tetkikinde Arteriyel Yetmezliğin Nadir Görülen Bir Bulgusu: Kavernozal Arterlerde Ters Yönlü Akım. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, , Turkey, . 13

6. YAZICI, M.; APAYDIN, F.; KUYUCU, N.; TEN, B.; KARSLI, G.; YILDIZ, A., Karaciğerde Multiple Tüberküloz Abseleri: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, , Turkey, . 13

5. TEN, B.; KARA, E.; YILDIZ, A.; GÜNAY, E.; OKUYAZ, Ç.; DAĞTEKİN, A., Beyin Ölümü: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, , Turkey, . 21

4. SARI, F.; KARA, E.; YILDIZ, A.; ÖZEN, E.; TEN, B., May-Thurner Sendromu: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, , Turkey, . 12

3. ÖZEN, E.; NASS DUCE, M.; KARA, E.; ESEN, K.; TEN, B.; APAYDIN, F.; YILDIZ, A., Aort Patolojilerinde Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2008-11-01, 2008-11-05, , Turkey, . 8

2. APAYDIN, F.; KUYUCU, S.; NAYCI, A.; KARA, E.; TOMBAK, M.; TEN, B.; NASS DUCE, M., Tedaviye dirençli bronşial astım atağı öntanılı çocuk olguda saptanmış nadir görülen bir endobronşial yabancı cisim: Diş. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2007-10-27, 2007-10-21, , Turkey, . 7

1. GÜLHAN, S.; NASS DUCE, M.; DİLEK, T.; KARA, E.; TEN, B.; ÖZEN, E.; YAZICI, M., İnfertil olguların değerlendirilmesinde histerosalpingografinin yeri ve histeroskopi-laparaskopi bulguları ile korelasyonu. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2007-10-27, 2007-10-31, , Turkey, . 10

International - Researcher 0

1. A Randomized, Double-blind, Active-controlled, Phase 3 Study Evaluating theEfficacy and Safety of ABP 959 Compared With Eculizumab in Adult Subjects With ParoxysmalNocturnal Hemoglobinuria (PNH), projects.kurumlar.18, Project Number: 19-PRA-07, 0 TL, Researcher, Continue... 0

National - Manager 200

2. Comparison of intraoperative findings with ultrasonographic examinations with superb microvascular imaging and shear wave elastography in patients with Carpal Tunnel Syndrome, BAP, Project Number: 2020-1-AP7-4083, 840 TL, Manager, Continue... 100

1. The role of superb microvascular imaging and shear wave elastography in the early diagnosis of De Quarvein Tenosynovitis, BAP, Project Number: 2019-3-AP4-3800, 35000 TL, Manager, Continue... 100

National - Researcher 50

1. The role of superb microvascular imaging and shear wave elastography in the early diagnosis of androgenetic alopecia, BAP, Project Number: 2020-1-AP7-4086, 1560 TL, Researcher, Continue... 50

International Journal [Year, Count] 5
1. ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA , [ 2020 : 1 ] . 5
1. , Member No: 3081, Turkey, 2009-01-01-Continue.
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall RAD253 Radiation Safety and Protection of Radia... Vocational School of Health Se... Medical Monitoring Techniques 1-0-1
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall RAD253 Radiation Safety and Protection of Radia... Vocational School of Health Se... Medical Monitoring Techniques 1-0-1