Slide background
Mersin Üniversitesi

  Güliz Evik
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine/Department of Infectious Diseases .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-- .
Fax
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2017-03-13 15:14:42 .
Last Modification
:
2020-06-09 14:30:47 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2003
2011
Expertise in Medicine Thesis

1. Detection Of Vim- And Ipm-type Metallo-beta-lactamases In Pseudomonas Aeruginosa Isolates By Phenotypic And Genotypic Methods", Supervisor: Dr. Ali Kaya, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Medical Sciences Department, mersin, Turkey, .

http://mersin.edu.tr">http://mersin.edu.tr

International - SCI/SCI-Expanded category 1450
2010
4. Başterzi, Y.; Ersöz, G.; Saraç, G.; Sarı, A.; Demirkan, F. In-vitro Comparison of Antimicrobial Efficacy of Various Wound Dressing Materials. Basterzi Y1, . WOUNDS, 2010, 22, 165-170. 0 + 0
3. Basterzi, Y.; ERSÖZ, G.; EVİK, G.; Sari, A.; DEMİRKAN, F. . WOUNDS : A COMPENDIUM OF CLINICAL RESEARCH AND PRACTICE, 2010, 22, 165-70. 700 + 0
2009
2. Kandemir, Ö.; Polat, G.; Saraç, G.; Taşdelen, B. The predictive role of AST level, prothrombin time, and platelet count in the detection of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C . TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE, 2009, 39, 857-862. 0 + 0
10.3906/sag-0902-11

Publications_001.pdf

1. KANDEMİR, F.; POLAT, G.; EVİK, G.; TAŞDELEN, B. . TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2009, 39, 857-862. 750 + 0
International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 570
2018
2. EVİK, G. . MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, 2018, 7, -. 300 + 0
10.4274/mjima.2018.20

2015
1. EVİK, G.; uslu, m.; KAYA, Ş.; gülsün, s.; dede, g. . MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, 2015, 4, -. 270 + 0
10.4274/mjima.2015.9

National - Covered by ULAKBIM 200
2016
3. Alakuş, İ.; Şahin Horasan, E.; Kurt, A.; Evik, G.; Ersöz, G.; Aslan, G.; Kaya, A. Seroprevalance of rickettsioses among healthy individuals in Mersin province, Turkey. TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 2016, 14, 128-128. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.20518/tjph.288392

Publications_006.pdf

2009
2. Sarı , A.; Ersöz, G.; Adıgüzel, U.; Karaçorlu, S.; Saraç, G. Can we provide enough hygiene in outpatient clinics?. TURK OFTALMOLOJI DERGISI, 2009, 39, 91-95. 0 + 0
Publications_002.pdf

1. SARI, A.; ERSÖZ, G.; ADIGÜZEL, U.; KARAÇORLU, S.; EVİK, G. . TURK OFTALMOLOJI DERGISI, 2009, 39, 91-95. 100 + 0
International - Abstract - Poster 237

1. Kandemir, f.; Evik, G.; Kara, E.; Şahinoğlu, M., Ampiyemle Sonuçlanan Karaciğer Amip Apsesi. 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, 2018-05-08, 2018-05-13, Antalya , Turkey, 2018. 42

National - Abstract - Oral 192

5. Kandemir, Ö.; Akdoğan, T.; Şahinoğlu, M.; Evik, G.; Horasan, E., Diyabetik Ayak Konsey Hastalarımızda Ayak Enfeksiyonlarından İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Direnç Oranları. V. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, 2018-05-03, 2018-05-06, İzmir, Turkey, 2018. 30

4. ERSÖZ, G.; keçeli, s.; EVİK, G.; ŞAHİN HORASAN, E., HIV pozitif bireylerin viral hepatit statüleri açısından değerlendirilmesi. HIV / AIDS Kongresi 2017, 2017-11-16, 2017-11-19, , Turkey, . 37

3. Ersöz, G.; Evik, G.; Keçeli, S.; Horasan, E., HIV Pozitif bireylerin Viral Hepatit Statüleri Açısından Değerlendirilmesi . HIV/AIDS Kongresi , 2017-11-16, 2017-11-19, Anyalya, Turkey, 2017. 42

2. Horasan, E.; Evik, G.; Kaya, A., Mukormikozlu 14 olgunun değerlendirilmesi". 32.ANKEM Kongresi , 2017-05-10, 2017-05-14, Anyalya, Turkey, 2017. 50

1. Kaya, S.; Altınay, E.; Dabak, G.; Evik , G., "Ventilatöre Bağlı Pnomöni Tedavisinde İnhaler Kolistimetat Na İle İntravenöz Kolistimetat Na Kombine Tedavisinin Tek Başına İntravenöz Kolistimetat Na Tedavisiyle Karşılaştırılması" . 4. Ekmud bilimsel platform, 2013-03-20, 2013-03-24, Anyalya, Turkey, 2013. 32

National - Abstract - Poster 206

14. Erenkuş, A.; Türkmen, G.; Çelik, S.; Evik , G.; Ersöz, G., 2017 yılındaki İnfeksiyon Kontrol Önlemleri Hakkında Yapılan Eğitimlerin Değerlendirilmesi ve Etkileri. HİKON 2018, 2018-04-04, 2018-04-08, Antalya , Turkey, 2018. 15

13. Evik, G.; Horasan, E.; Kaya, A., Kolonoskopik Polipektomi Sonrası Gelişen Bir Endokardit Olgusu. BUHASDER 2017 Kongresi , 2017-11-01, 2017-11-05, Muğla, Turkey, 2017. 25

12. Ersöz, G.; Evik, G.; Deniz, S.; Türkmen, G.; Çelik, S., Karbapenem Dirençli Gram Negatif Bakteri İzole Edilen Olgularda Kültür Negatifliği ve Mortalitenin Değerlendirilmesi . HİEP 2017 , 2017-04-12, 2017-04-16, Ankara, Turkey, 2017. 20

11. Evik, G.; Yılmaz, i.; Tek, M.; Ersöz, G., Tanı Konulmada Gecikme Nedeniyle Yaygın Akciğer Dışı Tutulumu İle Seyreden ve Kaybedilen Bir Tüberküloz Olgusu. XVlll. KLİMİK Kongresi , 2017-03-22, 2017-03-26, Anyalya, Turkey, 2017. 23

10. Ersöz, G.; Evik, G.; Tunçbilek, E.; Kara, T.; Deniz, S., HIV Pozitif Hastada İshal Nedeni Olarak Lenfositik Kolit; Olgu Sunumu. XVlll. KLİMİK Kongresi , 2017-03-22, 2017-03-26, antalya , Turkey, 2017. 20

9. Ersöz, G.; Deniz, S.; Evik, G., Riskli ilişki sonrası en kolay ve kişinin açıklama yapmaksızın test yaptırma yöntemi kan bağışı mıdır? . HIVAIDS Tedavide Yenilikler ve Altta Yatan Hastalıklar2017, 2017-02-18, 2017-08-10, Ankara, Turkey, 2017. 25

8. Evik, G.; Köşker, M.; Ersöz, G., Nedeni Bilinmeyen Ateş Etiyolojisinde Nadir bir Sendrom Olarak; Kawasaki Sendromu. 6. EKMUD kongresi, 2016-05-11, 2016-05-15, Anyalya, Turkey, 2016. 25

7. Kaya, S.; Evik, G.; Beykal, Z.; Tan, B.; Arınç, B.; Ateşoğlu, A.; Taşdelen, D., Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012 Yılı Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Etkenleri . EKMUD 2013 bilimsel platformu, 2013-03-20, 2013-03-24, Anyalya, Turkey, 2013. 17

6. Saraç, G.; Ersöz, G.; Horasan, E.; Aslan, G.; Kaya, A., Pseudomonas aureginosa izolatlarında VIM ve IMP metallobetalaktamazların fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması. EKMUD 2013 bilimsel platformu, 2013-03-20, 2013-03-24, Anyalya, Turkey, 2013. 0

5. Kaya, S.; Evik, G.; Beykal, Z.; Arınç, B.; Tan, B.; Ateşoğlu, A.; Taşdelen, D., Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesinde 2012 Yılında Tespit Edilen İnvazif Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları . EKMUD 2013 bilimsel platformu, 2013-03-20, 2018-06-01, Anyalya, Turkey, 2013. 17

4. Keleş, F.; Kaya, S.; Evik, G.; Aydoğan, A.; Topbaş , C., Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Araştırma ve Eğitim Hastanesinde Sağlık Personelinin 5 yıllık Kesici Delici Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Türkiye EKMUD 4. Kongresi, 2012-05-09, 2012-05-12, İstanbul, Turkey, 2012. 17

3. Şahin, E.; Saraç, G.; Alakuş, İ.; Kaya, A., Nedeni bilinmeyen ateş nedeni olarak HIV pozitifliği saptanan hastada salmonella bakteriyemisi. 14. Türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi, 2009-03-28, 2009-04-02, Anyalya, Turkey, 2009. 0

2. Şahin, E.; Saraç, G.; Ersöz, G.; Kandemir, Ö.; Kaya, A., Menenjit tanısıyla takip edilen hastalarımızın değerlendirilmesi. 2. EKMUD kongresi, 2008-03-29, 2008-04-03, Ankara, Turkey, 2008. 0

1. Kandemir, Ö.; Şahin, E.; Saraç, G.; Kaya, A., Yoğun bakım ünitelerimizden izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotik direncinin 2006-2007 yılı karşılaştırılması. 2. EKMUD kongresi, 2008-03-29, 2008-04-03, aNKARA, Turkey, 2008. 0

Supervised Expertise in Medicine Theses 300

1. sibel kuyugöz, Evaluation of clinical and laboratory parameters in the switch from multiple tablets to single tablets in the antiretroviral treatment of hIV-infected individuals, Graduate School of Health Sciences, Mersin University, Completed. 300
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp://

National 25
1. , 2013-03-24, antalya , Turkey. 25