Slide background
Mersin Üniversitesi

  Mehmet Alakaya
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine/Department of Pediatrics .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-324-2410000 .
Internal
:
21124 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2016-01-10 17:18:43 .
Last Modification
:
2021-02-09 22:52:02 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2006
2013
ASSISTANT PROFESSOR CHILD HEALTH AND DISEASES MERSIN UNIVERSITY 2016
Expertise in Medicine Thesis

1. The effects of using glutamine and hydroxymethyl butyrate on the gastrointestinal mucositis due to the use of methotrexate in rats, Supervisor: Dr. Elvan Çağlar ÇITAK, Mersin University, Others, Child Health and Diseases Department, MERSİN, Turkey, .

Title Dutie Institution/Other Year
- - - 2015-01-01 - 2016-07-14
BASTABIP DOCTOR CANDIR ILCE DEVLET HASTANESI / YOZGAT 2007-01-01 - 2008-01-01
International - Covered by ULAKBIM 0
2019
1. KAYA, S.; ALAKAYA, M.; KORULMAZ, A.; ARSLANKÖYLÜ, A.; ESEN, K.; ÜNAL, S. . MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2019, 12, 557-560. 0 + 0
10.26559/mersinsbd.566658

International - SCI/SCI-Expanded category 2600
2020
5. KÖMÜR, M.; ÖZGÜR, A.; DELİBAŞ, A.; ALAKAYA, M.; ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; OKUYAZ, Ç. . ACTA NEUROLOGICA BELGICA, 2020, , -. 550 + 0
10.1007/s13760-020-01423-1

2019
4. ALAKAYA, M. . PEDIATRIC EMERGENCY CARE, 2019, , 1-. 1000 + 0
10.1097/PEC.0000000000001839

2018
3. KARAHAN, F.; ÇITAK, E.; Yaman, E.; ALAKAYA, M.; SAĞCAN, M.; YILMAZ, E.; Kuş, F.; GÜRSES, İ.; BALCI, Y. Metachronous Synovial Sarcoma After Treatment of Mixed Germ Cell Tumor in a Child with Complete Gonadal Dysgenesis. JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, 2018, 10, 87-90. 200 + 0
10.4274/jcrpe.4905

2016
2. Çelik, Y.; Reşitoğlu, B.; Kömür, M.; Polat, A.; Erdoğan, S.; Alakaya, M.; Beydağı, H. Fibroblast growth factor 2 improves cognitive function in neonatal rats with hypoxic ischaemic brain injury. JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, 2016, 66, 549-553. 300 + 0
2015
1. Bozlu, G.; Taskinlar, H.; Unal, S.; Alakaya, M.; Nayci, A.; Kuyucu, N. The diagnostic value of red blood cell distribution width in children with acute appendicitis. WILEY-BLACKWELL, 2015, ---. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/ped.12805

International - Covered by Other International Indexes 390
2019
3. Tezol, Ö.; ALAKAYA, M.; AKAR, A.; KUYUCU, N. Clinical and Laboratory Evaluation of Pediatric Tuberculosis Cases in Light of Nutritional Indicators. ANKARA MEDICAL JOURNAL, 2019, 0-0. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.17098/amj.542155

2017
2. Arslanköylü, A.; Akbaş, B.; Alakaya, M.; Bozlu, G.; Özdemir, A. Relationship of Hemoglobin Concentration at Admission and Need for Erythroyte Transfusion During Hospitalization with Mortality in Pediatric Critical Care Patients. COCUK ACIL VE YOGUN BAKIM DERGISI, 2017, 4, 8-12. 140 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/cayd.17363

1. Arslanköylü, A.; Alakaya, M.; Akyılmaz, E.; Çelik, Y.; Delibaş, A. Severe Valproic Acid Intoxication Responding to Hemodialysis. COCUK ACIL YOGUN BAKIM DERGISI, 2017, 4, 77-79. 80 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/cayd.19483

International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 335
2020
3. ALAKAYA, M.; ÇITAK, E.; taşkınlar, s.; YILMAZ, Ş.; ÖZÇİMEN, A.; ÇİMEN, M. Effects of glutamine and β-hydroxy β-methyl butyrate on methorexate induced intestinal mucositis. CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, 2020, 45, 266-271. 255 + 0
2019
2. KORULMAZ, A.; ALAKAYA, M.; KAYA, S.; HAMZAOĞLU, V.; TEZOL, Ö.; Arslanköylü, A. A rare cause of vaginal foreign body: Ventriculoperitoneal shunt migration. JOURNAL OF PEDIATRIC NEUROSCIENCES, 2019, 14, 109-109. 37 + 0
2017
1. ALAKAYA, M.; ARSLANKÖYLÜ, A.; Danaci, E.; Ozalp, H.; ÖZGÜR, A.; Ispir, C. A rare cause of pleural effusion cerebrospinal fluid leakage. JOURNAL OF PEDIATRIC NEUROSCIENCES, 2017, 12, 117-118. 42 + 0
10.4103/jpn.JPN_176_16

National - Covered by ULAKBIM 600
2020
3. ALAKAYA, M.; ARSLANKÖYLÜ, A. Evaluation of Pediatric Risk of Mortality Score III (PISM III) and Pediatric Logistic Organ Dysfunction (PELOD) Scores in pediatric intensive care unit. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2020, 13, 55-62. 200 + 0
2015
2. ALAKAYA, M.; ÇITAK, E. Mucositis and treatment of chıldhood cancer . MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, 2015, ---. 200 + 0
1. ALAKAYA, M.; ÇITAK, E. Prevention of Mucositis in Children Glutamine and glutamine - Hydroxy Methyl butyrate - arginine complex activity. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, 2015, ---. 200 + 0
International - Chapter(s) in Book 3000
1. ALAKAYA, M.; ARSLANKÖYLÜ, A. Pediatric Mechanic Ventilation, ISBN: 978-625-7146-40-1, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 0, 719 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 1500
2. ALAKAYA, M.; ARSLANKÖYLÜ, A. Pediatric Mechanical Ventilation, ISBN: 978-625-7146-40-1, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 0, 719 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 1500
National - Full text - Oral 90

2. Alakaya, M.; Akbaş, B.; Tezol, Ö.; Özdemir, A.; Arslanköylü, A., Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında D-Dimer Düzeyinin Mortalite ile İlişkisi. 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2018-10-18, 2018-10-20, Bodrum,Muğla, Turkey, 2018. 90

1. Yazıcı, M.; Bayrakçı, B.; Ağın, H.; Erkek, N.; Arslanköylü, A.; Akça, H.; Yılmaz, R., Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromunu Değerlendiren Çok Merkezli Çalışma. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Turkey, 2017. 0

National - Abstract - Oral 190

4. Alakaya, M., Status Epileptikus Nedeniyle Başvuran Çocuk Hastada Uzun Qt Sendromu. II. Mersin Çocuk Nörolojisi Kış Sempozyumu, 2019-11-08, 2019-11-09, Mersin, Turkey, 2019. 50

3. Tezol, Ö.; Alakaya, M., Okul Öncesi Çocuklarda Ev Kazaları. 5.Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, 2019-02-28, 2019-03-02, Kayseri, Turkey, 2019. 50

2. Alakaya, M., Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında Perfüzyon İndeksinin Prognoz Üzerine Etkisi. XVII. Çukurova Pediatri Günleri, 2019-02-21, 2019-02-22, Adana, Turkey, 2019. 50

1. Akbaş, B.; Alakaya, M.; Özdemir, A.; Bozlu, G.; Arslanköylü, A., Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında Spot İdrar Mikroalbümin Düzeyinin Mortalite İle İlişkisi. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Turkey, 2017. 40

National - Abstract - Poster 167

9. Sürmeli Döven, S.; Delibaş, A.; Kara, E.; Alakaya, M.; Arslanköylü, A.; Bozlu, M.; Akbay, E., Böbrek Nakli Sonrası Renal Arter Stenozu gelişen ve Perkütan Translüminal Anjiyoplasti ile Tedavi. 10. Çocuk Nefroloji Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum,Muğla, Turkey, 2019. 12

8. Alakaya, M.; Sarıgeçili, E.; Aynacı, E.; Kömür, M.; Arslanköylü, A.; Okuyaz, Ç., Guillain Barre Sendromunun Tedavisinde Dönüşümlü IVIG/Plazmaferez Uygulaması. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Turkey, 2017. 21

7. Nizam, A.; Alakaya, M.; Arslanköylü, A.; Hamzaoğlu, V.; Esen, K.; Bozlu, G., Futbol Topu Çarpmasının Neden Olduğu Subdural Hematom. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Turkey, 2017. 18

6. Erdal, D.; Alakaya, M.; Arslanköylü, A., Karaciğer Biyopsisi sonrası Gelişen Methemoglobinemi. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Turkey, 2017. 25

5. Arslanköylü, A.; Akbaş, B.; Alakaya, M.; Bozlu, G.; Özdemir, A., Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Anındaki Hemoglobin Konsantrasyonunun Mortalite Üzerine Etkisinin Araştırılması. 13.Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, İZMİR, Turkey, 2016. 17

4. Arslanköylü, A.; Alakaya, M.; Danacı, E.; Özalp, H.; Özgür, A.; İspir, C., Plevral Efüzyonun Nadir Bir Nedeni: Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı. 13.Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, İZMİR, Turkey, 2016. 18

3. Arslanköylü, A.; Alakaya, M.; Ak, E.; Danacı, E.; Ünal, S.; Okuyaz, Ç., Nadir Görülen Bir İnme Nedeni: Tiamine Yanıtlı Megaloblastik Anemi Sendromu. 13.Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, İZMİR, Turkey, 2016. 18

2. Demetgül, H.; Hallıoğlu, O.; Alakaya, M.; Apa, D.; Türsen, Ü.; Çıtırık, D., Sweet sendromlu bir bebekte ender ve ölümcül olabilen bir komplikasyon: Sağ Koroner Arterde Daralma. 11.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 2012-04-18, 2012-04-21, İZMİR, Turkey, 2012. 16

1. ÇITAK, E.; ALAKAYA, M.; TAŞKINLAR, H.; GÜNDOĞDU, G.; APAYDIN, D.; POLAT, A., Konjenital Mezoblastik Nefroma: İki Olgu, iki farklı histolojik tip. 19. Ulusal Kanser Kongresi, 2011-04-20, 2011-04-24, ANTALYA, Turkey, 2011. 18

National - Manager 100

1. Colour Doppler Ultrasound Guided Interventional Procedures in Pediatric Intensive Care Unit, BAP, Project Number: 2018-2-AP5-3012, 120000 TL, Manager, Continue... 100

International Journal [Year, Count] 8
1. ÇOCUK ACIL VE YOğUN BAKıM DERGISI ( THE JOURNAL OF PEDIATRIC EMERGENCY AND İNTENSIVE CARE MEDICINE) , [ 2017 : 2 ] . 8
National 25
1. , 2014-05-13, BODRUM, Turkey. 25
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Year CSH401 Pediatrics Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year CSH401 Pediatrics Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year CSH401 Pediatrics Faculty of Medicine Medicine 1-1-2
Year CSH401 Pediatrics Faculty of Medicine Medicine 1-1-2