Slide background
Mersin Üniversitesi

  Serra Sürmeli Döven
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine/Department of Pediatrics .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-- .
Created
:
2015-12-21 15:29:18 .
Last Modification
:
2020-07-13 12:17:03 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2000
2006
2011
Title Institute Year
MEDICAL EXPERT MERSIN UNIVERSITY HOSPITAL 2015-04-30 - 2018-05-02
Title Dutie Institution/Other Year
MEDICAL EXPERT PEDIATRICIAN TARSUS STATE HOSPITAL 2011-10-26 - 2015-04-30
International - SCI/SCI-Expanded category 2475
2020
5. Sürmeli Döven, S. The effect of using entertainment and communication devices before sleep on nocturnal enuresis. WILEY, 2020, 62, 492-495. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/ped.14112

Publications_005.pdf

2019
4. Sürmeli Döven, S.; Delibaş, A.; Türsen, Ü.; Ezgü, F. Multicystic Dysplastic Kidney and Incontinentia Pigmenti. IRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES, 2019, 13, 67-70. 475 + 0
2018
3. Turhan, A.; Atıcı, A.; Sürmeli, S. Effects of hypothermia on lung inflammation in a rat model of meconium aspiration syndrome. FAPUNIFESP (SCIELO), 2018, 33, 483-490. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1590/s0102-865020180060000002

2. Sürmeli-Döven, S.; Delibaş, A.; Gürses, İ.; Kayacan, U.; Coşkun-Yılmaz, B.; Esen, K.; Korkmaz, E.; Özaltın, F. Hemolytic uremic syndrome and iga nephropathy in a child: coincidence or not?. THE TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, 2018, 60, 81-81. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.24953/turkjped.2018.01.012

2017
1. Sürmeli Döven, S. Short-cut diagnostic tool in cystinosis: Bone marrow aspiration. PEDIATRICS INTERNATIONAL, 2017, 59, 1178-1182. 1000 + 0
Publications_003.pdf

International - Covered by Other International Indexes 215
2019
3. Surmeli Doven, S.; Delibas, A.; Gurses, I.; Esen, K.; Yuyucu Karabulut, Y.; Coskun Yilmaz, B.; Balli, E.; Tasdelen, B. Membranoproliferative Glomerulonephritis: The Most Common Pediatric Renal Pathology at a Tertiary Center in Turkey. AVES PUBLISHING CO., 2019, 28, 263-268. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/turkjnephrol.2019.3481

2018
2. Döven, S.; Delibaş, A.; Taşkınlar, H.; Naycı, A. The impact of surgical intervention on renal function in cystinuria. FAPUNIFESP (SCIELO), 2018, 40, 256-260. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1590/2175-8239-JBN-2018-0034

1. Özcan Kara, P.; Koç, Z.; Delibaş, A.; Sürmeli Döven, S. Rare 3 Kidney Anomaly Detected on DMSA Scintigraphy. ARC JOURNAL OF UROLOGY, 2018, 3, 19-20. 65 + 0
National - Covered by ULAKBIM 590
2021
4. DOVEN, S.; AYÇİN, G.; AYDOĞDU, A. Association between Henoch-Schönlein Purpura with Gastrointestinal Involvement and Asthma in Children. KOCAELI MEDICAL JOURNAL, 2021, 10, 111-117. 0 + 0
Publications_011.pdf

2020
3. Sürmeli Döven, S.; Kayacan, H.; Erdoğan, S.; Delibaş, A. Evaluation of platelet indices as novel markers for nephrotic syndrome. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2020, 13, 200-207. 190 + 0
Publications_006.pdf

2018
2. Sürmeli Döven, S. Kidney Biopsy in Alport Syndrome and the importance of electron microscopy. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2018, 11, 32-37. 200 + 0
Publications_002.pdf

1. Sürmeli Döven, S. Long-term outcomes of very low birth weight infants. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2018, 11, 13-23. 200 + 0
Publications_001.pdf

National - Other 0
2020
1. DOVEN, S.; ÜNAL, S.; DEMİR, S.; BARDAK, S.; KARAHAN, F.; GÜNEŞ, A.; DELİBAŞ, A. Determination of the Frequency of Sickle Cell Trait in the Patients with Chronic Kidney Diseases. BALIKESIR MEDICAL JOURNAL, 2020, 4, 55-59. 0 + 0
Publications_007.pdf

National - Chapter(s) in Book 275
1. Apaydın, F.; Bardak, S.; Delibaş, A.; Demir, S.; Dölarslan, M.; Sürmeli Döven, S.; Esen, K.; Gürses, İ.; Özcan Kara, P.; Kıykım, A. First Step in Nephrology, ISBN: 978-605-327-624-1, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 454 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2018. 275
International - Full text - Oral 200

1. Sürmeli Döven, S.; İsakoca, M., Çocuklarda Büyüme Hormonu Tedavisinin Kan Basıncı Üzerine Etkisi. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2020-09-17, 2020-09-20, Adana, Turkey, 2020. 200
Scientific_Meetings_025.pdf

International - Abstract - Poster 95

4. Sürmeli Döven, S., The Effect of Using Entertainment and Communication Devices on Monosymptomatic Nocturnal Enuresis . The 18th IPNA Congress, 2019-10-17, 2019-10-21, Venedik, Italy, 2019. 50
Scientific_Meetings_018.pdf

3. Alpay, H.; Baştuğ, F.; Günay, N.; Ağbaş, A.; Tülpar, S.; Yürük Yıldırım, Z.; Gemici, A., Pediatric Urolithiasis and Nephrocalcinosis in Turkey; an Analysis of 1400 Cases. The 18th IPNA Congress, 2019-10-17, 2019-10-21, Venedik, Italy, 2019. 0
Scientific_Meetings_019.pdf

2. Delibaş, A.; Ekim, M.; Yürük Yıldırım, Z.; Düşünsel, R.; Kara, A.; Noyan, A.; Karabay Bayazıt, A., Education Status of Pediatric Dialysis Patients in Turkey. The 51st Annual ESPN Meeting, 2018-10-03, 2018-10-06, Antalya, Turkey, 2018. 0
Scientific_Meetings_023.pdf

1. Sürmeli Döven, S.; Kayacan, H.; Erdoğan, S.; İnce, B.; Delibaş, A., Evaluation of Platelet Indices as Novel Markers for Nephrotic Syndrome. The 51st Annual ESPN Meeting, 2018-10-03, 2018-10-06, Antalya, Turkey, 2018. 45
Scientific_Meetings_020.pdf

National - Full text - Oral 185

2. Danacı Vatansever, E.; Sürmeli Döven, S.; Er, D.; Delibaş, A., Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısıyla İzlenen ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi. 19. Çukurova Pediatri Günleri, 2021-03-19, 2021-03-20, Adana, Turkey, 2021. 85

1. Sürmeli Döven, S., Çocuklarda hipertansiyon evresiyle D vitamini arasındaki ilişki. 18. Çukurova Pediatri Günleri, 2020-02-20, 2020-02-21, Adana, Turkey, 2020. 100
Scientific_Meetings_024.pdf

National - Abstract - Oral 242

8. Sürmeli Döven, S., İzole Hafif Antenatal Hidronefroz Tanısıyla İzlenen Hastaların Kısa Süreli İzlem Sonuçları. 10. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Turkey, 2019. 50
Scientific_Meetings_012.pdf

7. Alpay, H.; Tülpar, S.; Baştuğ, F.; Demircin, G.; Ağbaş, A.; Gemici, A.; Gökçe, İ., Mikrolitiaziste İlaç Başlamada Acele Etmeyelim: Çok Merkezli Bir Yıllık İzlem. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Turkey, 2019. 5
Scientific_Meetings_014.pdf

6. Baştuğ, F.; Alpay, H.; Ağbaş, A.; Dursun, İ.; Gökçe, İ.; Yürük Yıldırım, Z.; Gemici, A., Boyutları 3-10 Mm Arasında Olan Üriner Sistem Taşlarında Medikal Tedavinin Etkinliği: Çok Merkezli Bir Yıllık İzlem. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Turkey, 2019. 0
Scientific_Meetings_016.pdf

5. Sürmeli Döven, S., Tekrarlayan Hiperkalsemi, Hiperkalsiüri. 17. Çukurova Pediatri Günleri, 2019-02-21, 2019-02-22, Adana, Turkey, 2019. 50
Scientific_Meetings_017.pdf

4. Sürmeli Döven, S.; Delibaş, A.; Türsen, Ü.; Bakkaloğlu Ezgü, S.; Ezgü, F., Nefronofitizis ve İnkontinensiya Pigmenti Birlikteliği. Çocuk Nefroloji Derneği 4. Olgu Panayırı, 2017-11-03, 2017-11-04, İzmir, Turkey, 2017. 45
Scientific_Meetings_001.pdf

3. Bozlu, G.; Kömür, M.; Sürmeli Döven, S.; Karpuz, D.; Özgür, A.; Arslanköylü, A.; Okuyaz, Ç., Çocuklarda posterior reverzibl ensefalopati sendromu: Mersin Üniversitesi 10 yıllık deneyimi. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Turkey, 2017. 27
Scientific_Meetings_009.pdf

2. Sürmeli Döven, S.; Delibaş, A.; Taşkınlar, H.; Naycı, A., Sistinüri Tanısıyla İzlenen Hastaların Uzun Dönem Renal Sonuçları. 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 2016-11-24, 2016-11-27, Antalya, Turkey, 2016. 47
Scientific_Meetings_008.pdf

1. Delibaş, A.; Gürses, İ.; Kayacan, U.; Sürmeli Döven, S.; Yuyucu Karabulut, Y.; Coşkun Yılmaz, B.; Arslanköylü, A., Immunglobulin A Nefropatisi Zemininde Gelişen Atipik HÜS Vakası. Çocuk Nefroloji Derneği 3. Olgu panayırı, 2015-12-11, 2015-12-12, Ankara, Turkey, 2015. 17
Scientific_Meetings_010.pdf

National - Abstract - Poster 248

15. Karahan, F.; Sürmeli Döven, S.; Ünal, S., Atipik Seyir Gösteren Konjenital TTP Olgumuz. 45. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2019-10-30, 2019-11-02, Antalya, Turkey, 2019. 25
Scientific_Meetings_022.pdf

14. Baştuğ, F.; Alpay, H.; Gökçe, İ.; Gemici, A.; Dursun, İ.; Yürük Yıldırım, Z.; Bulum, B., Çocuklarda Alt Pol Taşları: Çok Merkezli Bir Yıllık İzlem. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Turkey, 2019. 0
Scientific_Meetings_014.pdf

13. Delibaş, A.; Oran, C.; Sürmeli Döven, S.; Balcı Fidan, Ş.; Tamer, L.; Taşdelen, B., Mersin İlinde Çocuklarda Anlık İdrarda Kalsiyum ve Sitrat Düzeyi Tayini. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Turkey, 2019. 16
Scientific_Meetings_013.pdf

12. Sürmeli Döven, S.; Delibaş, A.; Kara, E.; Alakaya, M.; Arslanköylü, A.; Bozlu, M.; Akbay, E., Böbrek Nakli Sonrası Renal Arter Stenozu Gelişen Ve Perkütan Translüminal Anjiyoplasti İle Tedavi Edilen Bir Olgu. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Turkey, 2019. 20
Scientific_Meetings_015.pdf

11. Tülpar, S.; Sürmeli Döven, S.; Yürük Yıldırım, Z.; Alpay, H.; Karabağ Yılmaz, E.; Baştuğ, F.; Çam Delebe, Ö., Nefrokalsinozis: Çok Merkezli Bir Yıllık İzlem. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Turkey, 2019. 13

10. Ağbaş, A.; Alpay, H.; Sürmeli Döven, S.; Sever, L.; Bakkaloğlu, S.; Baştuğ, F.; Özdemir Atikel, Y., Sistinüri Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Bir Yıllık İzlem. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Turkey, 2019. 11
Scientific_Meetings_014.pdf

9. Delibaş, A.; Çetin, N.; Sürmeli Döven, S.; Balcı Fidan, Ş.; Tamer, L.; Türkegün, M.; Ünal, S., Orak Hücreli Anemi Hastalığı Ve Taşıyıcılarında Nefropati Değerlendirilmesinde Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalinin Yeri. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Turkey, 2019. 15

8. Yıldırım, N.; Sürmeli Döven, S.; Ünal, S.; Yuyucu Karabulut, Y.; Coşkun Yılmaz, B.; Esen, K.; Delibaş, A., Makrofaj Aktivasyon Sendromu ile Seyreden Sistemik Lupu Eritamozus. 55. Türk Pediatri Kongresi, 2019-04-28, 2019-05-02, Girne, TRNC, 2019. 17
Scientific_Meetings_021.pdf

7. Özcan Kara, P.; Koç, Z.; Delibaş, A.; Sürmeli Döven, S., DMSA Sintigrafisinde Saptanan Nadir 3 Böbrek Anomalisi. 30. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2018-04-11, 2018-04-15, Antalya, Turkey, 2018. 16
Scientific_Meetings_005.pdf

6. Sürmeli Döven, S.; Delibaş, A.; Arslanköylü, A.; Ezgü, F., Nadir Bir Akut Böbrek Yetmezliği Nedeni: Primer Hiperokzalüri. Çocuk Nefroloji Derneği 4. Olgu Panayırı, 2017-11-03, 2017-11-04, İzmir, Turkey, 2017. 23
Scientific_Meetings_002.pdf

5. Sürmeli Döven, S., Diaçil Gliserol Kinaz Epsilon mutasyonu ile giden atipik Hemolitik Üremik Sendrom Vakası. 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 2016-11-24, 2016-11-27, Antalya, Turkey, 2016. 25
Scientific_Meetings_007.pdf

4. Teke, S.; Sürmeli Döven, S.; Delibaş, A.; Gürses, İ.; Ballı, E.; Coşkun Yılmaz, B., Alport Sendromu tanısıyla izlenen vakalar. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Turkey, 2016. 18
Scientific_Meetings_006.pdf

3. Sürmeli Döven, S.; Atıcı, A.; Gülaşı, S.; Çelik, Y.; Okuyaz, Ç.; Makharoblidze, K.; Sarı, A., Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerin Uzun Dönem İzlem Sonuçları. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2016-04-17, 2016-04-20, Antalya, Turkey, 2016. 18
Scientific_Meetings_011.pdf

2. Delibaş, A.; Gürses, İ.; Parmaksız, G.; Sürmeli Döven, S.; Ballı, E.; Esen, K.; Ünal, S., Lupus Ön Tanısıyla Değerlendirilen Ailevi Akdeniz Ateşi Vakası. Çocuk Nefroloji Derneği 3. Olgu panayırı, 2015-12-11, 2015-12-12, Ankara, Turkey, 2015. 10
Scientific_Meetings_004.pdf

1. Turhan, A.; Sürmeli Döven, S.; Atıcı, A.; Gülaşı, S.; Muşlu, N.; Polat, A.; Sungur, M., Deneysel Olarak Mekonyum Aspirasyonu Sendromu Oluşturulmuş Sıçanlarda Hipotermi Tedavisinin Etkileri. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2012-04-15, 2012-04-18, Bodrum, Turkey, 2012. 17
Scientific_Meetings_003.pdf

International Journal [Year, Count] 10
1. RENAL FAILURE , [ 2016 : 1 ] . 5
2. RENAL FAILURE , [ 2018 : 1 ] . 5
3. ÇUKUROVA MEDICAL JOURNAL , [ 2020 : 1 ] . 0
1. , Member No: 27, Turkey, 2021-04-30-Continue.
2. ESPN , Member No: 5003, Turkey, 2017-01-01-Continue.
3. , Member No: 1110, Turkey, 2016-11-27-Continue.