Slide background
Mersin Üniversitesi

  Çağrı Saçlı
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Tourism/Department of Recreation Management .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2019-11-13 12:46:11 .
Last Modification
:
2020-09-08 20:41:07 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BACHELORS DEGREE TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY 2009
MBA BUSINESS MANAGEMENT SELCUK UNIVERSITY 2011
PHD TOURISM MANAGEMENT SELCUK UNIVERSITY 2016
Doctorate Thesis

1. THE IMPORTANCE OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ASSETS IN THE DESTINATION PREFERENCE IN TERMS OF CULTURAL TOURIST TYPOLOGY: THE CASE OF KONYA, Supervisor: Dr. Cevdet Avcıkurt, Selçuk University, Graduate School of Social Sciences, Tourism Management Department, Konya, Turkey, 2016.

Master Thesis

1. BURNOUT SYNDROME AT HOTEL BUSINESSES: CASE OF CITY OF KONYA, Supervisor: Dr. Adnan Çelik, Selçuk University, Graduate School of Social Sciences, Management and Organization Department, Konya, Turkey, 2011.

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT SELCUK UNIVERSITY 2011-02-18 - 2017-03-03
ASSISTANT PROFESSOR ISKENDERUN THECNICAL UNIVERSITY 2017-03-09 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
DIRECTOR DIRECTOR ISKENDERUN THECNICAL UNIVERSITY 2018-12-04 - 2019-06-14
DIRECTOR INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES ISKENDERUN THECNICAL UNIVERSITY 2017-12-20 - 2018-12-04
DEPUTY DIRECTOR OF THE INSTITUTE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES ISKENDERUN THECNICAL UNIVERSITY 2017-08-22 - 2017-12-20
ASSOCIATE DEAN FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT SCIENCES ISKENDERUN THECNICAL UNIVERSITY 2017-04-28 - 2017-08-22
International - Covered by Other International Indexes 1000
2019
5. SAÇLI, C.; ERSÖZ, B. Determining the Factors that Form Perceptions of the Destination Image of Festival Participants: The case of Adana Şalgam and Kebap Festival. JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES, 2019, 7, 185-204. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2019.359

Publications_002.pdf

4. Cinnioğlu, H.; Saçlı, C. Restoran Çalışanlarının Hizmetkâr Liderlik Algıları ile İşe Adanmışlık Düzeyleri Arasındaki İlişki (The Relationship Between Servant Leadership Perceptions of Restaurant Employees and Work Engagement Levels). JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH - TURK, 2019, 11, 1769-1778. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.20491/isarder.2019.704

Publications_001.pdf

2018
3. Saçlı, C.; Özer, G. A Regional Touch to Fast Food Culture: Factors Affecting the Preference of İskenderun Döner. JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES, 2018, 6, 60-77. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2018.298

Publications_003.pdf

2013
2. Aymankuy, Y.; Soydaş, M.; Saçlı, C. The effect of social media utilization on holiday decisions of tourists: A study on academic staff. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, 2013, 10, 376-397. 200 + 0
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2542/1067

Publications_004.pdf

1. Celik, A.; Saçlı, C. Burnout syndrome among hotel employees: the case of the city of Konya. ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STUDIES, 2013, 13, 353-364. 200 + 0
Publications_005.pdf

National - Covered by ULAKBIM 1000
2020
5. Saçlı, C. A Research on the Relationship Between Festival Satisfaction and Cultural Interaction: The Case of Silifke International Music and Folklore Festival. TURK TURIZM ARASTIRMALARI DERGISI, 2020, 4, 505-521. 200 + 0
http://DOI: 10.26677/TR1010.2020.326

Publications_001.PDF

2019
4. Saçlı, C.; Ersöz, B.; Kahraman, C. THE EFFECT OF EVENT PARTICIPANTS ' DESTINATION IMAGE PERCEPTIONS ON THEIR REVISIT INTENTION: THE PORTAKAL ÇİÇEĞİ CARNIVAL SAMPLE. CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2019, 28, 178-190. 200 + 0
Publications_007.pdf

3. Saçlı, C.; Kahraman, C. DETERMINATION OF MOTIVES AND EVENT SATISFACTION OF THE PARTICIPANTS OF A PARAGLIDING EVENT AS AN OUTDOOR RECREATION EVENT: CASE OF ARSUZFEST . DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2019, 21, 1249-1269. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16953/deusosbil.498463

Publications_010.pdf

2. Saçlı, C.; Ersöz, B. Cultural Tourist Typologies of Domestic Tourists Attending to Şeb-i Arus Ceremonies. SELCUK UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2019, 41, 84-95. 200 + 0
http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/1560/1199

Publications_006.pdf

2018
1. SAÇLI, C.; AVCIKURT, C. (The Importance of Intangible Cultural Heritage Assets in Destination Preference: An Implementation on International Cultural Tourists). TURK TURIZM ARASTIRMALARI DERGISI, 2018, 2, 1-13. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.26677/tutad.2018.37

Publications_008.pdf

International - Chapter(s) in Book 3000
1. Saçlı, C. Current Issues in Tourism and Hospitality Management, ISBN: 978-605-69709-1-7, SRA Academic Publishing, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 152 Page, English, Klaipeda, Lithuania, 2019. 3000
National - Book 7125
1. Saçlı, C. DESTİNASYON TERCİHİNDE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİNİN KÜLTÜR TURİSTİ TİPOLOJİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ: KONYA ÖRNEĞİ, ISBN: 978-605-67110-0-8, S.Ü. Basım Evi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 196 Page, Turkish, Konya, Turkey, 2016. 500
National - Chapter(s) in Book 7125
1. Saçlı, C.; Kahraman, C. Negative Organizational Behavior in Tourism Business 1 (with exercises), ISBN: 978-605-254-187-6, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 22 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 875
2. Saçlı, C.; Efe, D. TÜRKİYE’NİN UNESCO DEĞERLERİ VE TURİZM POTANSİYELİ, ISBN: 78-605-7557-52-0, Eğitim Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 396 Page, Turkish, Konya, Turkey, 2018. 2875
3. Saçlı, C. Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması, ISBN: 978-605-254-121-0, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 338 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 1000
4. Saçlı, C. All Aspects of Beer and Beer Tourism, ISBN: 978-605-254-159-3, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 12 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 1000
5. Soydaş, M.; Saçlı, C. Digital Tourism, ISBN: 978-605-7786-49-4, Eğitim Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 18 Page, Turkish, Konya, Turkey, 2019. 875
International - Full text - Oral 3370

17. Saçlı, C.; Yurtlu, M., Otellerin Rezervasyon Motorlarının Trip Advisor'daki Etkinliği: Hatay Örneği. THE THIRD INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019), 2019-09-26, 2019-09-28, Mersin, Turkey, 2019. 200
Scientific_Meetings_004.pdf

16. Eryılmaz, G.; Mulazımoğlu, D.; Saçlı, C., Doğu Akdeniz Bölgesi Seyahat Acentelerinin Web Sitelerinin ve Elektronik Pazarlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi. THE THIRD INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019), 2019-09-26, 2019-09-28, Mersin, Turkey, 2019. 200
Scientific_Meetings_006.pdf

15. Saçlı, C.; Efe, D.; Sunar, H.; Ersöz, B., Turizmde Online Müşteri Deneyimleri ile İtibar Yönetimi Arasındaki İlişki ve Örnek Uygulamalar. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovatıon, Entrepreneurship and Sustainability, 2018-09-27, 2018-09-28, Mersin, Turkey, 2018. 190
Scientific_Meetings_017.pdf

14. Saçlı, C.; Ersöz, B.; Kahraman, C., Turizm İşletmelerinin İnovatif Uygulamalarının Turizmde Sürdürülebilirlik Çerçevesinde İncelenmesi. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovatıon, Entrepreneurship and Sustainability, 2018-09-27, 2018-09-28, Mersin, Turkey, 2018. 200
Scientific_Meetings_015.pdf

13. Saçlı, C.; Karalar, F.; Keskin, M.; Köroğlu, M., ÖĞRENCİLERİN SIRA GECESİ DENEYİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018-06-21, 2018-06-22, Gaziantep, Turkey, 2018. 190
Scientific_Meetings_012.pdf

12. Saçlı, C.; Karalar, F.; Keskin, M.; Köroğlu, M., HALFETİ’Yİ ZİYARET EDEN ÖĞRENCİLERİN CİTTASLOW KAVRAMINI BİLME DURUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ARAŞTIRMA. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018-06-21, 2018-06-22, Gaziantep, Turkey, 2018. 190
Scientific_Meetings_007.pdf

11. Saçlı, C.; Akgül, C.; Pektaş, K., Hatay’da Deniz Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2018-04-20, 2018-04-21, Hatay, Turkey, 2018. 200
Scientific_Meetings_008.pdf

10. Saçlı, C.; Efe, D.; Keskin, M., Turizm Öğrencilerinin Hatay İli Somut Kültürel Miras Değerine Yönelik Algıları; İskenderun Teknik Üniversitesi Örneği. VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2018-04-20, 2018-04-21, Hatay, Turkey, 2018. 200
Scientific_Meetings_016.pdf

9. Saçlı, C.; Soydaş, M.; Yurtlu, M., Sosyal Medyanın Otellerin Ürün Kalitesi Üzerine Etkisi. VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2018-04-20, 2018-04-21, Hatay, Turkey, 2018. 200
Scientific_Meetings_013.pdf

8. Saçlı, C.; Kahraman, C.; Kaya, M., VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumunda Kabul Edilen Bildirilerin Değerlendirilmesi. VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2018-04-20, 2018-04-21, Hatay, Turkey, 2018. 200
Scientific_Meetings_019.pdf

7. Karaman, A.; Aylan, F.; Saçlı, C., Otel Yöneticilerinin Helal Turizme Bakışı: Konya Uygulaması. 1. International Halal Tourism Congress, 2017-04-07, 2017-04-09, Antalya, Turkey, 2017. 200
Scientific_Meetings_011.pdf

6. Avcıkurt, C.; Saçlı, C., THE USE OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ASSETS IN TOURISM. 1 INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Turkey, 2016. 200
Scientific_Meetings_014.pdf

5. Saçlı, C.; Avcıkurt, C., TURKEY IN UNESCO REPRESENTATIVE LIST OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY AND ITS IMPORTANCE FOR TURKISH TOURISM. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators, 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Turkey, 2015. 200
Scientific_Meetings_018.pdf

4. Sezgin, M.; Saçlı, C.; Özdemir, S., Hotel Managers' Perspectives to Disabled Tourism: Case of Hotels in Konya. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators, 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Turkey, 2015. 200
Scientific_Meetings_009.pdf

3. Aydemir, B.; Saçlı, C.; Soydaş, M., DISSEMINATION OF HOTELS SOCIAL RESPONSIBILITY LEVELS ON INTERNET VIA GOOGLE SEARCH ENGINE IN TURKEY. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators, 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Turkey, 2015. 200
Scientific_Meetings_005.pdf

2. Celik, A.; Saçlı, C., Burnout Syndrome In Hotel Employees: Case of City of Konya. 1St International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development, 2012-10-11, 2012-10-13, Konya, Turkey, 2012. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Saçlı, C.; Celik, A., Yiyecek İçecek Departmanı Çalışanlarında Tükenmişlik Olgusu: Konya Örneği. 1st International Symposium on Tourism and Hotel Management, 2011-09-29, 2011-10-01, Konya, Turkey, 2011. 200
Scientific_Meetings_020.pdf

International - Abstract - Oral 100

1. Saçlı, C.; Avcıkurt, C.; Giritlioğlu, I., Kültür Turizmi Destinasyonu Olarak Konya'ya Gelen Uluslararası Turistlerin Kültür Turisti Tipolojileri Açısından İncelenmesi. INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND CULTURAL HERITAGE, 2017-10-04, 2017-10-08, Muğla, Turkey, 2017. 100
Scientific_Meetings_010.pdf

National - Full text - Oral 150

2. Gündoğan, H.; Bulut, E.; Alkan, B.; Giritlioğlu, İ.; Saçlı, C., Zeugma mozaik müzesini ziyaret eden yerli ziyaretçilerin hizmet kalitesi algılamalarının belirlenmesi. 18. Ulusal Turizm Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-22, Mardin, Turkey, 2017. 50
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Saçlı, C.; Avcıkurt, C., Destinasyon Tercihinde Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlerinin Önemi: Uluslararası Kültür Turistleri Üzerine Bir Uygulama. 18. Ulusal Turizm Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-22, Mardin, Turkey, 2017. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

Supervised Master Theses 400

2. Balhun Ersöz, Determining the factors affecting the selection of wedding location: Sample of Hatay, Graduate School of Social Sciences, Others, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

1. Murat Yurtlu, Determining the current situation of online marketing software for the Turkish hotel sector: A qualitative research on software companies, Graduate School of Social Sciences, Others, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall TI403 Public Relations College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TUR401 Public Relations College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TUI401 Public Relations Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Fall TUI401 Public Relations Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2