Slide background
Mersin Üniversitesi

  Lecturer PhD Hüseyin Çiçeklioğlu
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Tourism/Department of Tourism Guidance .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-- .
Fax
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2017-04-12 13:39:42 .
Last Modification
:
2020-05-26 01:02:39 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2014
MASTER DEGREE BUSINESS MANAGEMENT KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY 2016
DOCTORAL DEGREE BUSINESS MANAGEMENT KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY 2019
Doctorate Thesis

1. THE EFFECTS OF PRESENTEEISM, EMOTIONAL LABOUR AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR ON THE ON PERFORMANCE: A RESEARCH ON EDUCATIONAL LABOUR , Supervisor: Dr. Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, Kahramanmaraş, Turkey, 2019.

Master Thesis

1. THE EFFECTS OF MOBBING AND PHYSICAL VIOLENCE ON WORKERS: A FIELD STUDY AT HEALTY ORGANIZATION, Supervisor: Dr. Mustafa TAŞLIYAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Graduate School of Social Sciences, Economics and Administrative Programs Department, KAHRAMANMARAŞ, Turkey, .

Theses_001.pdf

Title Institute Year
LECTURER MERSIN UNIVERSITY 2017-03-30 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
MILLI KULTUR SURASI IL KULTUR KONSEYI UYELIGI MERSIN VALILIGI 2018-01-08 - Continue
KOSGEB KURUL UYESI KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERI GELISTIRME VE DESTEKLEME IDARESI BASKANLIGI MERSIN UNIVERSITY 2017-11-17 - Continue
International - Covered by ULAKBIM 0
2020
6. EREN, A.; ÇİÇEKLİOĞLU, H. . JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH - TURK, 2020, 12, 2927-2943. 0 + 0
10.20491/isarder.2020.1017

5. EREN, A.; ÇİÇEKLİOĞLU, H. . BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2020, 8, 1033-1080. 0 + 0
4. ÇİÇEKLİOĞLU, H. . PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, 2020, , 192-208. 0 + 0
2019
3. ÇİÇEKLİOĞLU, H.; TAŞLIYAN, M. . BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2019, 7, 3000-3026. 0 + 0
10.15295/bmij.v7i5.1313

2. ÇİÇEKLİOĞLU, H.; TAŞLIYAN, M. . OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARASTIRMALARI DERGISI, 2019, 14, 1-1. 0 + 0
10.26466/opus.595134

2017
1. ÇİÇEKLİOĞLU, H.; TAŞLIYAN, M. . ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLI DERGI, 2017, 4, 70-87. 0 + 0
International - Covered by Other International Indexes 600
2018
3. ÇİÇEKLİOĞLU, H. RELATIONSHIP BETWEEN MOBBING AND ORGANIZATIONAL SILENCE: A FIELD RESEARCH IN TOURISM SECTOR. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2018, 4, 4468-4477. 200 + 0
2. CİCEKLİOGLU, H.; TAŞLIYAN, M. RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL CONTRACT AND PRESENTEEISM: A FIELD RESEARCH. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES ECONOMICS & ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES, 2018, 4, 474-484. 200 + 0
2017
1. Taşlıyan, M.; Çiçeklioğlu, H. MANAGING DIVERSITY AND THE EFFECTS OF DISCRIMINATION PERCEPTION ON ACADEMIC PERFORMANCES OF UNIVERSITY STUDENTS: A FIELD RESEARCH . KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI , 2017, 7, 101-124. 200 + 0
Publications_001.pdf

International - Other 600
2020
6. ÇİÇEKLİOĞLU, H.; AKMAZ, A. . INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), 2020, 7, 2939-2953. 100 + 0
10.26450/jshsr.2103

2019
5. ÇİÇEKLİOĞLU, H. . SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2019, 5, 6475-6485. 100 + 0
10.26449/sssj.1880

2018
4. ÇİÇEKLİOĞLU, H. . SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2018, 4, 4468-4477. 100 + 0
3. ÇİÇEKLİOĞLU, H.; TAŞLIYAN, M. . INTERNATIONAL JOURNAL OFDISCIPLINES ECONOMICS ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES, 2018, 4, 474-484. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.26728/ideas.132

2017
2. ÇİÇEKLİOĞLU, H. . INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCIPLINES ECONOMICS ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES, 2017, 3, 1-16. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.26728/ideas.10

2016
1. TAŞLIYAN, M.; ÇİÇEKLİOĞLU, H. . JOURNAL OF ACADEMIC VALUES STUDIES, 2016, 2, 35-55. 100 + 0
International - publications.sections.8 200
2020
2. EREN, A.; ÇİÇEKLİOĞLU, H. . INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT (IJM), 2020, 11, 1534-1550. 100 + 0
10.34218/IJM.11.7.2020.138

1. EREN, A.; ÇİÇEKLİOĞLU, H. . EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 2020, 60, 184-209. 100 + 0
National - Other 200
2018
2. HIRLAK, B.; ÇİÇEKLİOĞLU, H.; TAŞLIYAN, M. . CUKUROVA UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2018, 22, 245-267. 100 + 0
2017
1. ÇİÇEKLİOĞLU, H.; TAŞLIYAN, M. . KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2017, 7, 101-124. 100 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. ÇELİK, R.; ÇİÇEKLİOĞLU, H. AİLE İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM, ISBN: 978-625-7130-55-4, Kriter Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 318 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2020. 0
2. TAŞLIYAN, M.; ÇİÇEKLİOĞLU, H.; Bozkurt, İ. Pandemi Döneminde YÖNETİM STRATEJİ LİDERLİK, ISBN: 978-605-7604-31-6, Akademi Titiz Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 368 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2020. 0
3. ÇİÇEKLİOĞLU, H. MANAGEMENT STRATEGY, ISBN: 978-605-06365-5-0, ARTİKEL AKADEMİ, Number of print: 1, Total Printing Number: , 458 Page, English, İstanbul, Turkey, 2020. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. ÇİÇEKLİOĞLU, H. Örgütsel Davranış, ISBN: 978-605-242-714-9, Beta Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2020. 0
International - Full text - Oral 1730

5. TAŞLIYAN, M.; ÇİÇEKLİOĞLU, H., YÖNETİCİLERİN ALGILANAN ÇATIŞMA YÖNETİMİ TARZININÖRGÜTSEL ÇATIŞMA TÜRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. 3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, 2019-11-22, 2019-11-24, Gaziantep, Turkey, . 200

4. TAŞLIYAN, M.; ÇİÇEKLİOĞLU, H., NEPOTİZM VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEYAZ YAKALILAR ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. 3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, 2019-11-22, 2019-11-24, Gaziantep, Turkey, . 200

3. ÇİÇEKLİOĞLU, H.; TAŞLIYAN, M., ÖĞRETMENLERİN PRESENTEEİSM ALGILARI VE DUYGUSAL EMEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 2019-05-02, 2019-05-04, OSMANİYE, Turkey, 2019. 200

2. KARAMAN, A.; AKMAZ, A.; SÜRME, M.; ÇİÇEKLİOĞLU, H., Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetinin Belirlenmesine Yönelik Görgül Bir Araştırma. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi,, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Turkey, . 130

1. TAŞLIYAN, M.; YEŞİL, S.; ÇİÇEKLİOĞLU, H., SOSYAL KOPUKLUK ve MÜKEMMELİYETÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI. 2. ULUSLARARASI ÇiN’DEN ADRiYATiK’E SOSYAL BiLiMLER KONGRESi, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep, Turkey, 2016. 200

International - Abstract - Oral 1100

7. ÇİÇEKLİOĞLU, H., ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME İLE İŞKOLİKLİK İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 2018-06-21, 2018-06-22, Gaziantep, Turkey, 2018. 100

6. HIRLAK, B.; ÇİÇEKLİOĞLU, H.; TAŞLIYAN, M., İşe Yabancılaşma ile Örgütsel Sağlık İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması. III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress), 2017-10-26, 2017-10-28, Kahramanmaraş, Turkey, 2017. 100

5. HIRLAK, B.; ÇİÇEKLİOĞLU, H.; FETTAHLIOĞLU, Ö., A ve B Tipi Kişilik Özellikleri ile Duygusal Emek İlişkili Midir?. III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress), 2017-10-26, 2017-10-28, Kahramanmaraş, Turkey, 2017. 100

4. Taşlıyan, M.; Çiçeklioğlu, H., YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL SORUMLULUK VE GENEL DEĞERLENDİRME: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. 1. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Turkey, 2017. 100

3. Çiçeklioğlu, H., ROL BELİRSİZLİĞİ VE ROL ÇATIŞMASININ ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. 1. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Turkey, 2017. 100

2. Çiçeklioğlu, H.; Taşlıyan, M., CİNSİYET AYRIMCILIĞI ALGILAMASININ KADIN KARİYERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI . 4. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-03-12, 2017-03-14, Gaziantep, Turkey, 2017. 100

1. Taşlıyan, M.; Çiçeklioğlu, H., Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Olan Etkileri: Bir Alan Çalışması . 4. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-03-12, 2017-03-14, Gaziantep, Turkey, 2017. 100

National - Full text - Oral 200

2. Taşlıyan, M.; Çiçeklioğlu, H., AKADEMİSYENLERİN KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . 25. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ , 2017-05-25, 2017-05-27, Ankara, Turkey, 2017. 100

1. TAŞLIYAN, M.; ÇİÇEKLİOĞLU, H., Y KUŞAĞININ İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2016-05-14, 2016-05-16, , Turkey, 2015. 100

International Journal [Year, Count] 8
1. R&S- RESEARCH STUDIES ANATOLIA JOURNAL , [ 2020 : 1 ] . 4
2. ULUSLARARASı İNSAN ÇALışMALARı DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
International 0
1. , 2020-06-28, Gostivar, Macedonia. 0
2. , , , Turkey. 0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall REH 423 Intercultural Communication Faculty of Tourism Tourism Guidance 2-0-2
Fall REH 417 Modern Management Techniques Faculty of Tourism Tourism Guidance 2-0-2
Fall REH 405 Presentation Techniques Faculty of Tourism Tourism Guidance 2-0-2
Fall REH 405 Presentation Techniques Faculty of Tourism Tourism Guidance 2-0-2
Fall REH 415 Complaint Management Faculty of Tourism Tourism Guidance 2-0-2
Fall REH 417 Modern Management Techniques Faculty of Tourism Tourism Guidance 2-0-2
Fall İŞL205 Management and Organization Faculty of Engineering Computer Engineering 3-0-3
Fall İŞL205 Management and Organization Faculty of Engineering Computer Engineering 3-0-3
Fall TREH 555 Institute of Social Sciences Tourist Guiding 3-0-3
Fall TREH 557 Institute of Social Sciences Tourist Guiding 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İŞL206 Management and Organisation Faculty of Engineering Electrical and Electronics Eng... 3-0-3
Spring REH 422 Current Issues In Tourism Faculty of Tourism Tourism Guidance 2-0-2
Spring REH 304 Recreation and Animation Faculty of Tourism Tourism Guidance 1-1-2
Spring REH 106 Business Management Faculty of Tourism Tourism Guidance 3-0-3
Spring İŞL406 Management and Organization Faculty of Engineering Chemical Engineering 2-0-2
Spring SY 306 Marketing In Health Institutions College of Icel Health Health Management 3-0-3
Spring SY 110 Behavioral Sciences College of Icel Health Health Management 2-0-2
Fall REH 405 Presentation Techniques Faculty of Tourism Tourism Guidance 2-0-2
Fall REH 423 Intercultural Communication Faculty of Tourism Tourism Guidance 2-0-2
Fall İŞL205 Management and Organization Faculty of Engineering Computer Engineering 3-0-3
Fall SY 213 Organizational Behavior College of Icel Health Health Management 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring REH 304 Recreation and Animation Faculty of Tourism Tourism Guidance 1-1-2
Spring İŞL406 Management and Organization Faculty of Engineering Chemical Engineering 2-0-2
Spring SY 110 Behavioral Sciences College of Icel Health Health Management 2-0-2
Spring İŞL206 Management and Organisation Faculty of Engineering Electrical and Electronics Eng... 3-0-3