Slide background
Mersin Üniversitesi

  Hülya Taştan
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Tourism/Department of Gastronomy and Culinary Arts .
BIRTH DATE
:
25 April 1983 .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
3997 .
Fax
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-11-23 13:54:10 .
Last Modification
:
2019-03-28 12:16:09 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
UNDERGRADUATE TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY 2005
MASTER'S DEGREE TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT MERSIN UNIVERSITY 2008
PHD. BUSINESS (ACCOUNTING) CUKUROVA UNIVERSITY 2014
Doctorate Thesis

1. USING COST OF QUALITY IN MANAGING CONSTRAINTS: A CASE STUDY IN A HOTEL COMPANY, Supervisor: Dr. ELİF NURSUN DEMİRCİOĞLU, Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, Adana, Turkey, 2014.

Master Thesis

1. CUSTOMER COMPLAINTS IN PACKAGE TOURS ORGANIZED BY TRAVEL AGENCIES AND SOLUTION SUGGESTIONS: A STUDY ON CUSTOMER COPMLAIN SOLUTION SYSTEMS OF ISTANBUL TRAVEL AGENCIES, Supervisor: Dr. Kamil Unur, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Tourism Management and Hospitality Department, Mersin, Turkey, 2008.

Title Institute Year
ASSISTANT PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2014-07-16 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2017-04-26 - Continue
2019-05-10 - 2022-05-10
2019-02-27 - 2022-02-27
2019-01-01 - 2019-12-11
ASSISTANT PROFESSOR UNIT ACADEMIC INCENTIVE APPLICATION AND INSPECTION COMMISSION MEMBER FACULTY OF TOURISM 2019-01-01 - 2019-09-16
ASSISTANT PROFESSOR VICE DEAN FACULTY OF TOURISM 2018-10-26 - 2019-09-16
ASSISTANT PROFESSOR FACULTY BOARD MEMBER FACULTY OF TOURISM 2018-10-15 - 2019-09-16
ASSISTANT PROFESSOR FARABI UNIT COORDINATOR FACULTY OF TOURISM 2017-04-26 - 2019-09-16
ASSISTANT PROFESSOR FACULTY MANAGEMENT BOARD MEMBER FACULTY OF TOURISM 2017-03-06 - 2019-09-16
ASSISTANT PROFESSOR DEPUTY HEAD OF DEPARTMENT FACULTY OF TOURISM DEPARTMENT OF GASTRONOMY AND CULINARY ARTS 2016-05-09 - 2019-05-09
2015-12-29 - 2018-10-21
ASSISTANT PROFESSOR BOARD MEMBER TOURISM APPLICATIONS AND RESEARCH CENTER 2015-12-29 - 2018-10-21
International - Covered by Other International Indexes 600
2017
3. Taştan, H.; Kızılcık, O. CLASSIFICATION OF SHARED COMPLAINTS ON TRIPADVISOR.COM FOR FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES IN KAHRAMANMARAŞ . CUKUROVA SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2017, 26, 270-284. 200 + 0
http://http://sbeski.cu.edu.tr/dergi/dosyalar/2017.26.1.1414.pdf

Publications_003.pdf

2014
2. Taştan, H.; Demircioğlu, E. A THEORETICAL EXAMINATION OF THINKING PROCESS WHICH IS ONE OF THE THEORY OF CONSTRAINTS TOOLS. CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU, 2014, 23, 61-75. 200 + 0
Publications_005.pdf

2010
1. Unur, K.; Çakıcı, A.; Taştan, H. CUSTOMER COMPLAINTS ON PACKAGE TOURS AND A RESEARCH ON THE FREQUENCY OF THE COMPLAINTS FACED BY THE TRAVEL AGENTS. CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU, 2010, 19, 391-408. 200 + 0
International - Other 300
2019
3. Gürhani, E.; TAŞTAN, H. Social Media Usage and Crisis Management in Food and Beverage Businesses. GASTROIA: JOURNAL OF GASTRONOMY AND TRAVEL RESEARCH, 2019, 3, 612-623. 100 + 0
2. KIZILCIK, O.; TAŞTAN, H. DETERMINATION OF PARTICIPATION MOTIVATIONS OF CAVE TOURISM: CASE OF KARACA CAVE. CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2019, 28, 240-251. 100 + 0
10.35379/cusosbil.648466

2018
1. TAŞTAN, H.; SOYLU, A.; DEMİR, Ş. DETERMINE THE FESTIVAL PERCEPTIONS OF INDIVIDUALS WHO ATTEND ADANA FLAVOR FESTIVAL. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCES, 2018, 71, 334-349. 100 + 0
10.16992/asos.13690

International - publications.sections.8 385
2019
4. ÇINAR, B.; DURAN, A.; TAŞTAN, H. Effect of Social Desirability on Environmental Sensitivity, Attitude and Behavior; The Case of Nature Based Tour Participants. JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES, 2019, 7, 1727-1736. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2019.445

Publications_005.pdf

3. Dönmez, B.; TAŞTAN, H.; SOYLU, A.; YETİM, A. Analysis of Local Food Consumption Motivations: An Application on Hatay Restaurant Visitors. JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES, 2019, 7, 751-771. 85 + 0
Publications_006.pdf

2018
2. TAŞTAN, H.; İflazoğlu, N. Assessing the Awareness of Local Businesses about Hatay's UNESCO Gastronomy City Title. JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES, 2018, 6, 384-393. 100 + 0
10.21325

2015
1. TAŞTAN, H.; DEMİRCİOĞLU, E. INTEGRATING THINKING PROCESS TOOLS AND COST OF QUALITY: A CASE STUDY IN A HOTEL COMPANY ABSTRACT. MUHASEBE VE DENETIME BAKIS, 2015, 46, 97-114. 100 + 0
Publications_001.pdf

National - Covered by ULAKBIM 200
2010
1. Çakıcı, A.; Unur, K.; Taştan, H. A Study on Customer Complaint Solving Types in Travel Agencies. BALIKESIR UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2010, 13, 241-253. 200 + 0
Publications_004.pdf

International - Chapter(s) in Book 208
1. TAŞTAN, H.; KIZILIRMAK, İ. General Tourism with Concepts and Examples, ISBN: 978-605-254-082-4, Detay Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 340 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 125
2. TAŞTAN, H.; ENES, K.; ŞAHİN, E. Global Conference on Business and Economics, ISBN: 978-1-7321275-1-7, ANAHEI Publishing, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 9 Page, English, Sarasota, United States of America, 2018. 83
https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=anaheipublishing
National - Chapter(s) in Book 3500
1. TAŞTAN, H. introduction to tourism, ISBN: 978-975-442-777-6 , Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 18 Page, Turkish, Erzurum, Turkey, 2015. 3000
2. TAŞTAN, H. Introduction to tourism, ISBN: 978-975-442-777-6, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 24 Page, Turkish, ERzurum, Turkey, 2015. 500
International - Full text - Oral 1790

8. TAŞTAN, H.; Altun, O.; Akman, E., Yalın Üretimin 5S’i ve Bir Gıda İşletmesinde Uygulanması. 2. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİKONGRESİ:İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Turkey, 2018. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

7. TAŞTAN, H.; SOYLU, A.; Uygun, A., Uluslararası Fast Food İşletmelerinin Hizmetleriyle İlgili Müşteri Şikâyetleri Üzerine Bir Araştırma. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Turkey, 2018. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

6. Taştan, H.; Soylu, A.; Demir, Ş., Gaziantep ve Hatay İllerinin Gastronomik ve Kültürel Değerlerinin Seyahat Blogları Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi . FUTOURISM 2017 - The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2018-01-30, MERSİN, Turkey, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

5. ŞİMŞEK, N.; TAŞTAN, H.; DÖNMEZ, B., Fonksiyonel Gıdaların Yararlı Bulunması ve Kullanım Sıklığı İlişkisi. FUTOURISM 2017 - The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-12-30, MERSİN, Turkey, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

4. TAŞTAN, H.; GENÇ, E., Turist Rehberlerinin Yaşadıkları Mesleki Zorlukların Cinsiyete ve Yıllara Göre İncelenmesi. FUTOURISM 2017 - The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-12-30, MERSİN, Turkey, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

3. Taştan, H.; Dönmez, B.; Yetim, A.; Cicik, Ş., The Role of Local Foods Offered at Restaurants in the Atractinevess of Hatay Destination. 7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management, 2017-07-10, 2017-07-15, Gazimagusa, TRNC, 2017. 190
http://www.ahtmm.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-7th-AHTMM-Proceedings.pdf

2. Taştan, H.; Öz, H., Coğrafi İşaretlemenin Gaziantep Şırası Açısından Önemi. II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-05-15, Gaziantep, Turkey, 2017. 200

1. Taştan, H.; Metin, U.; Doğru, E., Konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin yemekhane hizmetinden memnuniyeti. 3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-20, 2016-05-22, Antalya, Turkey, 2016. 200

International - Abstract - Oral 100

1. Taştan, H.; Oyan, S., KIRSAL ALANLARDA GASTRONOMİ TURİZMİNİN ÖNEMİ: NARLIKUYU KAHVALTI RESTORANLARI ÖRNEĞİ. I. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2016-04-22, 2016-04-23, Gazimagosa, TRNC, 2016. 100

National - Full text - Oral 400

4. TAŞTAN, H.; SOYLU, A., GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ VE ORGANİK GIDALAR ÜZERİNE MERSİN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÇALIŞMASI. 19. Ulusal Turizm Kongresi, 2018-10-17, 2018-10-21, Afyon, Turkey, . 100

3. Taştan, H., KISITLAR TEORİSİ VE BEŞ AŞAMALI SÜREKLİ GELİŞİM SÜRECİ: BİR OTEL İŞLETMESİNDE UYGULANMA. 16. Ulusal Turizm Kongresi, 2015-11-12, 2015-11-15, Çanakkale, Turkey, 2015. 100

2. Taştan, H.; Demircioğlu, E., Konaklama İşletmelerinde Kalite Maliyetleri Bir Otel İşletmesinde Uygulama. 14. Ulusal Turizm Kongresi, 2013-12-05, 2013-12-08, Kayseri, Turkey, 2013. 100

1. Çakıcı, A.; Unur, K.; Taştan, H., Paket Turlardaki Müşteri Şikayetleri Üzerine Bir İçerik Analizi. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2008-04-23, 2008-04-27, Antalya, Turkey, 2008. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

National - Manager 0

1. Objective: Employment in Tourism, projects.kurumlar.12, Project Number: SODES, 316 TL, Manager, 2019,Completed. 0

Supervised Master Theses 1000

6. Cemre Doğan, Relationship Between the Levels of Homofobia of Travel Agency Employees and Their Willingness to Work With Homosexual Individuals, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 0
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

5. Esra Sağlamtaş, The effect of social dimensions of food festivals organized in rural areas on the perceptioned social contribution: The case of Yeşilüzümlü Morel Mushroom Festival, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

4. Işık Işık, Gastronationalism and Branding: A research on Gaziantep, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

3. Aykut Göktuğ Soylu, The effect of perceived restaurant cleaning on customer satisfaction, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Sinem Göksal, Psychosocial risk perceptions of kitchen personnel working in tourism industry, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Ersin Genç, The Effect of the Challenges which Tourist Guides Had Lived on Career Loyalty, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

International Journal [Year, Count] 0
1. AYDIN GASTRONOMY , [ 2019 : 1 ] . 0
2. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 0
National Journal [Year, Count] 4
1. CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 1
2. CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , [ 2014 : 2 ] . 2
3. CUKUROVA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 1
International
1. Department of Microbiology & Immunology , 2019-09-15 - 2020-09-15, New York, United States of America.
International
1. Washington State University , 2011-07-22 - 2012-07-13, Washington state, United States of America.
International 0
1. 4. Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality & Leisure, 2008-04-28, Antalya, Turkey. 0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall TREH 802 Specialty Area Institute of Social Sciences 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TUR206 Business Statistics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Spring GST208 Food and Beverage Cost Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 1-2-2
Spring TUI116 Business Statistics Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Spring TUR206 Business Statistics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring TUI116 Business Statistics Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Spring SOBE 501 Scientific Ethic Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Spring GST 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Spring TİO 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Spring TREH 802 Specialty Area Institute of Social Sciences 4-0-4
Spring GST 526 Gastronomy Researches II Institute of Social Sciences Gastronomy and Culinary Arts 3-0-3
Spring GST 524 Academic Writing Institute of Social Sciences Gastronomy and Culinary Arts 3-0-3
Spring TİO 636 Intercultural Differentiation and Manage... Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall SY 221 Health Tourism College of Icel Health Health Management 2-0-2
Fall GST111 Mathematics Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 2-0-2
Fall GST207 Accounting Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 1-2-2
Fall TUI107 Business Mathematics Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Fall TUI107 Business Mathematics Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Fall TUR107 Business Mathematics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TUR107 Business Mathematics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TİO 639 Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Fall GST 525 Institute of Social Sciences Gastronomy and Culinary Arts 3-0-3
Fall TREH 801 Specialty Area Institute of Social Sciences 4-0-4
Fall TİO 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Fall GST 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TUR206 Business Statistics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Spring SY 306 Marketing In Health Institutions College of Icel Health Health Management 3-0-3
Spring GST208 Food and Beverage Cost Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 1-2-2
Spring TUI116 Business Statistics Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 2-0-2
Spring TUI116 Business Statistics Faculty of Tourism Tourism Management 2-0-2
Spring GST410 Graduation Project Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 2-0-2
Spring TUR206 Business Statistics College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring SOBE 501 Scientific Ethic Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Spring TREH 528 Eco - Tourism Management Institute of Social Sciences Tourist Guiding 3-0-3
Spring GST 526 Gastronomy Researches II Institute of Social Sciences Gastronomy and Culinary Arts 3-0-3
Spring TREH 801 Specialty Area Institute of Social Sciences 4-0-4
Spring GST 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Fall GST425 Guest Relation Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 2-0-2
Fall GST207 Accounting Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 1-2-2
Fall GST111 Mathematics Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 2-0-2
Fall İŞL205 Management and Organization Faculty of Engineering Computer Engineering 3-0-3
Fall SY 221 Health Tourism College of Icel Health Health Management 2-0-2
Fall GST403 Menu Planing Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 1-2-2
Fall GST 505 Healthy Nutrition and Dietetics Institute of Social Sciences Gastronomy and Culinary Arts 3-0-3
Fall TREH 527 Food - Beverage and Cuisine Culture In T... Institute of Social Sciences Tourist Guiding 3-0-3
Fall TREH 801 Specialty Area Institute of Social Sciences 4-0-4
Fall SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall SOBE 501 Scientific Ethic Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Fall GST 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring REH 108 Financial Literacy Faculty of Tourism Tourism Guidance 1-1-2
Spring SY 306 Marketing In Health Institutions College of Icel Health Health Management 3-0-3
Spring GST208 Food and Beverage Cost Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 1-2-2
Spring TREH 801 Specialty Area Institute of Social Sciences 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring SOBE 501 Scientific Ethic Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Spring GST 512 Cost Analysis In Preparing Menu Institute of Social Sciences Gastronomy and Culinary Arts 3-0-3
Spring GST 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Fall GST111 Mathematics Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 2-0-2
Fall SY 221 Health Tourism College of Icel Health Health Management 2-0-2
Fall GST207 Accounting Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 1-2-2
Fall SOBE 501 Scientific Ethic Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Fall SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall TREH 515 Customer Satisfaction In Tourism Institute of Social Sciences Tourist Guiding 3-0-3
Fall GST 505 Healthy Nutrition and Dietetics Institute of Social Sciences Gastronomy and Culinary Arts 3-0-3
Fall GST 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SY 218 Health Turism College of Icel Health Health Management 2-0-2
Spring SY 114 Fundamental Conceptions of Law College of Icel Health Health Management 3-0-3
Spring GST208 Food and Beverage Cost Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 1-2-2
Spring GST 512 Cost Analysis In Preparing Menu Institute of Social Sciences Gastronomy and Culinary Arts 3-0-3
Spring SOBE 501 Scientific Ethic Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall TI425 Tour. Guidance College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall GST207 Accounting Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 1-2-2
Fall TI425 Tour. Guidance College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall GST111 Mathematics Faculty of Tourism Gastronomy and Culinary Arts 2-0-2
Fall TİO-557 Gradute School of Social Scien... Tourısm Management 3-0-3
Fall GST-505 Gradute School of Social Scien... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall ÜYG101 Introduction To University Life College of Tourism and Hotel M... Tourism and Hotel Management (... 1-0-1
Fall ÜYG101 Introduction To University Life Faculty of Tourism Tourism Management ( Evening E... 1-0-1