Slide background
Mersin Üniversitesi

  Professor Eyüp Erdoğan
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Arts and Science .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Created
:
2015-11-19 15:07:15 .
Last Modification
:
2021-03-02 09:22:33 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1994
1998
2005
2012
PROFESSOR PHILOSOPHY MERSIN UNIVERSITY 2018
Doctorate Thesis

1. An aplication of Thomas Kuhn's understanding of science to the development of theories of motion, Supervisor: Dr. Erdal CENGİZ, Ankara University, Graduate School of Social Sciences, Philosophy Department, Ankara, Turkey, 2005.

Master Thesis

1. Mehmet Refik and the studies of electrics in Turkey of twentieth century (a comparative study with, contemporary European ones) , Supervisor: Dr. Esin KAHYA, Ankara University, Graduate School of Social Sciences, Philosophy Department, Ankara, Turkey, 1998.

Title Dutie Institution/Other Year
2012-09-11 - 2015-09-11
International - Covered by Other International Indexes 800
2011
4. ERDOĞAN, E. Enlightenment Efforts in Three Cities in Three Times and Religious Barriers. FELSEFE LOGOS, 2011, 43, 33-47. 200 + 0
2010
3. ERDOĞAN, E. Aristotle's Contemporary Epistemological Schools. FELSEFE TARTISMALARI, 2010, 44, 73-99. 200 + 0
2006
2. ERDOĞAN, E. The Compliance and Content Adaptation of Karl Marx's Theory of Society and Thomas Kuhn's Theory of Science. FELSEFE LOGOS, 2006, 30-31, 301-320. 200 + 0
2005
1. ERDOĞAN, E. Descartes, Philosophy-Science Interaction in Newton Context. FELSEFE TARTISMALARI, 2005, 35, 1-15. 200 + 3
International - publications.sections.8 400
2017
4. ERDOĞAN, E. . THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCES, 2017, 5, 16-26. 100 + 0
10.16992/ASOS.12962

3. ERDOĞAN, E. Mehmed Refik (Fenmen), A Significant Figure in the History of Engineering, Science and Education in Turkey. RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2017, 5, 264-277. 100 + 0
10.18301/rss.430

2016
2. ERDOĞAN, E. . THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE, 2016, 4, 95-113. 100 + 0
2008
1. ERDOĞAN, E. The Development from Ignorance to Konowledge in Plato. KAYGI (ULUDAG UNIVERSITESI FEN EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI), 2008, 1, 211-221. 100 + 3
National - Covered by ULAKBIM 200
2016
1. ERDOĞAN, E. Studying the Birth of Science in Historical Continuity. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, 2016, 6, 165-173. 200 + 0
National - Other 600
2014
6. ERDOĞAN, E. A Critique on Descartes' Evidence of God. OZNE FELSEFE DERGISI, 2014, 21, 99-114. 100 + 0
2008
5. ERDOĞAN, E. Science, Positivism, Politics. OZNE FELSEFE DERGISI, 2008, 8, 13-24. 100 + 0
4. ERDOĞAN, E. Critical Rationalization from Logic Positivism Sensory-Intellectual Controversy in the Outgoing Process. OZNE FELSEFE DERGISI, 2008, 9, 9-19. 100 + 0
2006
3. ERDOĞAN, E. A LOOK AT THE FACT OF DEATH FROM THE WINDOW OF ETIOLOGY AND PHILOSOPHY. TURKIYE KLINIKLERI J MED ETHICS, 2006, 14, 96-106. 100 + 0
2004
2. ERDOĞAN, E. Reflection of Philosophy-Religion-Science Relationship to Philosophy Mirror. FELSEFE LOGOS, 2004, 6, 51-66. 100 + 0
1998
1. ERDOĞAN, E. Science-Technology-Industry Relations in the 19th Century. MERSIN UNIVERSITESI TOPLUM BILIMLERI VE GUZEL SANATLAR DERGISI, 1998, 1, 162-177. 100 + 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 5500
1. ERDOĞAN, E. Türkiye’ye Bilimin ve Teknolojinin Girişi, ISBN: , Arzu Matbaası, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, , Turkey, 2011. 0
2. ERDOĞAN, E. Aratos Felsefe Okulu Ders Metinleri, ISBN: , ARATOS YAYINLARI, Number of print: 1, Total Printing Number: , 208 Page, Turkish, , Turkey, 2017. 0
3. ERDOĞAN, E. A Historical Investigation on Science and Metaphysics, ISBN: 9786053961383, Arkeoloji Sanat Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 343 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2011. 500
http://www.arkeolojisanat.com/shop/urun/bilim-ve-metafizik-uzerine-tarihsel-bir-sorusturma_11_491.html?r=79
4. ERDOĞAN, E. Gift to Mehmet Akgün on the Way of Turkish Thought, ISBN: 978-605-83278-6-3, Aktif Düşünce Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 752 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2018. 1500
5. ERDOĞAN, E. The History of Paradigmatic Science from Aristotle to Newton, ISBN: 9786053960737, Arkeoloji Sanat Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 266 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2009. 500
http://www.arkeolojisanat.com/shop/urun/aristotelesten-newtona-paradigmatik-bilim-tarihi_11_1476.html?r=106
6. ERDOĞAN, E. Faith Sleep, ISBN: 9786053755845, İthaki yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 160 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2016. 500
http://www.dr.com.tr/Kitap/Inanc-Uykusu/Eyup-Erdogan/Felsefe/Felsefe-Bilimi/urunno=0000000709371
7. ERDOĞAN, E. Love and Freedom of Chaotic, ISBN: 9786059021029, Müptela, Number of print: 2, Total Printing Number: 3000, 176 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2014. 500
8. ERDOĞAN, E. Gift to Uluğ Nutku, ISBN: 975-10-2435-8, İnkılap Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 494 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2006. 2000
International - Full text - Oral 200

1. ERDOĞAN, E., Bilimde Yaşanan Paradigma Değişiminin Bilimdışı Alanlara Etkisi. 38. ICANAS, 2007-09-10, 2007-09-15, Ankara, Turkey, 2008. 200

International - Abstract - Oral 300

3. ERDOĞAN, E., Eğitim Kültürü ve Kökleri. II. ULUSLARARASI FELSEFE, EĞİTİM, SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, 2017-05-03, 2017-05-07, Muğla, Turkey, 2017. 100
http://www.febts.com/index.php/tr/

2. ERDOĞAN, E., Platon’un Mağara Alegorısinin Eğitim Felsefesi Açısından Yeri ve Önemi. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 2017-05-03, 2017-05-07, Muğla, Turkey, 2017. 100
http://www.febts.com/index.php/tr/

1. ERDOĞAN, E., Bilim-Felsefe Etkileşimi. II. ULUSLARARASI FELSEFE, EĞİTİM, SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, 2017-05-03, 2017-05-07, Muğla, Turkey, 2017. 100
http://www.febts.com/index.php/tr/

National - Abstract - Davetli 0

6. ERDOĞAN, E., Aristoteles'in Yanlışlarını Öğrenmek/Öğretmek zorunda mıyız?. Ulusal Aristoteles Sempozyumu, 2018-04-04, 2018-04-04, Mersin, Turkey, 2018. 0

5. ERDOĞAN, E., Platon'da Kaotik Özgürlük. 4. Ulusal Felsefe Sempozyumu: Platon'un Felsefe Düşünceleri, 2017-12-01, 2017-12-01, Mersin, Turkey, 2017. 0

4. ERDOĞAN, E., Geometrik Yöntem Üzerine. Spinoza Sempozyumu, 2017-04-07, 2017-04-07, Mersin, Turkey, 2017. 0

3. ERDOĞAN, E., Nedensellik Sorunsalı. 18. Ulusal ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, Antalya, Turkey, 2016. 0

2. ERDOĞAN, E., Yerleşik Toplum ve Alternatif İnsan. Mersin Alternatif Yaşam Sempozyumu, 2016-05-18, 2016-05-22, Mersin, Turkey, 2016. 0

1. ERDOĞAN, E., Aşk ve Kaotik Özgürlük. III. Edebiyat, Sinema ve Sanat’ta Düzensiz Yapılar Sempozyumu, 2015-09-30, 2015-10-05, Mersin, Turkey, 2015. 0

National - Researcher 0

1. Üniversite Kent İşbirliği Eylem Planı, Çukurova Kalkınma Ajansı, Project Number: TR62-12-DFD/004, 0 TL, Researcher, 2013,Completed. 0

Supervised Master Theses 2000

10. Sena ARDİÇ, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Continue. 200

9. Esra TARHAN, Soul-body relationship on philosophy of Descartes and Spinoza, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_005.pdf

8. Rana KORKUT, Spinosa philosophy and Sufi metaphics between panteism and panenteism discussions (Vahdet-i vücud), Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

7. Hatice Nur SARI, , Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Continue. 200

6. Yusuf VAROLUN, Galileo's history of science and its place in philosophy of science, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2019, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_006.pdf

5. Kıymet GEDİK, Atheism in the context of man, god and religion according to Erich Fromm, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2019, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_007.pdf

4. Tuğba ZIVAR, BERTRAND RUSSELLIN GOD AND RELIGION APPROACH, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2019, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_008.pdf

3. Bahar OK, Paul Feyerabend's place during post pozitivist period, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2015, Completed. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Ömer Fatih TEKİN, Shift of interest in science philosophy: From result to process transition, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2011, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

1. Metin KÜSMÜŞ, Concept of human in modern World regime im Michel Foucault's philosophy, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2010, Completed. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

International Journal [Year, Count] 8
1. FELSEFE VE SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2013 : 1 ] . 4
2. FELSEFE VE SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall FEL121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL213 Metaphysics of Love Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 3-0-3
Fall FEL405 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall SOBE 502 Scientific Research Methods Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Fall FEL 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Philosophy 4-0-4
Fall FEL 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Philosophy 4-0-4
Year STP320 History of Science Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Year STP103 Metaphysics of Love Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring KM3320 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Chemistry 2-0-2
Spring FEL316 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring FEL330 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Sociology 2-0-2
Spring FEL102 Historical Problems of Epistemology Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 3-0-3
Spring FEL102 Historical Problems of Epistemology Faculty of Arts and Science Philosophy 3-0-3
Spring SOBE 502 Scientific Research Methods Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Spring FEL 610 Thomas Kuhn and His Effects On Other Dis... Institute of Social Sciences Philosophy 3-0-3
Spring TFEL-510 Philosophy of Religion Institute of Social Sciences Department of Philosophy ( Non... 3-0-3
Spring FEL 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Philosophy 4-0-4
Spring TİO 610 Philosophy of Science Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Fall FEL213 Metaphysics of Love Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL201 Systematization of Epistemology Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL405 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 3-0-3
Fall SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall SOBE 502 Scientific Research Methods Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Fall FEL 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Philosophy 4-0-4
Fall FEL 531 The Interaction of Philosophy and Scienc... Institute of Social Sciences Philosophy 3-0-3
Fall FEL 509 Philosophy of Science Institute of Social Sciences Philosophy 3-0-3
Year STP320 History of Science Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Year STP103 Metaphysics of Love Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Year STP330 Philosophy of Science Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring FEL330 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Sociology 2-0-2
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring FEL316 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring TİO 610 Philosophy of Science Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Spring FEL 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Philosophy 4-0-4
Spring FEL 566 History of Science: II Institute of Social Sciences Philosophy 3-0-3
Fall FEL405 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 3-0-3
Fall FEL121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL213 Metaphysics of Love Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 3-0-3
Fall FEL405 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall SOBE 502 Scientific Research Methods Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Fall FEL 549 Philosophy of Belief Institute of Social Sciences Philosophy 3-0-3
Fall FEL 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Philosophy 4-0-4
Year STP330 Philosophy of Science Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Year STP103 Metaphysics of Love Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Year STP320 History of Science Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring FEL316 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring FEL414 Graduation Project II Faculty of Arts and Science Philosophy 0-2-1
Spring FEL330 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Sociology 2-0-2
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Spring FEL 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Philosophy 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring SOBE 502 Scientific Research Methods Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Spring FEL 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Philosophy 4-0-4
Spring FEL 550 Philosophy of Religion Institute of Social Sciences Philosophy 3-0-3
Spring TİO 610 Philosophy of Science Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Spring FEL 552 Philosophy of Love Institute of Social Sciences Philosophy 3-0-3
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 3-0-3
Fall FEL405 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL213 Metaphysics of Love Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 3-0-3
Fall FEL413 Graduation Project I Faculty of Arts and Science Philosophy 0-2-1
Fall FEL405 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL323 Science Philosophy Faculty of Engineering Geological Engineering 2-0-2
Fall FEL 531 The Interaction of Philosophy and Scienc... Institute of Social Sciences Philosophy 3-0-3
Fall FEL 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Philosophy 4-0-4
Fall SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall SOBE 502 Scientific Research Methods Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Fall FEL 549 Philosophy of Belief Institute of Social Sciences Philosophy 3-0-3
Year STP330 Philosophy of Science Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Year STP320 History of Science Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring KM3320 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Chemistry 2-0-2
Spring FEL330 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Sociology 2-0-2
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring FEL316 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring FEL414 Graduation Project II Faculty of Arts and Science Philosophy 0-2-1
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Spring FEL414 Graduation Project II Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 0-2-1
Spring FEL 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Philosophy 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring TİO 610 Philosophy of Science Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Spring SOBE 502 Scientific Research Methods Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Fall FEL405 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL405 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL423 Philosophy of Belief Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 3-0-3
Fall FEL213 Metaphysics of Love Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL413 Graduation Project I Faculty of Arts and Science Philosophy 0-2-1
Fall FEL 121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL213 Metaphysics of Love Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL433 Philosophy of Belief Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL413 Graduation Project I Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 0-2-1
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 3-0-3
Fall FEL 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Philosophy 4-0-4
Fall SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall SOBE 502 Scientific Research Methods Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Year STP330 Philosophy of Science Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Spring FEL414 Graduation Project II Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 0-2-1
Spring FEL330 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Sociology 2-0-2
Spring BİY462 Biology and Philosophy Faculty of Arts and Science Biology 2-0-2
Spring FEL316 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring FEL414 Graduation Project II Faculty of Arts and Science Philosophy 0-2-1
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring FEL316 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Spring BİY462 Biology and Philosophy Faculty of Arts and Science Biology ( Evening Education ) 2-0-2
Spring FEL 524 Landmarks In Scientific Advancement Institute of Social Sciences Philosophy 3-0-3
Spring FEL 550 Philosophy of Religion Institute of Social Sciences Philosophy 3-0-3
Spring FEL 552 Philosophy of Love Institute of Social Sciences Philosophy 3-0-3
Spring SOBE 502 Scientific Research Methods Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 2-0-0
Spring TİO 610 Philosophy of Science Institute of Social Sciences Tourism Management 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 3-0-3
Fall FEL433 Philosophy of Belief Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL213 Metaphysics of Love Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL 121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL433 Philosophy of Belief Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL423 Philosophy of Belief Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 3-0-3
Fall FEL405 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL405 Philosophy of Religion Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL213 Metaphysics of Love Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL 531 The Interaction of Philosophy and Scienc... Gradute School of Social Scien... Philosophy 3-0-3
Fall FEL 549 Gradute School of Social Scien... Philosophy 3-0-3
Fall OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Year STP330 Philosophy of Science Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring BİY462 Biology and Philosophy Faculty of Arts and Science Biology 2-0-2
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Spring BİY462 Biology and Philosophy Faculty of Arts and Science Biology ( Evening Education ) 2-0-2
Spring FEL330 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Sociology 2-0-2
Spring FEL234 Analytical Philosophy Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Spring FEL 524 Landmarks In Scientific Advancement Gradute School of Social Scien... Philosophy 3-0-3
Spring TİO-610 Philosophy of Science Gradute School of Social Scien... Tourısm Management 3-0-3
Spring FEL 528 Post-Positivism Gradute School of Social Scien... Philosophy 3-0-3
Spring FEL 548 History of Science Gradute School of Social Scien... Philosophy 3-0-3
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 3-0-3
Fall FEL423 Philosophy of Belief Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL 121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL423 Philosophy of Belief Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL433 Philosophy of Belief Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL433 Philosophy of Belief Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 3-0-3
Fall OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Year STP330 Philosophy of Science Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring BİY462 Biology and Philosophy Faculty of Arts and Science Biology ( Evening Education ) 2-0-2
Spring BİY462 Biology and Philosophy Faculty of Arts and Science Biology 2-0-2
Spring FEL234 Analytical Philosophy Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Spring FEL222 Analytical Philosophy Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring FEL222 Analytical Philosophy Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring FEL330 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Sociology 2-0-2
Spring TİO-610 Philosophy of Science Gradute School of Social Scien... Tourısm Management 3-0-3
Spring FEL 524 Landmarks In Scientific Advancement Gradute School of Social Scien... Philosophy 3-0-3
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Spring OSD Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 3-0-3
Fall FEL 121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL423 Philosophy of Belief Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 3-0-3
Fall FEL433 Philosophy of Belief Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL423 Philosophy of Belief Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL-605 Plato's and Aristotle's Epistemologies a... Gradute School of Social Scien... Philosophy 3-0-3
Fall FEL 531 The Interaction of Philosophy and Scienc... Gradute School of Social Scien... Philosophy 3-0-3
Year STP330 Philosophy of Science Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring FEL330 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Sociology 2-0-2
Spring MÖP402 Philosophy of Mathematics Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Spring FEL222 Analytical Philosophy Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Spring FEL234 Analytical Philosophy Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Spring FEL222 Analytical Philosophy Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring FEL234 Analytical Philosophy Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring BİY462 Biology and Philosophy Faculty of Arts and Science Biology 2-0-2
Spring TİO-610 Philosophy of Science Gradute School of Social Scien... Tourısm Management 3-0-3
Fall FEL 121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL423 Philosophy of Belief Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 3-0-3
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 3-0-3
Fall FEL 531 The Interaction of Philosophy and Scienc... Gradute School of Social Scien... Philosophy 3-0-3
Fall FEL-605 Plato's and Aristotle's Epistemologies a... Gradute School of Social Scien... Philosophy 3-0-3
Year STP330 Philosophy of Science Faculty of Medicine Medicine 2-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring BİY462 Biology and Philosophy Faculty of Arts and Science Biology 2-0-2
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Spring MÖP402 Philosophy of Mathematics Faculty of Education Elementary Mathematics Teachin... 2-0-2
Spring FEL330 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Sociology 2-0-2
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring TİO-610 Philosophy of Science Gradute School of Social Scien... Tourısm Management 3-0-3
Spring FEL 528 Post-Positivism Gradute School of Social Scien... Philosophy 3-0-3
Fall ÜYG101 Introduction To University Life Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 1-0-1
Fall FEL423 Philosophy of Belief Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL 121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 3-0-3
Fall FEL121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 3-0-3
Fall FEL351 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Psychology 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring FEL330 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Sociology 2-0-2
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Spring FEL122 History of Science II Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Spring BİY462 Biology and Philosophy Faculty of Arts and Science Biology 2-0-2
Spring PF 10 School Experience Faculty of Education 2-6-5
Fall FEL423 Philosophy of Belief Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL 121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy ( Evening Education... 2-0-2
Fall FEL351 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Psychology 2-0-2
Fall FEL121 History of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 2-0-2
Fall FEL323 Philosophy of Science Faculty of Arts and Science Philosophy 3-0-3