Slide background
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

  Prof. Dr. Yunus Yıldırım
Özgeçmiş
:
Birim
:
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
16503 .
Faks
:
+90-324-3610127 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-01-08 14:13:26 .
Düzenleme
:
2018-11-14 09:38:30 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SELÇUK 1993
YÜKSEK LİSANS SPOR BİLİMLERİ ERCİYES 1997
DOKTORA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ 19 MAYIS 2010
Doktora Tezi

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Görevli Akademisyen Personelin Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmes Danışman: Dr. Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİĞİL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye, 2010.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Lise beden eğitimi derslerinin müfredat programında belirtilen beden eğitimi dersleri genel amaçları ile atletizm eğitimi için belirlenen özel amaçların gerçekleşme düzeyleri Danışman: Dr. Yusuf CAN, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye, 1997.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
PROF.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-08-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
REKTÖR DANIŞMANI 2018-07-19 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ EĞİTİM KOMİSYONU 2017-02-27 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2018-02-15 - 2021-02-15
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2018-02-15 - 2021-02-15
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2017-08-01 - 2020-08-01
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2017-08-01 - 2020-08-01
MÜDÜR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2016-12-02 - 2019-12-02
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2016-12-02 - 2019-12-02
SENATO ÜYESİ 2016-12-02 - 2019-12-02
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2016-12-02 - 2019-12-02
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-12-02 - 2019-12-02
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-12-02 - 2019-12-02
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 6100
2016
7. Yıldırım, Y.; Duran, N.; Gülbol duran, G. The freguency of mecA and icaA/ icaD genes in staphylococci isolated from the ear canal of swimmers. MEDICINA DELLO SPORT , 2016, 69, 58-70. 1000 + 0
Publications_003.pdf

6. Duran, N.; Yıldırım, Y.; Gülbol duran, G.; Paşa, .; Kılınç, .; Yıldırım, .; Eryılmaz, N.; Bayraktar, S. Virulence Factors in staphylococci ısolated From Nasal Cavities of Footballers. THE AMERİCAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCENCES , 2016, 351, 279-285. 650 + 0
Publications_001.pdf

2013
5. Yıldırım, Y. Evaluation Of The Correlation Between Organizational Citizenship, And Organizational Stress And Exhaustion Levels Of The Physical Education Teachers. LİFE SCİENCE JOURNAL, 2013, 10, 717-725. 1000 + 0
Publications_006.pdf

2012
4. Yıldırım, Y. A study on level of organizational stress and fatigue in physical education teachers according to various demographic variables. ENERGY EDUCATİON SCİENCE AND TECHNOLOGY PART B: SOCİAL AND EDUCATİONAL STUDİES, 2012, 4, 1091-1102. 1000 + 0
Publications_007.pdf

3. Ulukan, M.; şahan, H.; Yıldırım, Y.; Yıldız, M. Determination of the leadership styles of the trainers. ENERGY EDUCATİON SCİENCE AND TECHNOLOGY PART B: SOCİAL AND EDUCATİONAL STUDİES, 2012, 4, 757-764. 750 + 0
Publications_008.pdf

2. Tekin, M.; Yıldız, M.; Yıldırım, Y.; Mutlu, O.; şahan, H. Examination of the effect of educational game activities on the levels of creativity of the students attending to elementary schools in Turkey. ENERGY EDUCATİON SCİENCE AND TECHNOLOGY PART B: SOCİAL AND EDUCATİONAL STUDİES, 2012, 4, 1337-1344. 700 + 0
Publications_009.pdf

1. Yıldırım, Y.; üzüm, H.; Yıldırım, . An examination of physical education teachers in terms of their organizational citizenship behaviors and organizational loyalty according to some demographic variables. PROCEDİA - SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2012, 47, 2146-2156. 1000 + 0
Publications_016.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1350
2013
7. Kırımoğlu, H.; Filazoğlu çokluk, G.; Yıldırım, Y. Çoçuk ve Ergenlerin Spora Katılım Durumuna Göre Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 7, 248-259. 200 + 0
Publications_017.pdf

2012
6. Kırımoğlu, H.; Filazoğlu çokluk, G.; Yıldırım, Y. Türk Antrenörlerinin Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 6, 161-168. 200 + 0
Publications_010.pdf

2011
5. Kırımoğlu, H.; Yıldırım, Y.; Temiz, A. İlk ve Ortaöğretim okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının İncelenmesi (Aydın İl Örneği). NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 6, 144-154. 200 + 0
Publications_013.pdf

4. Yıldırım, .; Yıldırım, Y.; Tortop, Y.; Poyraz, A. Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve bunları etkileyen faktörler. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 8, 1376-1391. 170 + 0
Publications_012.pdf

3. Yıldırım, Y.; Yıldırım, .; Kabadayı, M.; Ocak, Y.; Gölünük, S. Amatör Futbolcuların Sigara Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi. F.Ü.SAĞ.BİL.TIP DERG., 2011, 25, 17-24. 180 + 0
Publications_011.pdf

2010
2. Kırımoğlu, H.; Yıldırım, Y.; Temiz, A. İlk ve Ortaöğretim okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Yılmazlık Düzeylerinin İncelenmesi (Hatay İli Örneği). NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 4, 88-97. 200 + 0
Publications_014.pdf

1. Kırımoğlu, H.; Yıldırım, Y.; Temiz, A. Spor yapan – yapmayan ilköğretim okulu II. kademe öğrencilerinin sürekli öfke-öfke ifade tarzları ve arkadaş bağlılığı düzeylerinin incelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2010, 7, 682-695. 200 + 0
Publications_015.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2570
2017
14. Eroğlu, .; Yıldırım, . Sosyal Medya Ağlarının Kullanım Amacı ve Bağımlılığının Uyku Kalitesi İle İlişkisinin İncelenmesi. TÜRKİYE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 1, 1-10. 200 + 0
Publications_028.pdf

13. Yıldırım, .; Yıldırım, Y.; ışık, .; Karagöz, .; Ersöz, Y.; Doğan, . Üniversite Öğrencilerinde Farklı Ölçüm Yöntemlerine Göre Obezite Prevalansı. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 2, 20-33. 150 + 0
Publications_030.pdf

12. Eroğlu, .; Yıldırım, Y.; şahan, H. Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Akademik Öz- Yeterlik ve Akademik Güdülenme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Akdeniz Üniversitesi Örneği). TÜRKİYE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 1, 38-47. 200 + 0
Publications_029.pdf

11. Yıldırım, .; Yıldırım, Y.; Ersöz, Y.; ışık, .; Saraçlı, S.; Karağöz, .; Yağmur, R. Egzersiz Bağımlılığı, Yeme Tutum ve Davranış İlişkisi. CBÜ BEDEN EĞİTİMİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 7, 43-54. 140 + 0
Publications_027.pdf

2012
10. Kırımoğlu, H.; Filazoğlu çokluk, G.; Yıldırım, Y. Türk Antrenörlerin Yılmazlık Düzyelerinin İncelenmesi. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 11, 115-127. 200 + 0
Publications_001.PDF

2011
9. Yıldırım, Y.; Taşmektepliğil, M. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Görevli Akademisyen Personelin Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. SPRMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 9, 131-140. 200 + 0
Publications_020.pdf

8. Yıldırım, Y.; Taşmektebliğil, M.; üzüm, H. Kısa Versiyon Örgütsel Stres Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması (Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması). SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EGİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011, 13, 103-108. 200 + 0
Publications_024.pdf

7. çağlayan, H.; çetin, M.; Yıldırım, Y.; Yıldız, . Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EGİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011, 13, 177-181. 150 + 0
Publications_021.pdf

2010
6. Yıldırım, Y.; Kırımoğlu, H.; Temiz, A. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi (Hatay İl Örneği). SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2010, 12, 29-35. 200 + 0
Publications_019.pdf

5. Yıldız, M.; çevik demirkan, A.; Yıldırım, Y.; Yıldırım, .; Ocak, Y. Afyonkarahisar İli Amatör Futbol Takımlarında Oynayan Sporcularda Görülen Sakatlanma Sıklıkları ve Nedenlerinin Araştırılması. İNSAN BİLİMLERİ, 2010, 8, 17-35. 140 + 0
Publications_018.pdf

4. Kırımoğlu, H.; Iflazoğlu çokluk, G.; Yıldırım, Y. Yatılı ilköğretim bölge okulu 6.7.ve 8.sınıf öğrencilerinin spor yapma durumlarına göre yalnızlık ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi” (Hatay İli Örneği. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 8, 101-108. 200 + 0
Publications_026.pdf

2005
3. Yıldırım, Y.; Miçogulları, B.; Yıldırım, .; şahin, F. Hatay İli Amatör Basketbol Kulüplerindeki Sporcuların Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2005, 7, 12-22. 190 + 0
Publications_023.pdf

2003
2. Imamoğlu, O.; Sakal, F.; Yıldırım, Y. Halkı Bütünleştirmede 19 Mayısın Rolü. GÜNEYDE KÜLTÜR, 2003, 14, 3-7. 200 + 0
Publications_022.pdf

2002
1. Yıldırım, Y.; Imamoğlu, O.; Türkmen, M. Osmanlı Devletinde Sporun Surnamelere Yansıması. GÜNEYDE KÜLTÜR, 2002, 13, 28-34. 200 + 0
Publications_025.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 300

2. YILDIRIM, Y.; YILDIRIM, İ., Egzersız Bağımlılığı Depresyon İlişkisi. The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR’2016), 2016-10-14, 2016-10-16, Barcelona, İspanya, 2016. 200

1. ÜZÜM, H.; YALÇIN, H.; BİÇER, B.; YÜKTAŞIR, B.; YILDIRIM, Y., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleklerine Karşı Tutumları. 8.Uluslar arası Spor Bilimleri ve 10.ICHPERUD Avrupa Kongresi. , 2004-11-17, 2004-11-20, Antalya, Türkiye, 2004. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 2190

24. Kaya, K.; YILDIRIM, Y., Oyun ve Rekreasyon Alanlarını Kullanan Bireylerin Bu Alanları Kullanma Davranışlarının Soparc Sistemiyle İncelenmesi: Mersin İli Örneği. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-13, Bodrum /AYDIN, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_018.pdf

23. GENÇ, N.; YILDIRIM, Y., Genç B Kategorisinde Yarışan Voleybolcuların Liderlik Özellikleri İle Müsabaka Öncesi Kaygı Düzeyleri Arasındakı İlişki. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-13, Bodrum /AYDIN, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_016.pdf

22. YILMAZ, G.; KATKAT, D.; YILDIRIM, Y., Spor Yapmayan ve Devlete Ait Spor Tesislerinde Spor Yapan Bireylerin Sosyal Girişimcilik Düzeylerinin Karşılaştırılması . Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-13, Bodrum /AYDIN, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_019.pdf

21. GENÇ, N.; YILDIRIM, Y.; Müftüoğlu, E., Veteran Badmintoncuların Görev ve Ego Yönelimi İle Yaşam Doyumu Arasındakı İlişki. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-13, Bodrum /AYDIN, Türkiye, 2018. 100
Scientific_Meetings_020.pdf

20. Ayvalı, Ö.; GÜMÜŞ, H.; YILDIRIM, Y., Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Politikalarının Değerlendirilmesi. 6. Uluslararası bilim kültür ve spor kongresi, 2018-04-25, 2018-04-27, Lviv, Ukrayna, 2018. 100
http://www.iscs-conference.org/index.php

19. DEMİRCİ, N.; YILDIRIM, İ.; ERSÖZ, Y.; YILDIRIM, Y., Yaşlılar Arası Fiziksel Aktiviteye Katılımın Eğzersiz Değişim Süreçlerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi. 6. Uluslararası bilim kültür ve spor kongresi, 2018-04-25, 2018-04-27, Lviv, Ukrayna, 2018. 65
Scientific_Meetings_007.pdf

18. KAYA, E.; YILDIRIM, Y.; ŞEKER, R., Cinsiyet Değişkeni Açısından Adölesanların Beden İmaj Beden Algısı ve Akademik Erteleme Düzeyleri. 15. Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_009.pdf

17. EROĞLU, O.; YILDIRIM, Y., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz-Yeterelik Düzeylerinin Belirlenmesi. 15. Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

16. YILDIRIM, Y.; GÜMÜŞ, H., Boş Zaman Yönetimi ve Rekreasyon Alanı Tercihi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-09-18, 2017-09-24, Malaga, İspanya, 2017. 100

15. GÜMÜŞ, H.; GÜRBÜZ, B.; YILDIRIM, Y., Rekreasyon Alanı Tercih Faktörü ve Rekreasyon Alanının Ruh Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim 3. Uluslararası Konferansı, 2017-04-27, 2017-04-29, Roma, İtalya, 2017. 100

14. YILDIRIM, İ.; YILDIRIM, Y.; IŞIK, Ö.; KOCA, H.; KARAGÖZ, Ş.; ERSÖZ, Y.; YAĞMUR, R., Elit Güreşçiler Arasında Stres Hormonlarının Yarışmadan Önce Dehidratasyona Etkisi. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-04-27, 2017-04-29, Malaga, İspanya, 2017. 70

13. YILDIRIM, İ.; YILDIRIM, Y.; IŞIK, Ö.; KARAGÖZ, Ş.; ERSÖZ, Y.; DOĞAN, İ., Farklı Ölçüm Yöntemlerine Göre Üniversitesi Öğrencileri Arasında Yaygınlık Gösteren Obezite. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Konferansı , 2017-04-27, 2017-04-29, Roma, İtalya, 2017. 75

12. ULUKUŞ, D.; YILDIRIM, Y., Gençlik Kamplarında Gönüllü Görev Yapan Erkek Kamp Liderlerinin Yıldırmaya Maruz kalma Düzeyleri. 4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2017-04-21, 2017-04-23, Burdur, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

11. EROĞLU, O.; YILDIRIM, Y.; ŞAHAN, H., Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Akademik Öz Yeterlilik ve Akademik Güdülenme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği. 4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2017-04-21, 2017-05-23, Burdur, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_021.pdf

10. YILDIRIM, Y.; YILDIRIM, İ., CORRELATION BETWEEN EXERCISE DEPENDENCE AND DEPRESSION. The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR’2016), 2016-10-14, 2016-10-16, Barcelona, İspanya, 2016. 100

9. YILDIRIM, İ.; YILDIRIM, Y.; ERSÖZ, Y.; IŞIK, Ö.; SARAÇLI, S.; KARAGÖZ, Ş.; YAGMUR, R., CORRELATION BETWEEN EXERCISE DEPENDENCE AND EATING ATTITUDES AND BEHAVIORS. The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR’2016), 2016-10-14, 2016-10-16, Barcelona, İspanya, 2016. 70

8. EROĞLU, O.; YILDIRIM, Y., Sosyal Medya Ağlarının Kullanım Amacı ve Bağımlılığının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisinin incelenmesi. III.Uluslararası Spor Bilimleri Turizmi ve Rekreasyon Kongresi, 2016-05-27, 2016-05-29, Gaziantep, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_014.pdf

7. YILDIRIM, Y.; DURAN, N.; GÜLBOL DURAN, G., Sporculardan İzole Edilen S.Aureus Kökenlerinde Dezenfektan Direnç Genlerinin Sıklığı. 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi, 2012-11-08, 2012-11-11, Antalya, Türkiye, 2012. 100

6. DURAN, N.; YILDIRIM, Y.; GÜLBOL DURAN, G., Futbolculardan İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarında Panton-Valentine Leucocidin Geni Sıklığı. 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi, 2012-11-08, 2012-11-11, Antalya, Türkiye, 2012. 100

5. DURAN, N.; YILDIRIM, Y.; PAŞA, Ö.; ERYILMAZ, N.; GÜLBOL DURAN, G.; İNCİ, M.; KILIÇ, Ç., Güreşçilerde nazal sürüntü örneklerinden izole edilen stafilokoklarda eksfoliatif, toksik şok sendromu ve metisilin direnç genlerinin PCR yöntemiyle tespit edilmesi. 1.Uluslararası Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlık Kongresi, 2011-11-23, 2011-11-26, Antalya, Türkiye, 2011. 60

4. KIRIMOĞLU, H.; FİLAZOĞLU ÇOKLUK, G.; YILDIRIM, Y., Evaluation of Self-Esteem of the Children and Adolecent in Terms of Particitation in Sports.. 21th İnternational Scientific Conference"Physical Activity For Everyone, 2010-12-10, 2010-12-11, Belgrade, Türkiye, 2010. 100

3. KIRIMOĞLU, H.; FİLAZOĞLU ÇOKLUK, G.; YILDIRIM, Y., Evaluation Of Resilience Levels of The Turkish Coaches. 6th. ICCE Continental Coach Conference, 2010-12-02, 2010-12-04, Arnhem, Hollanda, 2010. 100

2. YILDIRIM, Y.; KIRIMOĞLU, H.; FİLAZOĞLU ÇOKLUK, G., Evaluation Of Vocational Self Esteem Levels Of The Turkish Coaches. 6th. ICCE Continental Coach Conference, 2010-12-02, 2010-12-04, Arnhem, Hollanda, 2010. 100

1. DAĞLIOĞLU, Ö.; KARAKOÇ, O.; HAZAR, M.; BİÇER, Y.; YILDIRIM, Y., Comparison Of Some Physiological And Physiological Parameters In Turkish And Azerbaijan Male Judoists. 13th International Congress Physical Education and Sports:Exercise and society, 2005-05-20, 2005-05-22, Komotını, Yunanistan, 2005. 50

Uluslararası - Özet - Poster 860

19. Müftüoğlu, N.; Yıldırım, Y.; Genç, N., Yerel Yönetimlerin Amatör Spor Kulüplerine Yaptığı Aynı ve Nakdi Yardımlar: Adana Büyükşehir Belediyesi Örneği. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-13, Bodrum /AYDIN, Türkiye, 2018. 50
Scientific_Meetings_015.pdf

18. ONUK, Ş.; YILDIRIM, Y.; EROĞLU, O.; ULUKUŞ, D., Kadın Basketbolcularının Beden İmgesinin İncelenmesi. 4.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2017-04-21, 2017-04-23, Burdur, Türkiye, 2017. 42
Scientific_Meetings_003.pdf

17. CANLIKAL, S.; YILDIRIM, Y.; ULUKUŞ, D., Milli Eğitimde Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel İklim Düzeylerinin İncelenmesi. 4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2017-04-21, 2017-04-23, Burdur, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_005.pdf

16. ŞENER, B.; YILDIRIM, Y.; ULUKUŞ, D., Milli Eğitimde Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi. 4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2017-04-21, 2017-04-23, Burdur, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_004.pdf

15. YILDIRIM, İ.; DOGAN, İ.; IŞIK, Ö.; YILDIRIM, Y., Bazal Metabolik Hiz ile Vücut Bileşenleri İlişkisinin Chaid Analizi ile İncelenmesi. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Türkiye, 2016. 32

14. TÜMER, C.; GÜLBOL DURAN, G.; YILDIRIM, Y.; DEMİR, E.; TUTUK, O.; SEFİL, F.; DURAN, N., Investigation of NRF-1 Genotypes and ACE Gene Palymorphisn in Elite Athletes. Turkish Society of Physiological Sciences 42nd National Physiology Congress, 2016-09-05, 2016-09-08, Düzce, Türkiye, 2016. 30
Scientific_Meetings_002.pdf

13. ŞAŞMAZ, M.; KAHVECİOĞLU, S.; YILDIRIM, Y., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin, Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Değerlendirilmesi ve eklentileri. III.Uluslararası Spor Bilimleri Turizmi ve Rekreasyon Kongresi, 2016-05-27, 2016-05-29, Gaziantep, Türkiye, 2016. 50
Scientific_Meetings_011.pdf

12. AYVALI, Ö.; YILDIRIM, Y., Üniversiteler Arası Badminton Müsabakalarına Katılan Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin incelenmesi. III.Uluslararası Spor Bilimleri Turizmi ve Rekreasyon Kongresi, 2016-05-27, 2016-05-29, Gaziantep, Türkiye, 2016. 50
Scientific_Meetings_013.pdf

11. ULUKUŞ, D.; DEPÇE, M.; YILDIRIM, Y., Türkiye ile Gelişmiş Ülkelerin Yerel Yönetimlerinin Spora Bakış Açılarının İncelenmesi. III.Uluslararası Spor Bilimleri Turizmi ve Rekreasyon Kongresi, 2016-05-27, 2017-01-29, Gaziantep, Türkiye, 2016. 50
Scientific_Meetings_010.pdf

10. ULUKUŞ, D.; DEPÇE, M.; YILDIRIM, Y., Adanaspor ve Adanademirspor Takımlarının Kuruluş Felsefelerinin Tarihsel Süreci ve Yaşanan Rekabet Düzeylerinin İncelenmesi. III.Uluslararası Spor Bilimleri Turizmi ve Rekreasyon Kongresi 27-29 Mayıs , Gaziantep, Türkiye, 2016., 2016-05-27, 2016-05-29, Gaziantep, Türkiye, 2016. 50
Scientific_Meetings_012.pdf

9. YILDIRIM, Y.; YILDIRIM, İ.; ÜZÜM, H., Spor Genel Müdürlüğünde çalışan Yöneticilerin Örgütsel Stres Düzeylerinin İncelenmesi. The 2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, 2012-05-31, 2012-06-02, Ankara, Türkiye, 2012. 50
Scientific_Meetings_022.pdf

8. YILDIRIM, Y.; DURAN, N.; PAŞA, Ö.; GÜLBOL DURAN, G.; KILINÇ, Ç.; YILDIRIM, İ.; ÖZER, B., Futbolculardan Alınan Nazal Sürüntü Örneklerinden İzole Edilen Stafilokoklarda Metisilin Direnci ve Slime Üretimi. I.Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi, 2011-11-23, 2011-11-26, Antalya, Türkiye, 2011. 35

7. YILDIRIM, Y.; ÜZÜM, H.; TAŞMEKTEPLİGİL, M.; BULUT, D., Kısa Versiyon Örgütsel Stres Ölçeğininin Türkçeye Uyarlanması (Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması). 11th International Sports Sciences Congress, 2010-11-10, 2010-11-12, Antalya, Türkiye, 2010. 47

6. GEZER, E.; ÇETİN, M.; YILDIRIM, Y., Beden Eğitimi ve Spor ve Eğitim Fakültesi Öğretmen adaylarının Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Karşılaştırılması. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2010-11-10, 2010-11-12, Antalya, Türkiye, 2010. 50

5. ÇETİN, M.; ÇAĞLAYAN, H.; YILDIRIM, Y., Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Karar Vermede Öz Saygı Ve Karar Verme Stillerinin İncelenmesi. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2010-11-10, 2010-11-12, Antalya, Türkiye, 2010. 50

4. ÇETİN, M.; YILDIRIM, Y.; E, G., Beden Eğitimi ve Spor ve Eğitim Fakültesi Öğretmen adaylarının Saldırganlık tutumlarının Karşılaştırılması. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2010-11-10, 2010-11-12, Antalya, Türkiye, 2010. 50

3. YILDIRIM, Y.; GEZER, E.; ÇETİN, M.; GÜLLE, M., Beden Eğitimi ve Spor ve Eğitim Fakültesindeki Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2010-11-10, 2010-11-12, Antalya, Türkiye, 2010. 47

2. DÖŞYILMAZ, E.; UZUN, M.; YILDIRIM, Y., Investıgatıng The Effect Of Sport Medıa On Socıety And It Is Trusty. The 46 Th Ichper. Sd Anniversary World Congress., 2005-11-09, 2005-11-13, İstanbul, Türkiye, 2005. 50

1. DAĞLIOĞLU, Ö.; KARAKOÇ, O.; HAZAR, M.; BİÇER, Y.; YILDIRIM, Y., Physical Education Teachers’ Knowledge,Skills,Attitudes And Informatıon And Communication Technologies. 13th International Congress Physical Education and Sports:Exercise and society, 2005-05-20, 2005-05-22, Komotını, Türkiye, 2005. 25

Ulusal - Yürütücü 100

1. 12 HAFTALIK KARDİO TENİS AKTİVİTESİNİN YAŞAM KALİTESİNE VE ATLETİK PERFORMANSA ETKİSİ, BAP, Proje No: 2018-2-AP4-2968, 30000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 250

5. Elit Güreşçilerde Müsabaka Öncesi Dehidratasyonun Stres Hormonları Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: 2646158, 16 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

4. Üniversite Öğrencilerinde Farklı Ölçüm Yöntemlerine Göre Obezite Prevalansı, BAP, Proje No: 2646144, 5 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

3. EGZERSİZ BAĞIMLILIĞI YEME TUTUM DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ, BAP, Proje No: 16.KARİYER.111, 5400 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50
Projects_004.pdf

2. Başarılı Sporcularda NRF-1 (Nuclear respiratory factor) Genotipleri ve ACE (Angiotensin Converting Enzyme) Gen Polimorfizminin Araştırılması, BAP, Proje No: 14340, 21 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50
Projects_003.pdf

1. Rekreasyon Alanları Tercih Etkenleri ve Rekreasyon alanı Duygu Durumu Arasındaki İlişki, BAP, Proje No: 2702957, 6299 TL, Araştırmacı, 0207,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Kurtuluş Onur KAYA, OYUN ve REKREASYON ALANLARINI KULLANAN BİREYLERİN BU ALANLARI KULLANMA DAVRANIŞLARININ "SOPARC" SİSTEMİYLE İNCELENMESİ "MERSİN İLİ ÖRNEĞİ", Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Deniz ULUKUŞ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Ulusal 1000
1. TÜRKİYE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 2618-5911, 2017-12-15 - Devam ediyor. 1000
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz YON-2103 Spor Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Spor Yöneticiliği 3-0-3
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 5002 Spor Yönetiminde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz BES 561 Türkiye'de Spor Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz Tİ-BES 506 Türkiye'de Spor Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz BES 677 Spor Pazarlaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SYO404 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar ANT 3206 Spor Kuruluşları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 2-0-2
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar BES 589 Spor Psikolojisinin Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-2-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 619 Öğrenme Kuramları Spor ve Egze Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Bahar BES 580 Uluslararası Spor Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Bahar BES 671 Spor Yönetiminde Makale İncele Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 5002 Spor Yönetiminde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 568 Spor Pedogojisinde Güncel Soru Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 2-1-3
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz BES 5002 Spor Yönetiminde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 561 Türkiye'de Spor Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 676 Spor Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SYO404 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar SYO404 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 647 Spor Organizasyonlarında Kriz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 563 Yönetim Bilimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Bahar BES 651 Uluslararası Spor Kuruluşları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz MB 207 Çocuk ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz SYO309 Rekreasyon Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Güz BES 561 Türkiye'de Spor Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz BES 580 Uluslararası Spor Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüks... 3-0-3
Güz BES 671 Spor Yönetiminde Makale İncele Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4