Slide background
Denizcilik Fakültesi

Denizcilik Fakültesi

Küreselleşme süreci ile birlikte bilgi, ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler pek çok endüstrinin ve özellikle denizcilik endüstrisinin yapısında temel değişimlere yol açmıştır. Belirsizliğin olduğu, hızlı değişen ve karşılıklı bağımlılığın arttığı bu yeni küresel ortamda, denizcilik, lojistik ve bağlantılı endüstriler günün koşullarına uygun teknolojik bilgi, beceri ve yeteneğe sahip yaratıcı personele ihtiyaç duymaktadır. Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerine bu yeni ortamın gereklerine uygun eğitimi vermeyi ve gelecek kariyerlerinde gelişime açık ve esnek olmalarını sağlayacak bilgi/beceri ile donatmayı amaçlamaktadır. Denizcilik Fakültesi mezunları kamu ve özel sektör bünyesinde denizcilik ve diğer ilgili endüstrilerde teknik personel, yenilikçi, yaratıcı lider ve girişimci olarak katkı sunmaktadır. 

Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 2012 yılında kurulmuş ve Mersin Üniversitesinin Tece Yerleşkesinde hizmet vermektedir. Fakülte Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Temel Bilimler olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.