Slide background
Diş Hekimliği Fakültesi

Meü

Slide background
Diş Hekimliği Fakültesi

Meü

Slide background
Diş Hekimliği Fakültesi

Meü

Diş Hekimliği Fakültesi

YABANCI DİL SINAVI 


2017-2018 yılı Diş Hekimliği öğrencileri için Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi için yeterlilik sınav tarihi; 24.08.2017, saat :10:00’da Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır.

 

  

(Her öğrencinin sınava girerken yanında resimli öğrenci kimliği veya nüfus cüzdanı bulundurması zorunludur.)

 

 

Orijinal ilan metni linki;

http://www.mersin.edu.tr/akademik/yabanci-diller-yuksekokulu

 

 

 

Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 20.07.2017 tarihli öğretim elemanı (okutman) alımı ön değerlendirme sonuçları "Pano" bölümünde yayınlanmıştır. Sınav; 10 Ağustos 2017 Perşembe saat 10:30'da Yabancı Diller Yüksekokulu'nda yapılacaktır.

 

 

Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (MEÜ YDY) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı "Ağustos-Eylül 2017" döneminde yapılacak yabancı dil yeterlilik sınav tarihleri:

1) MEÜ YDY 2017 yılı 'üç sınav hakkından' faydalanan öğrenciler için yabancı dil yeterlilik sınav tarihi;

21.08.2017, 09:30

2) MEÜ YDY 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 'normal kontenjanla' yerleşen öğrenciler için yabancı dil yeterlilik sınav tarihleri;

a. Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dil Bilimi programı öğrencileri için yabancı dil hazırlık yeterlilik sınav tarihi; 23.08.2017, 09:30

b. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği programı öğrencileri için yabancı dil hazırlık yeterlilik sınav tarihi; 23.08.2017, 09:30

c. Normal kontenjanla yerleşen (2017-2018 eğitim öğretim yılı yeni öğrenciler, 2016-2017 eğitim öğretim yılında hazırlık okumuş ve başarısız olmuş eski öğrenciler) diğer bölüm ve program öğrencileri için yabancı dil hazırlık yeterlilik sınav tarihi; 22.08.2017, 09:30

d. Fen Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilimi Bölümü Fransızca Mütercim Tercümanlık programı öğrencileri için yabancı dil hazırlık yeterlilik sınav tarihi; 23.08.2017, 09:30

e. Fen Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilimi Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık programı öğrencileri için yabancı dil hazırlık yeterlilik sınav tarihi; 23.08.2017, 09:30

f. Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi için yeterlilik sınav tarihi; 24.08.2017, 10:00

g. Zorunlu hazırlık sınıfını tamamlayan öğrencilerin hazırlık sonrası aldığı ileri seviye İngilizce derslerine ilişkin muafiyet sınavı; 24.08.2017, 10:00

3) MEÜ YDY 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 'ek kontenjanla' yerleşen öğrenciler için yeterlilik sınav tarihleri;

a. Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi için yeterlilik sınav tarihi; 07.09.2017, 09:30

b. Diğer bölüm ve programlara yerleşen öğrenciler için yabancı dil hazırlık yeterlilik sınav tarihi; 08.09.2017, 10:00

(yanında resimli öğrenci kimliği veya nüfus cüzdanı bulunmayan öğrenciler sınava giremezler)

 

 

Normal kontenjanla yerleşen öğrenciler için yabancı dil hazırlık yeterlilik sınavına (muafiyet sınavına) başvuru:

Normal kontenjanla yerleşen öğrenciler için 22.08.2017 tarihinde saat 09:30'da yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavı için başvurular 07.08.2017-18.08.2017 tarihleri arasında dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapılacaktır.

 

 

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri (YD101, YD102) yeterlilik sınavı (muafiyet sınavı):

Sınav 24.08.2017 tarihinde saat 10:00'da yapılacaktır.

 

 

Üç sınav hakkından faydalanacak öğrenciler:

MEÜ YDY 2017 yılı 'üç sınav hakkından' faydalanan öğrenciler için yabancı dil muafiyet sınavı 21.08.2017 tarihinde saat 09:30'dayapılacaktır.

Üç sınav hakkından faydalanacak öğrenciler;

Öğretim dili yabancı dil olan programların 'yabancı dil hazırlık sınıfında' iki yıl başarısız olmuş ve ilişikleri kesilmiş öğrenciler veya ilişikleri kesildikten sonra öğretim dili Türkçe olan bir programa yerleşen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı tanınmıştır. Bu kriterlere uyan öğrenciler 21.08.2017 tarihinde yapılacak "üç sınav hakkı muafiyet sınavına" girebileceklerdir. Bu sınav hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerin 16.08.2017 tarihine kadar Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurmaları gerekmektedir.

 

 

Elinde Yabancı Dil Belgesi Bulunup MEÜ YDY 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı yabancı dil yeterlilik sınavından muaf olacak öğrenciler:

- En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğretim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar yabancı dil yeterlilik sınavından muaf olacaklardır,

- Son beş yıl içerisinde, ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşedeğerliği kabul edilen ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde(CEFR) gösterilen yabancı dil sınavlarının birinden, tamamen(%100) yabancı dille öğretim yapan bölümlere kayıtlı öğrenciler için B2 (100 üzerinden 75,00-94,99 puan), kısmen (en az %30 oranında) yabancı dille öğretim yapan bölümlere kayıtlı öğrenciler için B1 (100 üzerinden 60,00-74,99 puan) seviyesine eşdeğer puan alanlar yabancı dil yeterlilik sınavından muaf olacaklardır. Bu puan beş yıl süreyle geçerlidir.

- Son iki yıl içinde, Mersin Üniversitesi'nde zorunlu hazırlık sınıfı öğretimi almış ve başarılı olmuş öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavından muaf olacaklardır.

- Muafiyet başvuruları, 09.08.2017 tarihine kadar Yabancı Diller Yüksekokulu'na yazılı (dilekçe ve yabancı dil belgesi ile) olarak yapılacaktır. Öğrencilerin muafiyet talepleri 17.08.2017 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ilan edilecektir.

- Herhangi bir üniversitede zorunlu hazırlık sınıfı okuyup başarılı olmuş ve daha sonra ÖSYM tarafından Üniversitemiz programlarından birine yerleştirilen öğrenciler, yabancı dil zorunlu hazırlık sınıfından muaf olmak için akademik yılın başında yapılan yeterlilik sınavlarına girmek ve başarmak zorundadır. Üniversitemiz Yabancı Diler Yüksekokulu tarafından yapılan muafiyet sınavından alınan puan üç yıl süreyle geçerlidir.

- Bu muafiyet kriterleri, öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler için de geçerlidir.

 

 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler:

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 07.08.2017-18.08.2017 tarihleri arasında kayıt yaptırdıkları birimlerine veya Yabancı Diller Yüksekokulu'na dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.