Slide background
Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mersin Üniversitesi

Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mersin Üniversitesi Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 29 Eylül 2008 tarih ve 27007 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. Kuruluş amacı ve üstlendiği misyonuyla bağlantılı olarak merkezin değişen ve 28 Temmuz 2015 tarih ve 29428 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmeliğinde belirtilen amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

Merkezin amacı:

Üniversitede ve Mersin kentinde, dış ticaret ve lojistik konularında Üniversite-sektör işbirliğini sağlayarak dış ticaret ve lojistik konularındaki gelişmelere paralel yeni stratejiler oluşturmak, dış ticaret ve lojistik sektörü için yenileşme sağlayacak potansiyeli belirleyerek bölgenin rekabet edebilirliğini sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalar yapmak ve projeler üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları:

a) Ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencilerine ve diğer kişilere sektörün ana aktörleriyle birlikte belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda dış ticaret ve lojistik alanlarında eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek,

b) Sektörün ana aktörleriyle birlikte belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda projeler geliştirmek ve danışmanlık hizmetleri vermek,

c) Belirlenecek fikirleri uygulamaya koymaları konusunda sektöre destek vermek,

ç) Faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve daha iyi yürütülmesi için ilgili her türlü yayını ve bu alanlardaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.