Slide background
Eczacılık Fakültesi

Slide background
Eczacılık Fakültesi

Meü

Eczacılık Fakültesi

 Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 13 Temmuz 2000 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 28.03.2000 tarih ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu'nun 2 Haziran 2000 tarihli ve 2000/854 sayılı kararı ile kurulmuştur.  2 Ağustos 2000 tarihinde Dekan atanmasının ardından 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Mersin Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi C Blok'ta yer alan fakültemizde,  4 adet 70,  1 adet 80 kişilik derslik ile 8 öğrenci laboratuvarı ve 1 adet bilgisayar dersliğinde eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Fakültemizde, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü (Farmakognozi Anabilim Dalı, Farmakoloji Anabilim Dalı, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı), Eczacılık Teknolojisi Bölümü (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı) ve Temel Eczacılık Bilimleri Bölümleri (Analitik Kimya Anabilim Dalı, Biyokimya Anabilim Dalı, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı) olmak üzere 3 akademik birim ve bunlara bağlı Anabilim dalları bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretim fakültemizde görevli bulunan 9 Profesör, 5 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 1 Uzman ve 8 Araştırma Görevlisi tarafından yürütülmektedir. Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesin’ e MF-3 puan türünde öğrenci alınmaktadır ve halen 363 öğrenci ile eğitim-öğrenim devam etmektedir. Öğrenciler 5 yıllık eğitim süresince zorunlu ve seçmeli dersler alarak bu derslerde ilaç ve hammadde sentezi ve bunların nicel ve nitel analizleri, kalite kontrol ve standardizasyonu öğrenir. Farmasötik bakım ve klinik eczacılık alt yapısına sahip olarak mezun olmaktadırlar. Ayrıca hastayı akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirir. Bunun yanı sıra, fakültemizde lisansüstü öğrenime hazır,  bilimsel bilgi üretebilen ve bunları kullanabilen meslek ve bilim etiğine sahip, yaratıcı, araştırmacı ve ilkeli eczacılar yetiştirir. Fakültemizin sunduğu seçmeli dersler ve öğrencilerin hazırladığı mezuniyet araştırma projeleri, Eczacılık Fakültesi mezunlarını, mesleki konularda ilkeli, disiplinler arası çalışmalarda etkin olabilecek duruma getirir. Eczacılık Fakültesi mezunları, ilaç ve kozmetik sektörünün üretim birimlerinde, iş geliştirme ve farmakovijilans bölümlerinde, ruhsatlandırma ile araştırma ve geliştirme alanlarında, kalite kontrol laboratuvarlarında, mesul müdür ve yönetici olarak istihdam edilmektedirler. Mezun olan öğrencilerimiz ilaç endüstrisinde, Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumunda, özel, devlet ve üniversite hastanelerinde ve serbest eczacı olarak eczacılık mesleğinin farklı alanlarında iş imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz eczacılık fakültelerinde akademik kariyer yapmaları da bir diğer çalışma alanıdır.

Fakültemizde Erasmus Programı çerçevesinde yapılan öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmaları yanı sıra, eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası işbirliklerine özel bir önem verilmektedir.