Slide background
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Meü

Slide background
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Meü

Slide background
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Meü

Slide background
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Meü

Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Genel Görünüm

Yüksekokulumuz 2005 yılında devlet üniversiteleri içinde ilk yüksekokul olma özelliğine sahip olarak “İşletme Bilgi Yönetimi” ile “Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri” bölümlerinde eğitim-öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 2010 yılında vermiştir. 2010 Yılında İşletme Bilgi Yönetimi bölümü yüksek lisans eğitimine de başlamıştır.

İşletme Bilgi Yönetimi Bölümümüzde, işletmecilik bilgisi ve yöneticilik özelliklerine sahip, mesleki, teknik ve pratik bilgi donanımlı, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilen yönetici adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümümüzün amacı ise bilgisayar tabanlı sistemleri tasarlayan, yöneten, geliştiren, programlayan bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmektir.

Bölümlerimizde “toplumsal fayda” yaratma ve “yerel kalkınma” ilkelerine dayalı sanayi ile işbirliği içinde güçlendirilmiş bir uygulamalı eğitim vermek hedeflenmektedir.

Mezunlarımız gerek özel ve kamu kurumlarında işe yerleşme konusunda gerekse kendi işlerini kurmakta yeterli bilgi ve becerilerle donatıldıklarından herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadırlar.