Slide background
Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

       Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (MEÜ-FBE) üniversitenin lisansüstü öğretim ve araştırma misyonuna uygun olarak, yüksek ve doktora çalışmalarını desteklemek üzere faaliyet göstermektedir. Enstitü, lisansüstü öğrencilerin öğrenimleri süresince ders kaydı, danışman atama, yeterlilik, tez çalışması ve diğer tüm hizmetleri koordine etmektedir. Mevcut ana bilim dallarının geliştirilmesi ve Üniversitenin gelişme politikalarına bağlı olarak ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası programların kurulması için katkı sağlamaktadır. Enstitümüzdeki ana bilim dalları dünyadaki güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve uzman araştırmacı ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur ve bu amaçla yeni ana bilim dallarının kurulması desteklenmektedir. Enstitü, Ülkenin bilim ve teknoloji politikalarını gerçekleştirmeye yönelik araştırmaların gerçekleşmesini ve araştırma sonuçlarının uluslar arası dergilerde yayınlanmasını teşvik etmektedir. Öğretim üyeleri ile öğrencilerin araştırmalarının toplumsal faydaya dönüşmesini, bilimsel çalışmaları, ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinliklere katılımı desteklemektedir. Araştırmalarda ve tezlerde bilimsel yayın hazırlama ve etik ilkelerine uyulmasına özen göstermektedir.