Slide background
Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Genel Görünüm

Fen Bilimleri Enstitüsü, üniversitemizin lisansüstü öğretim ve araştırma misyonuna uygun olarak yüksek lisans ve doktora çalışmalarını desteklemek ve dünyadaki güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak üzere uzman araştırmacı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Enstitümüz, öğrenimleri süresince lisansüstü öğrencilerimize ait ders kaydı, danışman ataması, yeterlilik, tez çalışması ve diğer tüm hizmetleri koordine etmekte, üniversitemizin gelişme politikalarına bağlı olarak ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası programların kurulmasına ve mevcut ana bilim dallarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan, yürütülen araştırma ve tez çalışmalarında bilimsel yayın hazırlama ve etik ilkelerine uyulmasına büyük bir özen gösteren enstitümüz, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki politikalarını gerçekleştirmeye yönelik araştırma sonuçlarının uluslararası dergilerde yayınlanmasını teşvik etmekle birlikte, yapılan bilimsel çalışmaların toplumsal faydaya dönüştürülmesini sağlamak amacıyla öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin gerek ulusal gerekse de uluslararası bilimsel etkinliklere katılımını desteklemektedir.