Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Öğretim Elemanları

Profesör Doktor


Doçent Doktor


Yardımcı Doçent Doktor


Yrd. Doç. Dr.

HALİL SÖZLÜ
| |

Öğretim Görevlisi Doktor


Okutman Doktor


Araştırma Görevlisi Doktor


Öğretim Görevlisi


Okutman


Araştırma Görevlisi


Uzman