Slide background
İçel Sağlık Yüksekokulu

Slide background
İçel Sağlık Yüksekokulu

Slide background
İçel Sağlık Yüksekokulu

Slide background
İçel Sağlık Yüksekokulu

İdari Personeller

Yüksekokul Sekreteri


Bilgisayar İşletmeni


Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni


Sağlık Teknikeri


Hizmetli ( Ş )


Sürekli İşçi