Slide background
İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Slide background
İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Meü

Slide background
İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yeni Slayt Başlığı

Slide background
İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Faaliyetler

NANOTEKNOLOJİ VE İLERİ MALZEMELER ANABİLİM DALI - YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Yüksek Lisans Programı disiplinler arası yapıya sahip olup bu programa başvuracak adayların fen bilimleri, mühendislik veya sağlık bilimlerinden lisans derecesine sahip olmaları beklenmektedir. Nanoteknoloji alanında genç ve deneyimli bireyler yetiştirerek ülkemizin bilimsel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak, gelişen ve değişen dünyadaki bilimsel ve teknolojik önceliklere yönelik disiplinler arası araştırmaları desteklemek, planlamak, koordine etmek ve uygulamak programın hedefleri arasındadır.


UYGULAMALI ÇALIŞTAYLAR

Belirlenen eğitim ihtiyaçlarına göre yıl içerisinde belirli aralıklarda çalıştaylar düzenlenerek konunun uzmanı akademisyenlerle ilgili paydaşların bir araya getirilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede konu ile ilgili teknik bilgi ve becerilerin öğretilmesi, paylaşılması, geliştirilmesi ve katılımcıların bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.


İLERİ ANALİTİK CİHAZLARI EĞİTİM-SERTİFİKA PROGRAMLARI

Özel sektör kuruluşları, akademisyenler ve örgencilerin araştırma çalışmalarında ihtiyaç duydukları analitik cihazların kullanımına ait teknik bilgi ve becerilerin öğretilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak İleri Analitik Cihazları eğitim-Sertifika Programları düzenlenmektedir. Konunun uzmanı akademisyenler tarafından verilen eğitimler yıl içerisinde belirli aralıklarla tekrarlanmaktadır. Bu sayede Ar-Ge personelinin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.


AR-GE PROJE YAZIMI (KOBİ, KOSGEB)

Fikirden ürüne giden süreçte üniversite-sanayi işbirliğini arttıracak ticari potansiyeli yüksek fikirlerin geliştirilmesinde, projelendirilmesinde ve yönetiminde MEITAM bünyesinde kurulu olan Teknoloji Transfer Ofisince gerekli destekler verilmektedir. Kontratların oluşturulması, proje sürecinde hukuksal konularda danışmanlık, araştırıcı ve sanayici ortaklık sözleşmelerinde danışmanlık ve finansal destekler hakkında paydaşların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

 

 

İMKANLAR


ARAŞTIRMACILARA KONAKLAMA İMKANI

MEITAM bünyesinde her türlü imkana sahip 6 adet suit oda bulunmaktadır. Ayrıca mutfak, 24 kişilik yemek salonu, dinlenme salonu ve çamaşır odası yer almaktadır.


ÇALIŞMA ODASI

MEITAM bünyesinde araştırmacıların kullanımına sunulan çalışma odasında, 12 adet çalışma masası, bilgisayar, şahsi kilitli dolap, telefon ve internet imkanı bulunmaktadır.


SEMİNER SALONLARI VE TOPLANTI ODASI

MEITAM bünyesinde 39 ve 27 kişilik 2 adet seminer salonu yer almaktadır. Ayrıca 14 kişilik toplantı odasında 55 inç LED TV ekranında sesli, görüntülü, sunum yapabilme imkanı bulunmaktadır.