Slide background
Faaliyetler

Faaliyetler

Arkeoloji  Meraklılarına 9 Yeni Kitap


Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, zengin bilimsel dergi ve kitap koleksiyonuna 2014, 2015 yıllarında 9 yeni eser daha ekledi. Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin yazarlığını ya da editörlüğünü üstlendiği kitap ve dergiler, arkeoloji meraklıları için yeni ve farklı inceleme alanları ortaya koydu. Yayınlardan 5'i Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi yayını olarak basılırken 4 kitap farklı yayınevleri tarafından okurlara sunuldu.

 


Prof. Dr. Serra Durugönül, Doç. Dr. Murat Durukan, Gunnar Brands ve Yrd. Doç. Dr. Deniz Kaplan editörlüğünde hazırlanan OLBA Dergisi'nin 22 ve 23'üncü sayıları, 2015 yılında yayımlandı. Arts & Humanities Citation Index'de, EBSCO'da ve TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı'nda taranan OLBA, Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi’nin süreli bilimsel dergisi olarak 1998'den bu yana yayımlanıyor.

 


Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serra Durugönül editörlüğünde, Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi yayını olarak yayımlanan ‘Manisa Müzesi Heykeltıraşlık Eserleri’, Zorlu Enerji Grubu'nun katkıları ile Ege Yayıncılık tarafından basıldı. Kitapta, Arkaik dönemden Geç Roma döneminin sonuna kadar olan zaman dilimi içerisine giren ve Manisa Müzesi'nde sergilenen 108 heykeltıraşlık eser, detaylarıyla yer aldı.

 


Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi'nin yayımladığı "Silifke Müzesi Taş Eserler Kataloğu" da Ege Yayıncılık tarafından basıldı ve yayınlandı. Yrd. Doç. Dr.  Deniz Kaplan ve Ulus Tepebaş tarafından hazırlanan kitabın editörlüğünü Prof. Dr. Serra Durugönül üstlendi.

 

Arkeolojik kalıntılara sahip Kanytellis (Kanlıdivane)’nin arkeolojisinin incelediği "Kanytellis (Kanlıdivane) Dağlık Kilikia’da Bir Kırsal Yerleşimin Arkeolojisi" adlı kitap, Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi'nin yayını olarak; Mersin ve çevresinde yapılan Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmalarının yer aldığı Mersin Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları adlı kitap ise Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayını olarak basıldı. Her iki kitap da Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu'nun editörlüğünde hazırlandı.

 


Prof. Dr. Adnan Diler, Doç. Dr. Ahmet Kaan Şenol ve Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu editörlüğünde hazırlanan "Olive Oil And Wine Production In Eastern Mediterranean During Antiquity" adlı çalışma, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından organize edilen ve Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi tarafından desteklenen “Antik Çağda Doğu Akdeniz’de Zeytinyağı ve Şarap Üretimi” başlıklı uluslararası sempozyumun kitabı olarak Ege Üniversitesi yayını olarak basıldı.

 

Yrd. Doç. Dr. Deniz Kaplan'ın "Doğu Dağlık Kilikia Bölgesi Roma İmparatorluk Dönemi Detaylandırılmamış Korinth Başlıkları" adlı kitabı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından 2014 yılında basıldı. Doğu Dağlık Kilikia içerisinde örnekleri bulunan, yaprak iç detayları işlenmemiş başlıkların incelendiği kitapta, söz konusu başlıklar kapsamlı olarak bilim dünyasına ilk kez sunuldu.

 


Okt. Murat Özyıldırım'ın Mersin’deki farklı dinlere ait mekanları inceleyen "İnanca Yolculuk-Mersin" adlı kitabı da Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından okurlara sunuldu.