Slide background
Faaliyetler

Faaliyetler

OGEM, 29.07.2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik çerçevesinde Mersin Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bir uygulama ve araştırma merkezidir.

OGEM'in amacı, üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin eğitimsel, mesleki, sosyal ve bireysel alanlardaki gelişim düzeylerinin artırılmasını sağlamak, öğrencilerin olası problemlerinin çözümüne katkı sunmaya yönelik her türlü öğrenci destek programları düzenlemek, öğrenciler için en uygun öğrenme ortamlarının oluşturulmasına destek olmak, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri vermek ve bunlarla ilgili araştırma ve yayınlar yapmaktır.


MİSYONUMUZ
ÖGEM, Mersin Üniversitesi'nde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı tüm öğrencilerimizin bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki yönden gelişimlerine en üst düzeyde ve çok yönlü olarak destek olmayı, üniversite öğrenim sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli problemlere yönelik "önleyici ve gelişimsel" çalışmalar yürütmeyi, Mersin Üniversite'sinde nitelikli ve etkin öğrenme ortamlarının geliştirilmesine yönelik modeller geliştirmeyi ve öğretim elemanlarının çeşitli öğretim gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sunmayı amaçlar.


AMACIMIZ
1. Mersin Üniversitesi'nde öğrenim gören tüm öğrencilerin eğitimsel, mesleki, sosyal ve bireysel alanlardaki gelişim düzeylerinin artırılmasını sağlamak, 

 2. Mersin Üniversitesi öğrencilerinin olası problemlerinin çözümüne katkı sunmaya yönelik her türlü öğrenci destek programları düzenlemek, 

 3. Mersin Üniversitesi'nde öğrenciler için en uygun öğrenme ortamlarının oluşturulmasına destek olmak, 

 4. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri vermek, 

 5. ÖGEM'in çalışma alanlarıyla ilgili araştırma ve yayınlar yapmaktır.

 
İLKELERİMİZ
Yetkinlik: Uzmanlarımız, alanlarına yönelik gerekli eğitim ve dereceleri almış, bilimsellik temelinde hareket eden, kendilerini geliştirmeyi sürdüren, mesleki gözetim ve dayanışma içinde etkinliklerini sürdüren bireylerdir.

Etik: Merkezimiz tarafından sunulan tüm hizmetler mesleki ve etik ilkeler çerçevesinde oluşturulur ve gerçekleştirilir.

Koşulsuz kabul ve saygı: Bir birey olarak kişisel farklılıklara her zaman saygı duyarız. Sahip olduğu inanç, değer ve özellikleri ne olursa olsun, tüm öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve personelimiz bizim için her zaman saygı değer bireylerdir.

 Saydamlık: Merkezimiz bünyesindeki tüm çalışmalar bilimsellik ve katılımcılık temelinde çağımızın tüm yeniliklerine açık bir anlayış  ile içtenlikle ele alınır.