Slide background
Faaliyetler

Faaliyetler

a) Üniversite kapsamında yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetlerinin niteliğini artırmak için etkinlikler düzenlemek ve ürün oluşturmak,

b) Üniversite adına düzenlenecek olan sınav etkinliklerinin koordinasyonunu ve kontrolünü üstlenmek,

c) Üniversite geneline uygulanacak olan veri toplama araçlarının kontrolünü ve koordinasyonunu sağlamak,

ç) İç ve dış paydaşlara ölçme değerlendirme konusunda danışmanlık hizmeti vermek,

d) İç ve dış paydaşların veri toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve rapor edilmesine yönelik ihtiyaçları için hizmet ve ürün sağlamak,

e) Ölçme ve değerlendirme kapsamında ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek.

f) Optik form taleplerinin karşılanması, optik formların okunması, puanlanması ve analiz edilmesi hizmetlerinin sağlanması.