Slide background
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

        Bölümümüz 2547 sayılı ve 4 Kasım 1981 tarihli Yüksek Öğretim Kanunu gereğince Fakülte ve Yüksekokullarda, en az iki yarı yıl okutulması zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini vermek amacıyla Üniversitemizin kuruluşunda yer almıştır. Bu doğrultuda Bölümümüz, Mersin Üniversitesi’nin tüm birimlerinde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II derslerinin yürütülmesinden sorumludur. Bölümümüz bu misyonunu bünyesinde görevli 1’i Profesör Dr., 7’si Okutman olmak üzere toplam 8 &ououml;ğretim elemanı ile yürütmektedir. Bölümümüzde görevli Okutmanların, 7'si yüksek lisansını tamamlamış, 3'ü halen doktora eğitimini sürdürmektedir.