Slide background
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

        Bölümümüz 2547 sayılı ve 4 Kasım 1981 tarihli Yükseköğretim Kanunu gereğince Fakülte ve Yüksekokullarda, en az iki yarıyıl okutulması zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini vermek amacıyla Üniversitemizin kuruluşunda yer almıştır. Bu doğrultuda Bölümümüz, Mersin Üniversitesi’nin tüm birimlerinde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II derslerinin yürütülmesinden sorumludur.


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇALIŞMALARI

A) KİTAPLAR

1) Komisyon, Çağdaş Türkiye Tarihi - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, ISBN: 9756900113, Mersin Üniversitesi Yayınları, 372 Sayfa, Mersin, 2002.

2) Komisyon, Türkiye'nin Yakın Tarihi - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, ISBN: 978-605-63401-0-9, Martı Kitapçılık, 279 Sayfa, Mersin, 2013.

3) Hasan KENDİRCİ, Meclis-i Mebusan'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kopuş ve Süreklilikler, ISBN: 978-605-105-042-3, Kitap Yayınevi, 219 Sayfa, İstanbul, 2009.

4) Rüştü ÇELİK, Kandiye Olayları - Girit'in Osmanlı Devletinden Kopuşu, ISBN: ISBN 978-605-105-083-6, Kitap Yayınevi, 94 Sayfa, İstanbul, 2012.

5) İbrahim Halil AYTAR, İskeleden Modern Limanın İnşasına Mersin Limanı, ISBN: 978-605-137-557-1, Mersin Deniz Ticaret Odası Yayınları, 245 Sayfa, Mersin, 2016.

6) Hasan KENDİRCİ, Türk Düşünce Tarihinde Köy, ISBN: 978-605-9022-59-0, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 407 Sayfa, İstanbul, 2016.

7) Cafer YALÇIN, Osmanlı Devleti'nde Ayrılıkçı Arap Örgütü El-la Merkeziye Cemiyeti (1912-1916), ISBN: 978-605-2380-15-4, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 249 Sayfa, İstanbul, 2017.