Slide background
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitümüz 2547 sayılı Kanun çerçevesinde 2809 sayılı Kanunun 6. Maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 09.11.1999 tarihli toplantı kararı ile lisansüstü eğitim - öğretim faaliyetine başlamıştır. İlk kez  1999-2000 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır.

15 Eylül 2017 tarihi itibarıyla 22 Anabilim Dalında 22 yüksek lisans programı,  bu Anabilim Dallarında 16 doktora programı açıktır. Enstitümüzde 15 Eylül 2017 tarihinde 296 yüksek lisans, 89 doktora olmak üzere toplam 385 öğrenci bulunmaktadır. Doktora öğrencilerinin çoğu  yüksek lisans eğitimini Enstitümüzde tamamlamıştır.

29 öğrencimiz 2547 sayılı yasanın 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlisi kadrosunda olup,  lisansüstü eğitimlerinin yanı sıra Üniversitemiz  Sağlık  Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapmaktadır. Kuruluşundan bu güne kadar 360 yüksek lisans, 55 doktora olmak üzere toplam 415 öğrencimiz lisansüstü derslerini ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Çeşitli nedenlerle 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 8  öğrencinin kaydı silinmiştir. Yurt içinde iki Üniversite ile ortak lisansüstü program yürütülmektedir.

Doktora programı olmayan Anabilim Dallarına doktora programı açma çalışmaları ile yurt içinde diğer Yükseköğretim  Kurumlarıyla ortak lisansüstü program sayısının arttırılması çalışmaları ve yurtdışı; yabancı Üniversitelerle ERASMUS kapsamında karşılıklı öğrenci hareketliliği çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.MEÜ Sağlık Bilimleri Dergisi