Slide background
İdari Personeller

İdari Personeller

Enstitü Sekreteri


Yüksekokul Sekreteri


KAFİYE DEMİRELLİ

Yüksekokul Sekreteri

KAFİYE DEMİRELLİ

-

| |

Şef


Memur


Bilgisayar İşletmeni


Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni


TESLİME OCAK

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

TESLİME OCAK

Personel İşleri, Evrak Kayıt

| |

Sürekli İşçi