Slide background
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Slide background
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Slide background
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

1975 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan Mersin Meslek Yüksekokulu, 1982 yılında Çukurova Üniversitesine, 1992 yılında Mersin Üniversitesine bağlanmış ve 1993-1994 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Mersin Üniversitesi Senatosunun 08.02.2005 tarih ve 2005/14 sayılı kararı ile ilgili Meslek Yüksekokulunun Teknik  ve Sosyal Bilimler alanlarında  eğitim faaliyetlerine devam edecek biçimde ikiye ayrılmasını  içeren önerinin  2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 06.05.2005 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulunda kabulüyle Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Meslek Yüksekokulumuz, 40 yılı aşkın bir süredir faaliyetine devam etmektedir  ve halen;1. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
   ■ Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
2. Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
   ■ Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı
3. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
   ■ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
4. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
   ■ Pazarlama Programı
5. Dış Ticaret Bölümü
   ■ Dış Ticaret Programı
6. Yönetim ve Organizasyon Bölümü
   ■ İşletme Yönetimi Programı
   ■ Lojistik Programı

   ■ Yerel Yönetimler Programı*

7. Muhasebe ve Vergi Bölümü
   ■ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

8. Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü

   ■ Sosyal Hizmetler Programı*

9.  Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

   ■ Bankacılık ve Sigortacılık Programı*

* Henüz öğrenci almamaktadır.

Bölümleri bulunmaktadır.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda projeksiyonlu 14 derslik2 Bilgisayar Laboratuvarı, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Uygulama Sınıfı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Uygulama Sınıfı, 30 kişilik öğrenci çalışma alanı ve 1 Konferans Salonu mevcuttur. Ayrıca öğrencilerin öğle yemeği ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yemekhane ve diğer yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak da kantin bulunmaktadır.