Slide background
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Engelsiz Eğitim Sanat ve Yaşam Birimi Plastik Sanatlar Kursu Sertifika Töreni

Slide background
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Arapça Kursu Sertifika Töreni

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

       Merkezimizin Amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları kapsamı dışında kalan ve yaşam boyu gereksinim duyulan eğitim ve öğretim ile ilgili her türlü katılım/sertifika belgeli programı, kurs ve diğer hizmetleri planlamak ve düzenlemek veya bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesi için ortam sağlamak; Üniversitenin, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları kapsamı dışında kalan tüm eğitim-öğretim alanları ile ilgili danışmanlık yapmak, proje üretmek/üretilmesini sağlamak ve/veya yayınlar yapmaktır.