Slide background
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

          Okulumuz, ilk Olarak 1976 Yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı YAYKUR (Yaygın Yükseköğretim Kurumu) projesi Kapsamında Petro-Kimya Yüksekokulu Olarak gece eğitimi yapmak Üzere açıldı.

         1978 Yılında Gazi Lisesi binasına taşınan okul, Petro-Kimya Programının kapatılarak Kimya, Makine-Motor İşletme-Muhasebe Programlarının açılmasıyla yeniden yapılandırıldı Mersin Meslek Yüksekokulu Adını aldı, ettik ettik. 1980 Yılında Turizm Otelcilik  Programının da eklenmesiyle Mersin Eğitim Enstitüsü binasına taşındı,1982 Yılında Çukurova Üniversitesi'ne bağlandı. Mersin Meslek Yüksekokulu, 1988 Yılında YÖK / Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamına alınarak Teknik Programlar ile İktisadi İdari Programlar adları altında yeniden yapılandırıldı. Teknik Programlarda Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Telekomünikasyon, İnşaat, İklimlendirme-Soğutma, Kontrol Sistemleri Kimya Programları , İktisadi İdari Programlarda  İşletme, Muhasebe, Turizm-Otelcilik Büro Yönetimi Programları açıldı. 

       1992 Yılında 3837 Sayılı Kanun ile Mersin Üniversitesine bağlanan okulda 1996 Yılında Silifke Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bulunan Taş-Metal İşletmeciliği Programı, Uygulamalı Takı Teknolojisi adıyla yapılandırılarak Teknik Programlar bünyesine eklendi. 1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılında Elektrik Endüstriyel Elektronik Programlarında ikili öğretime başlandı. 1998 Yılında Cam Seramik Teknolojisi programı 2002-2003 Eğitim Öğretim Yılında  Harita Kadastro Programı açıldı, 

         Mersin Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2002 yılında Uzaktan Eğitim Birimi kurularak Endüstriyel Elektronik Programında eğitime başlandı. Aynı yıl ISO EN 9001 : 2000 Kalite Belgesi de alan okulda, METEP projesi kapsamında Teknik Programlarda Makine, Makine Ressamlığı, Otomotiv, Mobilya ve Dekorasyon Programları; İktisadi ve İdari Programlarda ise Kuaförlük ve Cilt Bakımı Programları açıldı. 2003 yılında Uzaktan Eğitim Programına Endüstriyel Otomasyon, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programları da eklendi, Makine Resim Programı, Makine Programı ile birleştirildi. 2005 yılında Otomotiv Laboratuarı ve Uzaktan Eğitim Birimi için yeni yerleşim mekanları oluşturuldu. Aynı yıl, okul bünyesinde bulunan İktisadi ve İdari Programlar ayrılarak Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla yeni bir okul haline getirildi.


Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 26.06.2006 tarihli kararı ile 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/D-2 maddesi gereğince Mersin Meslek Yüksekokulu'ndan ayrılarak, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adı altında faaliyetini sürdürmektedir. Mersin Meslek Yüksekokulu bünyesinde   2002 Yılında Uzaktan Eğitim Birimi kurularak Endüstriyel Elektronik Programında Eğitime başlandı  . Aynı yıl, ISO EN 9001: 2000 Kalite Belgesi de alan okulda, METEP projesi Kapsamında Teknik Programlarda Makine, Makine Ressamlığı, Otomotiv, Mobilya Dekorasyon Programları A.Ş.; İktisadi İdari Programlarda imkb Kuaförlük Cilt Bakımı Programları açıldı, ettik ettik. 2003 Yılında Uzaktan Eğitim Programına Endüstriyel Otomasyon, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar Teknolojisi Yılında Otomotiv Laboratuarı Uzaktan Eğitim birimi Için yeni residential Mekanları oluşturuldu ziyaretinde birleştirildi.2005 Programlama Programları da eklendi, Makine Resim programi, Makine Programı Ile ettik. Cardio yıl, okul bünyesinde Bulunan İktisadi ve İdari Programlar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ayrılarak ettik adıyla Yeni Bir okul Haline getirildi.Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 26.06.2006 Tarihli kararı ile 2547 7 / D-2 maddesi gereğince Mersin MESLEK YÜKSEKOKULU Değişik Kanunla Sayılı Kanunun 2880 Sayılı 'ndan ayrılarak, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adı Altında faaliyetini sürdürmektedir.