Slide background
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Slide background
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Slide background
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

İdari Personeller

Şef


Şube Müdürü


Yüksekokul Sekreteri


Şef


Memur


Memur ( Ş )


Bilgisayar İşletmeni


Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni


Şoför


Diş Tabibi


Veteriner Hekim


Biolog


Sağlık Teknisyeni


Tekniker


Teknisyen


Hizmetli


Hizmetli ( Ş )


Hastabakıcı


Sürekli İşçi ( 696 )