Slide background
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Slide background
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Slide background
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Kurullar ve Komisyonlar

LİSANS EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLER KURULU
TIP FAKÜLTESİ ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ KOORDİNATÖRÜ

TIP FAKÜLTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ
MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KOORDİNASYON KURULU

YAYIN VE DOKÜMANTASYON KURULU
MEZUN KOMİSYONU ÜYELERİ
MEZUN İZLEME KOMİSYONU ÜYELERİ
PROGRAM VE MÜFREDAT GELİŞTİRME KOMİSYONU ÜYELERİ
STRATEJİK PLAN KOMİSYONU ÜYELERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÜYELERİ
STAJER VE İNTERN YÖNERGESİ KOMİSYONU ÜYELERİ