Slide background
Turizm Fakültesi

Meü

Slide background
Turizm Fakültesi

Meü

Slide background
Turizm Fakültesi

Meü

Slide background
Turizm Fakültesi

Meü

İdari Personeller

Yüksekokul Sekreteri


Şef


Bilgisayar İşletmeni


Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni


Teknisyen


Teknisyen Yardımcısı


Hizmetli ( Ş )


Sürekli İşçi


Destek Personeli


İşyeri Hekimi