Slide background
Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Meü

Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

Merkezin amacı; turizm sektörünün sorunlarını belirlemek, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, turizm sektörünün gelişmesi ve iyileşmesi doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve projeler geliştirip uygulamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:

a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmle ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek,

b) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmle ilgili konularda yapılacak araştırma, çalışma ve projeleri teşvik etmek,

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla turizm amaçlı işbirliği yapmak,

ç) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde benzer amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

d) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayınlamak,

e) Alanla ilgili yayın yapmak, yayın yapılmasını desteklemek ve süreli yayın çıkarmak,

f) Turizm sektörü ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun süreli eğitim-öğretim programları geliştirmek ve düzenlemek,

g) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amacına uygun düşen konularda çalışan lisansüstü ve doktora öğrencilerine yardımcı olmak,

ğ) Merkezin amacına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konularında danışmanlık hizmetleri vermek,

h) Merkezin amacına uygun benzer diğer çalışmaları yürütmek.