Slide background
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Meü

Slide background
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Meü

Slide background
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Meü

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

      Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak ve 24 Ekim 2011 Tarihli ve 28094 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik çerçevesinde 19.12.2011 tarihinde kurulmuştur.