9. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı

slide background

Turizm Rehberliği1

slide background

Turizm Rehberliği2


Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nin işbirliğinde düzenlenen IX. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı'nda ülkemizde üniversitelerin bünyesinde faaliyet gösteren Turizm Rehberliği bölümlerinde verilen eğitim masaya yatırıldı. Kastamonu'da 7-9 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Arama Konferansı'na çeşitli üniversitelerden, turist rehberliği ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden 50 dolayında uzman katıldı. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde yapılan konferansın moderatörlüğü Dr. İrfan Mısırlı yerine getirildi.

Üç gün süresin arama konferansında yapılan tartışmalar sonrasında ülkemizde faaliyet gösteren Turizm Rehberliği bölümlerinde verilen eğitim; "Eğitim Programları ve Uygulamaları (Müfredat ile İlgili Sorunlar)", "Eğitici Nitelikleri ve Nicelikleri", "Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar (Programlara Kabul ve Mezuniyet)", "Dil Yeterliliği ile İlgili Sorunlar" ve "Sektörel ve Akademik Koordinasyon ile İlgili Sorunlar" olmak incelendi ve çeşitli çözümler ortaya konuldu.

Konferansa Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi'nden Turizm Rehberliği bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Uysal YENİPINAR "SEKTÖREL VE AKADEMİK KOORDİNASYON İLE İLGİLİ SORUNLAR" konu başlığının araştırıldığı grupta grup başkanı ve grup sözcüsü olarak görev aldı.

IX. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı'nda üzerinde fikir birliğine varılan öneriler arasında şu konular yer alıyor: "Ders isim ve içeriklerinin gözden geçirilmesi", "Uygulamaya yönelik derslere ağırlık verilmesi" "Rehberlikte bir eğitim felsefesinin oluşturulması", "Turizm Rehberliği bölümlerinde yetişmiş öğretim elemanlarının sayılarının yetersizliğinin giderilmesi ve bu amaçla profesyonel olarak turizm rehberliği yapan bireylerin üniversitelerin kadrolarına katılmalarının kolaylaştırılması", "Bölüm altyapısı güçlü olan üniversitelerde turizm rehberliği alanında yüksek lisans programlarının açılması ve turizm rehberliği ile ilgili kritik derslerde komşu üniversitelerin öğretim elamanlarından yararlanılması", "Mesleğe kabulde sadece lisans ve lisansüstü eğitim programlarından diploma almak gerekliliğinin olması, bu durumda önce sertifika programlarının ve önlisans programlarının kapatılması", "Yabancı dil eğitiminin etkin olmaması" "Nadir dillerdeki eğitimci eksikliği", "Rehberlik programlarına öğrenci kabulünde temel alınan başarı puanlarının düşüklüğü", "Turist rehberliği bölümleri ile sektör temsilcilerinin koordinasyon eksikliği", "Karşılıklı etkin bir iletişim kurulup ortak bir vizyon oluşturulmaması", "Turist rehberliği bölümlerinin üst birliğinin olmaması", "Teorik bilginin pratikte yeterli olmaması", "Sektörün turist rehberliği bölümlerine maddi katkıda bulunmaması", "Üniversitelerin sektör birlikleriyle ortak projeler yapmaması", "Acentaların turist rehberliği bölümlerinden haberdar olmamaları", "Uygulama gezileri sırasında alanda uzmanlardan yeterince yararlanılmaması", "Turist rehberliği öğrencilerinin seyahat acentalarında yaptığı stajlarda rehberlik mesleği dışında görevlendirilmesi".

IX. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı'nda alınan kararların önümüzdeki haftalarda sonuç kitapçığında yayımlanacağı ve başta üniversiteler olmak üzere, Yüksek Öğretim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve turist rehberliği ile ilgili sivil toplum kuruluşlarına ulaştırılacağı öğrenildi.   • 2016-04-19 09:44:34
  • 3678

Actual News