Araştırma İzini İçin Gerekli Bilgi ve Belgelere Panodan Ulaşabilirsiniz


EK-1: ARAŞTIRMA İZİN KOMİSYONUNUNA MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

1-      Araştırma izinleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın 07/03/2012 tarih ve 3616 sayılı 2012/13 No’lu Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri konulu Genelgesi kapsamında değerlendirilip sonuçlandırılmaktadır (EK-2).

2-      Araştırmacılar, araştırma izni için “EK-3 Araştırma İzin Formu”, “Araştırma İzin Dilekçesi”, “Araştırma Önerisi” ve “Veri Toplama Araçları” varsa “Etik Beyan Formu” ile birlikte Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü (İstatistik) birimine bireysel ya da kurumsal başvuruda bulunacaklardır.

3-      Araştırma sadece ilimiz kapsamında gerçekleştirilecekse Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, birden fazla ilde gerçekleştirilecek ise uygulamanın yapılacağı kurumların bağlı olduğu genel müdürlüğe, Bakanlığın birden çok birimi ile uluslararası araştırma içinse Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne müracaat edilmelidir.

4-      Araştırma ve veri toplama uygulamaları, okul ve kurumların eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmadan gerçekleştirilecek şekilde planlanmalıdır.

5-      Veri toplama araçlarında kişi, kurum ve kuruluşların reklamını veya tanıtımını yapan ifade ve öğeler bulunmamalıdır.

6-      Başvurularda araştırma önerisi ile veri toplama araçlarının tamamı Mersin Milli Eğitim Müdürlüğüne sunulacaktır.

7-      Komisyonumuza gelen araştırma izin müracaatları, ilgili genelge kapsamında istenilen tüm evrakların eksiksiz olması durumunda sonuçlandırılmaktadır.

8-      Araştırmacılar, araştırma izninin valilik onayından gelip gelmediğini Strateji Geliştirme Bölümü’nü (İstatistik)  0-324-329 14 81 (dahili 120) numaralı  telefondan arayarak öğrenebilirler.  • 2017-03-21 08:24:49
  • 4289