667 Sayılı Khk ile Üniversitemize Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin Ödenmesi (güncel Duyuru)

++

23.07.2016 Tarih ve 29779 sayılı Resim Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı Kararname ile ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin öğrenim ücretleri ile ilgili Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı 57802651/995 sayılı yazı yayınlamıştır.

 

2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarının tamamlanmış olması sebebi ile sadece bu döneme münhasır olmak üzere öğrenciler, Ekim Kasım ve Aralık aylarına ait ilk taksitin tamamını en 20 Aralık 2016 tarihine kadar, kalan diğer altı taksiti ise Ocak ayından başlamak ve Haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç 20'sine kadar ödeyeceklerdir. Bundan sonraki yıllarda ise öğrenim ücretleri Eylül ayından başlamak üzere dokuz eşit taksitte ve her ayın en geç 20'sine kadar ilgili yüksek öğretim kurumunun banka hesabına yatırmak sureti ile ödenecektir.

 

Buna göre tahakkuk ettirilen öğrenim ücretleri güz dönem başı ve taksitlerinin 20 Aralık 2016 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

Öğrencilerimiz ilk aşamada ödenmesi gereken tutarları Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminden görebilirler.

 

Öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretini Ziraat Bankası ATM'leri ve Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden Ödemeler-> Eğitim Ödemeleri-> Mersin Üniversitesi menüsünden girerek T.C. Kimlik numarası  ile yatırabilirler.

Ödeme yapıldığına dair dekontun şahsi dosyada saklanmak üzere Öğrenci İşleri Başkalığına teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

Kapatılan vakıf yüksek öğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin 2016 – 2017 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce üniversitenin sağlamış olduğu erken ödeme indirimlerinden faydalanmak amacıyla peşin olarak ödemiş oldukları gelecek yıllara ait öğrenim ücretlerinin belgelerini (banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya post cihazları tarafından üretilen belgeleri) varsa Maliye Bakanlığına iletilmek üzere  Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına  01-12-2016 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.  (Üniversitemizde özel öğrenci olarak öğrenim görmekte olan öğrenciler ise bu belgeleri ÖSYM tarafından yerleştirildikleri yüksek öğrenim kurumuna vereceklerdir).


  • 2016-12-15 09:32:16
  • 3670