2017-2018 Eğitim-öğretim Yılı Komisyonlar ve Koordinatörlükler

++

 

TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU

 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOMİSYONLAR VE KOORDİNATÖRLER

 

 

KAYITTAN DÜŞME-DEĞER TESPİT-SAYIM KURULU KOMİSYONU

Yrd.Doç.Dr. Fatih KAPLAN

Komisyon Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Oya KORKMAZ

Üye

Yüksekokul Sekreteri Seyfettin ALP

Üye

Taşınır Kayıt Yetkilisi Osman TENEKE  

Üye

Yrd.Doç.Dr. Sezen BOZYİĞİT

Yedek Üye

Memur Tamer ÜSTDAL

Yedek Üye

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

Yrd.Doç.Dr. Sezen BOZYİĞİT

Başkan

Yrd.Doç.Dr. Oya KORKMAZ

Üye

Yrd.Doç.Dr. Fatih KAPLAN

Üye


ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU

07.12.2016 tarihli Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Staj Komisyonu ve 15.11.2016 tarihli 2016/137 sayılı  Senato Kararına istinaden oluşturulmuştur

Yrd.Doç.Dr. Fatih KAPLAN

Başkan

Yrd.Doç.Dr. Oya KORKMAZ

Üye

Yrd.Doç.Dr. Sezen BOZYİĞİT

Üye


ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ MEZUN İZLEME KOMİSYONU


Yrd.Doç.Dr. Fatih KAPLAN                Başkan


Yrd.Doç.Dr. Sezen BOZYİĞİT

Üye

Tamer ÜSTDAL                                    Üye


ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ MEZUN KOMİSYONU

Yrd.Doç.Dr. Fatih KAPLAN                Başkan

Yrd.Doç.Dr. Sezen BOZYİĞİT

Üye

Tamer ÜSTDAL                                    Üye


KALİTE KOMİSYONU

Yükseköğretim Kurulu tarafından 03 Temmuz 2015 tarih ve 29423 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan 2016/104 sayılı Senato kararı oluşturulan Mersin Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul  ve Esasları'nın 8. maddesi gereğince Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Kalite Komisyonunun aşağıda belirtilen isimlerden oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Birim Kalite Komisyonu

Adı-Soyadı

Görevi

Komisyon Görevi

Doç. Dr. Mehmet İNCE

Birim Yöneticisi

Komisyon Başkanı/Birim Yöneticisi

Yrd. Doç. Dr. Sezen BOZYİĞİT

Akreditasyondan Sorumlu Öğretim Elemanı

Komisyon Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Fatih KAPLAN

Birim Kalite Temsilcisi

Komisyon Üyesi

Arş.Gör. İklim ÇELENK

Birim Bologna Koordinatörü

Komisyon Üyesi

Seyfettin ALP

Kalite Temsilcisi

Komisyon Üyesi

Semih DOĞRULMAZ

Öğrenci Temsilcisi

Komisyon Üyesi

*Güncelleme Tarihi: 22.02.2017

Ayrıntılı bilgi için; Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ve Mersin Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esasları KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME (KİDBİS)

Kurumsal İç Değerlendirme Sistemi (KİDBİS) Birim Temsilcisi          

Yrd.Doç.Dr. Oya KORKMAZ


Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Temsilcisi    

Yrd.Doç.Dr. Oya KORKMAZ


 

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Birim Çevre Yönetim Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Sezen BOZYİĞİT

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Temsilcisi            

Yrd.Doç.Dr. Sezen BOZYİĞİT

 

BOLOGNA BİRİM TEMSİLCİLİĞİ VE AKTS DE KOORDİNATÖRÜ

Bologna Birim Temsilcisi ve AKTS DE Koordinatörü        

Yrd.Doç.Dr. M. Sami SÜYGÜN  


Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Bologna Temsilcisi ve AKTS DE Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. M. Sami SÜYGÜN      


 

FARABİ - ERASMUS-MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Birim Koordinatörü                                                                 

Yrd.Doç.Dr. Fatih KAPLAN        


Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Temsilcisi    

Yrd.Doç.Dr. Fatih KAPLAN


 

YENİDEN ATAMA VE ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Doç.Dr. Mehmet İNCE

Başkan

Yrd.Doç.Dr. Fatih KAPLAN

Üye

Yrd.Doç.Dr. Sezen BOZYİĞİT

Üye

 

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Doç.Dr. Mehmet İNCE                                           Başkan

Yrd.Doç.Dr. Fatih KAPLAN                                    Üye

Yrd.Doç.Dr. Sezen BOZYİĞİT                                Üye


ENGELLİ ÖĞRENCİ DANIŞMANI VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM TEMSİLCİSİ

         Yrd.Doç.Dr. M. Sami SÜYGÜN

 

DERS VE SINAV PROGRAMI

   Yrd.Doç.Dr. Sezen BOZYİĞİT

 

2018-2022 STRATEJİK PLANLAMA ÜYELERİ

   Yrd.Doç.Dr. Fatih KAPLAN

 

ÜNİVERSİTE YAŞAMI ETİK KURULU

    Yrd.Doç.Dr. Fatih KAPLAN

Yedek Üye

 

WEB SAYFASINI GÜNCELLEME

Doç.Dr. Mehmet İNCE

Yüksekokul Sekreteri Seyfettin ALP


  • 2017-09-13 11:05:06
  • 828