Konferans: " Mehmet Akif Ersoy ve Safahat "

++
slide background

Meü


Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından İstiklal Marşı’nın kabul edilme gününü ve Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla bir konferans düzenlendi.

 

20 Mart Pazartesi günü, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansın konuşmacısı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nesrin Mengi oldu.

 

Yrd. Doç. Dr. Mengi "Mehmet Akif Ersoy ve Safahat" konulu konferansta Mehmet Akif’in edebi yönünün yanı sıra sosyal yaşantısı ve eğitim hayatı hakkında bilgi verdi. Yrd. Doç. Dr. Mengi “Mehmet Akif, şiire 1904 yılında başlar. İlk şiirleri aşırı duygusal ve bireysel olan şair, 1908’den itibaren bireyselliği bırakarak toplumsal sorunları işler. Mehmet Akif, en geniş manada cemiyetçi bir şairdir. Sanat, süs ve çerez değildir. Sanat cemiyet içindir ve yerlidir. Yerli bir edebiyat yapmak Akif’in sanatının en esaslı özelliğidir. Bunu yapabilmek ise her şeyden önce güçlü bir gözleme ve araştırma faaliyetlerine yani realizmin temellerine dayanır” dedi. Yrd. Doç. Dr. Mengi sözlerini şöyle sürdürdü: “Akif’in kişiliği, birikimi, yaşantısı ile sanatı ayrı düşünülemez. Kişiliği, düşünsel birikimi, inancı ve içinde yaşadığı dönemin çalkantılı olması hiç kuşkusuz şiirini etkilemiştir. Akif kadar hayatı şiire, şiiri hayata sokmuş bir şair yoktur denir. Başka bir deyişle hayatla şiiri, örtüştüren, kaynaştıran, şiirle düşünüp şiirle konuşan, uyaran, haber veren, yol gösteren bir şairdir.”

 

“Mehmet Akif, dış gerçekliğe duyarsız kalmamış, kendini sürekli yaşanmakta olanın tam ortasında bulmuştur. Şiirleriyle, vaazlarıyla, yazılarıyla, sohbetleriyle doğru olduğuna inandığını hakim kılmak için mücadele etmiş bir dava adamıdır” diyen Yrd. Doç. Dr. Mengi, Mehmet Akif’in, idealist bir samimiyetle ömrünü şiire, şiir aracılığıyla topluma adamış bir şair olduğunu vurguladı.

 

Mehmet Akif’in şiirlerinde biçimden çok fikrin önemli olduğunu ve temel eseri Safahat’ın bu fikirleri ortaya koyan bir eser olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Mengi; hayatın değişik yüzleri, görünümleri anlamlarına gelen Mehmet Akif'in temel eseri Safahat hakkında şu bilgileri verdi: “Safahat 7 ciltten oluşur. Birinci kitap olan 1911 tarihli Safahat’ta, Osmanlı toplumunun meşrutiyet yıllarındaki durumu anlatılır. Süleymaniye Kürsüsünde isimli 1912 tarihli ikinci kitapta, Osmanlı aydınlarının halkla ilişkisi dile getirilir. 1913 tarihli Hakkın Sesleri adlı bölümde, eski dinsel-didaktik Türk yapıtlarında olduğu gibi her şiirin başında bir ayet yer alır. Bu ayetler günün siyasal ve toplumsal olaylarının yorumuna ışık tutar. 1914 tarihli ve Fatih Kürsüsünde adlı dördüncü bölümde, yeni kuşaklara çalışma ve mücadele ruhu kazandırmak isteyen düşünceler yer alır. 1917 tarihli Hatıralar bölümünde 1'inci Dünya Savaşı sırasında yazılmış şiirler bulunur. Her birinin başına bir hadis konular bu şiirlerde İslam Birliği ülküsü vurgulanır. 1924 tarihli Asım ismindeki 6'ncı bölümde 1'inci Dünya Savaşı günlerinden tablolar çizilir. 1933 tarihli 7'nci bölüm olan Gölgeler’de dinsel konulu şiirler ve dörtlükler yer alır.”

 

 

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü  • 2017-03-20 13:33:46
  • 1360