Ceres Projesi Kapsamında Yetiştiricilik Sektörü-iklim Değişikliği Çalıştayı

++
slide background

Meü

slide background

Meü


Üniversitemizin de ortağı olduğu ve 15 ülkeden 26 kurum/kuruluşun yer aldığı AB Ufuk-2020 CERES projesinin (Climate Change and European Aquatic Resources- İklim Değişikliği ve Avrupa Sucul Kaynakları) alabalık yetiştiriciliği  sektör paydaşlarına yönelik ilk çalıştayı yapıldı. Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen çalıştay, 4 Mayıs 2017 tarihinde Elazığ’da gerçekleştirildi.  

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi'nden Yetiştiricilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferit Rad ve Arş. Gör İsa Şen ile Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay koordinasyonunda gerçekleşen çalıştaya 60 civarında üretici, sektör temsilcisi, öğretim üyesi ve araştırmacı katıldı.

Ülkemizde alabalık yetiştiriciliğinin merkezi konumunda olan Elazığ’da yapılan çalıştayda; Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Naim Sağlam ve Prof. Dr. Kenan Peker ile Fakültemiz Temel Bilimler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tahir Alp tarafından iklim değişikliği, içsu kaynakları ve alabalık sektörüne yönelik sunumlar yapılırken Prof. Dr. Ferit Rad tarafından CERES projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Çalıştayın odak-grup toplantısında; CERES projesinin sosyo-ekonomik ve iklim değişikliği senaryoları alabalık üreticileriyle paylaşılarak, bu senaryoların alabalık yetiştiriciliği sektörü üzerindeki olası etkileri tartışıldı. Çalıştay, iklim değişikliği-su ürünleri yetiştiriciliği etkileşimi konusunda sektörel düzeyde farkındalık yaratılmasının yanı sıra CERES projesi sosyo-ekonomik ve ekolojik senaryolarının bölgesel düzeyde paydaşlarla tartışılmasına da olanak sağladı.

 

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2017-05-16 10:03:04
  • 995